Denník N

Cestou k efektívnemu triedeniu je použitie kvalitných vibračných elektromotorov

hutnicky priemysel

V mnohých priemyselných oblastiach je triedenie veľmi bežnou súčasťou výrobných procesov. Opracovanie a v neposlednom rade aj nakladanie s odpadom si vyžadujú dôkladné triedenie, aby bolo efektívne. Automatizácia triedenia priniesla v priemysle dokonca malú revolúciu, pretože túto pomerne zdĺhavú činnosť zvládajú stroje dokonca lepšie ako ľudská práca.

Môžete sa o tom presvedčiť aj dnes, keď sa v rôznych odvetviach priemyslu na triedenie používajú vibračné elektromotory.

Triedenie sa používa v rôznych priemyselných odvetviach na oddelenie jednotlivých častí rôznych veľkostí alebo tvarov. Napríklad v hutníctve je triedenie nevyhnutné na oddelenie rôznych druhov kovov. V potravinárskom a farmaceutickom priemysle sa triedenie používa na oddelenie rôznych zložiek a výrobkov. Triedenie sa používa aj v automobilkách na oddelenie rôznych častí automobilu aj vďaka spomínaným vibračným motorom.

priemyselna vyroba

S touto témou súvisí tiež: elektromotory 2900 ot, elektromotory 1400 ot, elektromotor 900 ot, elektromotor 700 ot


Väčšina triedenia liekov, komponentov a potravín sa vykonáva pomocou sofistikovaných triediacich liniek, ktoré šetria veľa času. Automatizované triedičky sú bežné aj v menších prevádzkach, ktoré nemajú úplne priemyselný charakter, vezmime si napríklad jednoduchú triedičku mincí.

Pre mnohé priemyselné odvetvia je nevyhnutné uprednostniť zabezpečenie čo najvyššej úrovne triedenia materiálu a zároveň zachovať primerané náklady. Úroveň triedenia sa musí posudzovať z hľadiska presnosti a rýchlosti.

automaticka linka v priemysle

Foto: elements.envato.com

Teraz najčítanejšie

vybo

Tento blog je platený.