Denník N

Koľko stojí prevádzka elektromotora s nižším výkonom?

skuska elektromotora

Pokiaľ ide o elektromotory, často sa kladie dôraz na komplexné priemyselné riešenia. Je to samozrejme logické, keďže práve v takomto prostredí je z finančného hľadiska rozhodujúca neustála snaha o efektívnosť. Čo však s menšími elektromotormi s nižším výkonom?

Prečo je v priemysle dôležitá vysoká efektivita

Elektromotory nemajú 100 % účinnosť, hoci najmodernejšie elektromotory nie sú od tejto hodnoty príliš vzdialené. Vyjadruje sa to prostredníctvom koeficientu účinnosti, ktorý ukazuje, ako účinne elektromotor premieňa elektrickú energiu na mechanickú silu. Počas tohto procesu dochádza aj k stratám.

Väčšie priemyselné elektromotory sú účinnejšie ako menšie elektromotory. Je to spôsobené konštrukčnými možnosťami aj obstarávacími nákladmi. To však neznamená, že trojfázový elektromotor 0,75kW nemôže odviesť dobrú prácu.

Pri výbere je dôležité sa zamerať na celkové prevádzkové náklady. Väčšie mototry majú zdanlivo malé straty energie čo má veľký vplyv na ziskovosť spoločnosti a z dlhodobého hľadiska môžu ušetriť peniaze.

ako skontruovat elektromotor

Súvisiace témy: frekvenční měnič, šnekové převodovky, hydro generátor


Elektromotory predstavujú pre každé odvetvie významnú investíciu, ale môžu priniesť aj dlhodobé úspory nákladov. Náklady na nákup elektromotora predstavujú len 2 – 3 % celkových prevádzkových nákladov, ktoré majiteľovi vzniknú počas celej životnosti elektromotora.

Kompaktné elektromotory veľmi nezaostávajú

Pri kompaktných elektromotoroch sú obstarávacia cena a malé rozmery dôležitejšie ako prevádzkové náklady. Ako príklad uveďme trojfázový elektromotor s výkonom 2,2 kW a účinnosťou 83,2 %. Takéto motory sa navyše spravidla neprevádzkujú nepretržite, čo znamená, že ich životnosť je pomerne dlhá. Preto sú obstarávacia cena a malé rozmery dôležitejšie ako prevádzkové náklady.

Ak hľadáte dielňu, ktorá nevyžaduje veľký výkon, potom je dobrou voľbou elektromotor s nižším výkonom. Aj keď majú tieto motory nižší výkon, pre mnohé menšie dielne sú stále viac než dostatočné.

vyroba elektromotora v dielni

Existuje mnoho rôznych typov elektromotorov, ale pre mnohé bežné aplikácie je vhodný elektromotor s výkonom 1,1 kW alebo prepracovaný elektromotor s výkonom 1,5 kW s hliníkovou kostrou a účinnosťou viac ako 80 %. Ak ani táto účinnosť nie je dostatočná, možno ju mierne vylepšiť opatreniami na zníženie strát elektromotora počas prevádzky.


Prečítajte si tiež o: frekvenčný menič, elektromotory 900 ot, elektromotory 700 ot, frekvenční měnič 400V

Foto: elements.envato.com, kelheim.cz

Teraz najčítanejšie

vybo

Tento blog je platený.