Denník N

Zdravotný systém v Holandsku a na Slovensku, časť 5: princíp pripoistenia v Holandsku

Začala som opäť pravidelne behávať. Pomaly, s rozvrhom troch minút behu, dvoch minút chôdze a potom znova troch minút behu. Po čase som ziskala toľko kondície, že som mohla bez problémov zabehnúť päťkilometrový okruh. Vynikajúce! Ale zrazu ma začalo bolieť v ľavom boku. Nepríjemná bolesť, pravdepodobne nie vážna, ale nepríjemná. Každopádne som sa rozhodla ísť k lekárovi. Nič nezistil a povedal: “Spravte si kľudovy režim, už viac nebehajte, zdravá je aj chôdza. Veď už nemáte osemnásť.“ Dobrý pocit som z toho veru nemala. Rozhodla som sa isť k fyzioterapeutovi. Ale 20 minutová konzultácia stojí v Holandsku 35 EUR a od priateľov viem, že ošetrenia u fyzioterapeutov trvajú niekoľko týždňov až mesiacov. Možno by stálo za to uzavrieť v budúcom roku doplnkové zdravotné poistenie na fyzioterapiu. Vyhľadala som porovnávaciu stránku, vybrala som si ‚fyzioterapia‘ a ihneď som našla, že už mám pripoistenie za € 111,00 plus malý doplatok za deväť ošetrení u fyzioterapeuta. Teraz platim € 100 mesačne na základné poistenie. V roku 2023 teda pôjdem na fyzioterapiu deväťkrát.

Každá výhoda má svoju nevýhodu

Podľa prieskumu “SEO Economisch onderzoek” (www.seo.nl), ak má niekto z poistenia výhodu, tak niekto iný teda musí byť v nevýhode. Náklady predsa musí niekto zaplatiť. Doplnkové zdravotné poistenie sa vysvetľuje ako predplatné.  Zo zákona plynie povinné základné poistenie. Vláda určuje, čo je zahrnuté v základnom balíku. Princípom je, že poistený dostane prostredníctvom základného poistenia všetku základnú starostlivosť. Ale v  mojom pripapde fyzioterapie to nie je súčasťou základneho balika. Len pre mladých do osemnásť rokov a pre dospelých s chronickým ochorením a potom až od 21. liečby. Ani zubár v tom nie je, ani pre dospelých, pričom na príslušné ošetrenia samozrejme musíte ísť. Ale veľké náklady, ako sú hospitalizácie a operácie, sú zahrnuté. Zo základného poistenia je hradený aj všeobecný lekár a materské ošetrenia.

Účty z pobytu v nemocniciach, vrátane lekárskych ošetrení môžu byť však také drahé, že si ich sami nemôžete dovoliť. Základné poistenie je povinné a prémie sú určené tak, aby boli dostupné pre každého. To je založené na princípe solidarity. Doplnkové poistenia sú v Holandsku dobrovoľné. Ak napriklad zuby vášho syna nie sú pekne zoradené, môžete sa na ortodonciu pripoistiť. Rovnátka zubov sú veľmi drahé. Náklady na čeľustného ortopéda pre mladých ľudí sú uhradené len v prípade, že je to z lekárskeho hľadiska nevyhnutné. Míňate každý rok veľa peňazí na lieky, ktoré vám predpíše lekár? Potom máte možnosť sa pripoistíť, aby ste si tento osobný príspevok (ktorý je iný ako odpočítateľný) už nemuseli platiť sám. Navštevujete pravidelne fyzioterapeuta? V tomto prípade využite, ako som už spomenula, doplnkové poistenie. Používate alternatívnu medicínu? Opäť využite doplnkové poistenie. Chcete budúci rok absolvovať drahý tréning mindfullness? Zistite si, ktoré pripoistenie prepláca toto školenie. V balíkoch pripoistení su veľké rozdiely. Okrem toho existujú poisťovne, kde si jednoducho vyberiete doplnkový balíček s jednou, dvoma alebo tromi hviezdičkami, ktorý obsahuje všetko a čokoľvek. Existujú aj poisťovne, u ktorých si môžete vybrať: fyzioterapeuta áno, zubára nie.

Dá sa objektívne povedať, že Holanďania sú spokojní s pripoistenim?

Každé zdravotné pripoistenie prináša viac financií do tých systémov, ktoré nie sú financované z vládnych zdrojov. V pripoistení sú výkony, za ktoré si každý nesie vlastnú zodpovednosť. Prečo však by sa mali všetci skladať na to, že sa niekto napríklad nestará dobre o svoje zuby alebo sa dostatočne nepohybuje, nešportuje a z tohto titulu je obézny? Poistenci si teda priplácajú napriklad za zubnú starostlivosť, preventívne vyšetrenia, alternatívnu medicínu a fyzioterapiu. Ale ak sa pripoistia len ľudia, ktorí už vopred vedia, že si budú uplatňovať náklady, stojí to poisťovateľa veľa peňazí. Podľa porovnávacej stránky Pricewise sa zistilo, že to, čo poisťovne vyplatili za náklady na alternatívnu medicínu na jedného poistenca sa v rokoch 2006 až 2016 až zdvojnásobnilo. To, čo platia za náklady na zubnú starostlivosť na jedného poistenca, sa zvýšilo o viac ako polovicu a to, čo platia na pomocného lekára, napríklad fyzioterapeuta, sa zvýšilo o 40 percent. Napriek tomu sa nepredpokladá, že v budúcnosti sa tento systém zmeni.

