Denník N

Nenechajte nič na náhodu: Ako chrániť svoje zdravie na pracovisku

pracovne vybavenie

Mnohí zamestnanci trávia na pracovisku až tretinu dňa, pričom neraz sa tento čas predĺži o ďalšie nadčasové hodiny. Čas, ktorý bežne trávime prácou, tak tvorí veľkú časť nášho života a naše zdravie a život by sme preto mali dôsledne chrániť aj pri týchto činnostiach.

V mnohých povolaniach platná a účinná legislatíva ustanovuje nosenie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP), medzi ktoré patria napríklad pracovné ochranné nohavice, pracovné rukavice, bundy a rôzne ďalšie časti odevu vrátane špeciálnej obuvi, ochrany hlavy, tváre a iných častí tela.

Ochrana pred pracovnými úrazmi a chorobami z povolania

Nariadenie vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných prostriedkov v tejto súvislosti ustanovuje, že takýmto prostriedkom je všetko, čo zamestnanec nosí pri práci, drží alebo inak používa vrátane doplnkov a príslušenstva určených na zaistenie bezpečnosti a ochranu zdravia a života pri práci. Pri nedodržaní bezpečnostných predpisov vrátane nedodržania ustanovení o používaní ochranných prostriedkov môže dôjsť k úrazu alebo vytvoreniu choroby z povolania. Základným účelom týchto ochranných prostriedkov je ochrana zdravia a života zamestnanca a bezpečnosť pri práci. 

bezpečnostna prilba pri práci

Upozornenie: 

Spomínané nariadenie hneď v úvode zreteľne ustanovuje, že osobným ochranným pracovným prostriedkom nie je bežný pracovný odev, uniforma, športový výstroj či bežná obuv, ale je ním protišmyková obuv, obuv s oceľovou špicou alebo plášť, ktorý chráni pracovníka pred prachom a kvapalinami, s ktorými manipuluje. Nariadenie ustanovuje v § 3 aj ďalšie veci, ktoré nie sú osobným ochranným prostriedkom.

Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s OOPP

Oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je legislatívne pokrytá vo viacerých právnych predpisoch, ktoré obsahujú rôzne povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov v súvislosti s ochranou zdravia a života pri práci. Dôležité ustanovenia obsahuje napríklad aj zákon č. 124/2006 Z. z. ani metódami a formami organizácie práce. Osobný ochranný pracovný prostriedok zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ak nebezpečenstvo nemožno vylúčiť ani obmedziť technickými prostriedkami, prostriedkami kolektívnej ochrany.

Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky je uvedený v prílohe č. 3 spomínaného nariadenia. 

reflexna vesta pre pracovnika

Osobné ochranné pracovné prostriedky, ako aj bežné pracovné odevy, možno v súčasnosti nájsť vo viacerých internetových obchodoch špecializovaných na tieto potreby. Pracovné nohavice, bundy, pracovné rukavice, reflexné nohavice a mikiny (reflexní kalhoty a mikina) nájdete napríklad v týchto špecializovaných eshopoch Odevypracovne.sk, Workie.sk alebo Monterkovo.cz.    


Foto: elements.envato.com

Teraz najčítanejšie