Denník N

Sporiteľom znižuje dôchodok a úžitok z neho najviac vláda

Ak má ale vláda skutočný záujem o výšku dôchodkových príjmov sporiteľov, mala by si najprv urobiť domáce úlohy.

NBS, IFP, MPSVR  a životné poisťovne práve zasadajú za zavretými dverami (samozrejme bez zástupcov sporiteľov), aby „niečo“ urobili s nízkymi ponukami doživotných dôchodkov. Ak má ale vláda skutočný záujem o výšku dôchodkových príjmov sporiteľov, mala by si najprv urobiť domáce úlohy.

Sporiteľom znižuje dôchodkový príjem  v dvoch rovinách:

1)    Nespravodlivým krátením prichádza sporiteľ s priemernou mzdou o 9€ mesačne
2)    Núti sporiteľov využívať životné poisťovne v absolútne nepriaznivom čase

1)    Nespravodlivé krátenie dôchodku z prvého piliera.
Celý čas nám vlády hovoria, že na starobné dôchodkové poistenie ide 18%. Omyl. S rezervným fondom je to 22,75%. Ak k tomu prirátame aj presuny z prebytkových fondov, je to 25%. Výsledkom je, že sporitelia dostávajú nižší dôchodok z I. piliera, ako by zodpovedal odvodov poslaným do Sociálnej poisťovne. Parlament nedávno odignoroval návrh na zmenu tohto nezmyslu, a tak prví sporitelia si už „užívajú“ nižší dôchodok z prvého piliera. Vláde to samozrejme nevadí – a túto nezrovnalosť používa ako argument, že sporitelia na II. pilier doplácajú. Ako by vyzeral dôchodok sporiteľa, keby bol prepočet nastavený správne?

graf1

Teraz si tieto čísla porovnajme s ponukami životných poisťovní.

Sporiteľ s priemernou mzdou si nasporil v dlhopisovom fonde 7324 €. Podľa IFP by mal dostať doživotný dôchodok cca. 31,5 eur (konz. scenár pri anuitnej náhrade 5,18% ročne). Priemerne by ponúkli životné poisťovne takémuto sporiteľovi 27,6 eur (anuitná náhrada 4,52%). Štát teda „bojuje“ o 4 eurá na doživotnom dôchodku, pričom nespravodlivým krátením berie sporiteľovi s priemernou mzdou minimálne 10 eur.

Po zahrnutí spravodlivého krátenia aj úplne inak vyzerá porovnanie príjmu sporiteľa a čistého dôchodcu z prvého piliera. Ak by sporiteľ dostal to, čo predpokladá IFP a dôchodok sporiteľa by bol krátený verziou 25%, tak príjem  oboch dôchodcov už na úrovni priemernej mzdy bude rovnaký.

2)    Nevhodná doba na kúpu doživotného dôchodku
Nízke úroky sa pochopiteľne premietajú do nie luxusných ponúk životných poisťovní. Na Slovensku trh anuít dosiaľ neexistoval, preto na ilustráciu vplyvu úrokov treba zobrať príklad zo zahraničia. Graf zobrazuje priemerný ročný príjem z doživotnej anuity pre sporiteľa, ktorý má našetrených 100 000 libier. Zjednodušene, kým v roku 2008 bola jeho anuitná náhrada 7,9%, teraz to je 5,6%. Dostávať ročne o 2258 libier (2935 eur) menej, je už sakra rozdiel.

graf2 priemerna anuitaTýmto grafom nechcem porovnávať výšku anuít medzi krajinami (podmienky sú rozličné), ale chcem tým ilustrovať trend. Dnes sú kvôli politike centrálnych bánk za dlhé obdobie najnevýhodnejšie anuity. Aj by spoza zavretých dverí vyšla dohoda, výsledkom ktorej budú vyššie ponuky životných poisťovní, pôjde o zmenu, ktorá zvýši ponuku rádovo v eurách a nie v desiatkach eur.

Môžete povedať, že sporitelia teraz nemusia kúpiť anuitu (odporúča to aj IFP), a vďaka nášmu návrhu výberu zhodnotenia z úspor majú aspoň možnosť niečo získať z úspor. To niečo mimochodom by pri výsledkoch z minulého roka mohlo byť takmer to, čo ponúkajú doživotné poisťovne! Lenže nie všetci sporitelia si môžu dovoliť čakať a riskovať, že ročné zhodnotenie úspor v dlhopisových fondoch klesne. Mnohí potrebujú prístup k úsporám už teraz.

Vláda má teraz dve možnosti. Zmeniť pravidlá pre priamy prístup k úsporám. Touto zmenou by potešila všetkých sporiteľov, a rozhodne neotvorila vrátka hmotnej núdze, keďže 90% príjmu aj tak majú sporitelia zo Sociálnej poisťovne. Významne by tým zvýšila úžitok sporiteľov, pretože dôchodcovia reálne majú aj investičné potreby (operácia, auto na dožitie, atď), nielen potrebu pravidelnej mesačnej útraty.

Kompromisným riešením by mohlo byť, ak by si úspory mohol každý vybrať do 5 rokov (alebo 7) v pravidelných splátkach. A už je jedno, či tie budú naďalej uložené na účte sporiteľa v DSS, alebo na termínovanom vklade banky. Proste by sporiteľom dala možnosť dostať sa k svojim úsporám aj v čase, keď sú pre nízke úroky anuity extrémne nízke. Paradoxne sporitelia, ktorí si nasporili málo, túto možnosť majú už dnes.

Záver

Ak vláde leží na srdci mesačný príjem sporiteľov, v prvom rade by mala zaviesť spravodlivé krátenie.

Ak vládu zaujíma aj úžitok sporiteľov z úspor, mala by im umožniť hotovostný výber úspor. Ak nie všetkých naraz, tak aspoň postupne v priebehu rozumnej doby. Vytvorí tým žiadúcu konkurenciu životným poisťovniam.

Radovan Ďurana

Teraz najčítanejšie