Výskum ukazuje, že až 83 %  holandskej populácie má k základnému poisteniu aj extra balík pripoistenia. Nie každý však využíva tento svoj balík starostlivosti. Na jednej strane je to dobré. Poistenie je určené na preplatenie neočakávaných zdravotných problémov. Založené je to na princípe solidarity: celková suma zaplateného poistného je potrebná na to, aby časť užívateľov starostlivosti uhradila vzniknuté celkové náklady poisťovní.

Sú zdravotné poisťovne v Holandsku ziskové?

Podla návrhu holandského zákona č. 34522 (https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34522_initiatiefvoorstel_leijten) financie určené na zdravotníctvo zostanú v každom prípade k dispozicii pre zdravotníctvo, a to pre tvorbu potrebných rezerv, či zníženie poistného. Zdravotné poisťovne nesmú rozdeľovať zisky svojim akcionárom. Návrh novely citovaného zákona poskytuje aj ďalšie smernice, týkajúce sa zisku, kapitálu a rozdelenia zisku poisťovní a objasňuje úlohu Holandského úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v otázkach vykazovania ziskov zdravotných poisťovní.

Návrh zákona č. 34522 o zákaze rozdeľovania zisku zdravotných poisťovní slúži teda na ponechanie financií určených na starostlivosť v zdravotníctve. Zdravotné poisťovne si podľa tohto zákona nesmú ponechať zisk; tieto zdroje sa musia použiť na posilnenie ich rezerv a taktiež môžu priamo plynúť späť k poistencovi vo forme nižšieho poistného.

Porovnanie Holandského zdravotníctva 

Prieskum Euro Health Consumer Index porovnáva zdravotníctvo krajín z pohľadu spotrebiteľov. Holandsko sa za posledné roky vyskytuje na vrchu tohto rebríčka a z toho vyplýva, že Holanďania sú spokojní, keďže až 83 % obyvateľov má zabezpečené pripoistenie, pričom 70 %  z nich každoročne prehodnocuje, ktoré pripoistenie uprednostní.

Vláda zohráva dôležitú úlohu, keďže definuje úlohy jednotlivých subjektov na trhu. V diskusii s odborníkmi prehodnocuje, čo má byť v základnom balíku a čo v pripoistení. Konkrétne pripoisťovacie balíky sa následne prispôsobujú podľa dopytu poistencov. Celkové náklady, ako podiel na HDP, predstvujú okolo 12%. Samotné liečebné náklady však tvoria iba 4 %  z HDP – v tom sú náklady na lieky, nemocničnú a ambulantnú starostlivosť.

Zdroje z pripoistenia tvoria 10 % HDP. Najviac výdavkov ide na dentálnu zdravotnú starostlivosť, fyzioterapiu, optické pomôcky, pokrytie zdravotnej starostlivosti v zahraničí a alternatívnu medicínu. Menšiu časť tvoria náklady na lieky a preventívne programy. Nízkopríjmové skupiny obyvateľstva majú základný balík hradený z verejného zdravotného poistenia a na pripoistenie si môžu uplatniť odpočítateľnú položku z daní. Pripoisťovacie balíky sú viac-menej finančne únosné aj pre obyvateľov, ktorí žijú zo sociálnych dávok. Z nich si dokážu vyfinancovať zdravotné pripoistenie a môže im finančne na to prispieť aj obecné zastupiteľstvá i mestské komunity. Ceny jednotlivých poisťovacích balíkov sa pohybujú od 3,95 EUR až do 33 EUR mesačne. Obyvatelia si výšku nákladov vyberajú podľa svojich možností a potrieb.

Plusy a mínusy holandského zdravotného (pri)poistenia

Aj keď všetky zdravotné systémy sveta majú svoje plusy a mínusy, faktom je, že holandské zdravotníctvo sa v medzinárodných porovnaniach efektivity pravidelne ocitá na vrchných priečkach. Reforma zdravotného poistenia, založená na povinnom pripoistení obyvateľov, sa v Holandsku zaviedla na vládnej úrovni už v roku 2016. Jej konkrétne položky si vynútili priamo obyvatelia. Pochopili, že základný balík zdravotnej starostlivosti by naozaj mal byť základným. Pripoistenie je teda určené na starostlivosť, ktorá nie je preplácaná v rámci základného poistenia. Doplnkové poistenie dáva možnosť obyvateľom využiť špecifickú starostlivosť a pocit bezpečia, že v čase núdze budú ošetrení napriklad fyzioterapeutom, dentistom, či zdravotnou starostlivosťou v zahraničí. Pripoistenie prináša tak viac financií do systému, ktorý nie je dotovaný z vládnych zdrojov. Vláda môže byť súčasne efektívnejšia v nakladaní so zdrojmi, ktoré má k dispozícii pre zdravotnú starostlivosť.

Pripoistenie znamená pre mnohých obyvateľov Holandska pocit bezpečia. Ide taktiež o špecifický druh šetrenia tým, že ak sa človek neočakávane dostane do nepredvídateľnej situácie, tak má všetko zabezpečené a dopredu zaplatené. Platí to aj v prípade, keď sa pripoistenie v určitom roku nevyužije; riziko nepripoistenia je pre väčšinu Holanďanov nepredstaviteľné. Všetky dôvody maju totiž jedného menovateľa a tým je dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov a neustále zvyšovanie  jej kvality. To všetko aj v súčinnosti s čo najvyššou mierou efektívnosti manažovania vládnych zdrojov v oblasti holandského zdravotníctva.

Teraz najčítanejšie