Denník N

Poslankyne Andrejuvová a Hudecová chcú prikázať pochovávanie zvyškov po umelom prerušení tehotenstva

Poslankyne Anna Andrejuvová a Eva Hudecová sa rozhodli novelizovať zákon o pohrebníctve. Pri pohreboch nikdy nemôžete tušiť, kde je pes zakopaný (doslova). Preto som sa na ich návrh pozrel bližšie.

rámci návrhu sa má meniť zákon o zdravotnej starostlivosti. Definovať,  čo je pôrod alebo potrat je presne to, po čom už dlho volajú pôrodníci.  Zmena zákona o zdravotnej starostlivosti má vyzerať nasledovne:

Je tu ale drobné „ale“. Poslankyne  Andrejuvová aj Hudecová boli minulý rok medzi navrhovateľmi povestného zákona o pomoci tehotným ženám, ktorým chceli obmedziť umelé prerušenie tehotenstva. Kombinácia umelého prerušenia tehotenstva a legislatívnej iniciatívy týchto dvoch poslankýň sa preto môže malígne zvrhnúť. Umelé prerušenie tehotenstva sa v návrhu zákona celkom zjavne spomína. Zahrnúť do definície potratu aj „z maternice vyňaté plodové vajce bez plodu“ a dokonca aj „tehotenskú sliznicu, ak sú histologicky preukázané zvyšky po potrate“  má mimoriadne vtipné právne dôsledky.  Však uvidíte.

Takže dámy a páni, pripravte sa na dávku právneho bizáru.

Do zákon o pohrebníctve sa má doplniť nová definícia  pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod:

Odkaz na nový §41a zákona zdravotnej starostlivosti zafunguje veľmi nenápadne. Aby sme si uvedomili dôsledky, musíte definíciu prečítať takto:  potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod je ľudský plod po umelom prerušení tehotenstva 

Potom nasleduje filigránsky nenápadná zmena §2 ods. 2 zákona o pohrebníctve zo súčasného znenia:

na takmer identické nové znenie:

Jediné, v čom sa nový text líši je vypustenie slov „ak rodič požiadal o jeho vydanie na pochovanie“. To však spôsobí, že uvedené ustanovenia sa budú vzťahovať na každý jeden potratený alebo predčasne odňatý plod. Vrátene ľudského plodu po umelom prerušení tehotenstva.

Ten pravý právny „majsterštuck“  sa skrýva v navrhovanom §3 ods 8. Jeho súčasné znenie je nasledovné:

Dámy  navrhovateľky sa rozhodli pre zmenu na nasledovný text:

Nezabudli ani na poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti:

Takže namiesto doterajšieho spopolnenia v spaľovni by podľa Anny Andrejuvovej a Evy Hudecovej nemocnice a dokonca aj ambulancie mali povinnosť zabezpečiť pochovanie pohrebnou službou alebo spopolnenie v krematóriu a uloženie urny v krematóriu. Len tak mimochodom, umelé prerušenie tehotenstva  sa dá vykonať aj ambulantne ;)

V praxi by to znamenalo, že zdravotnícke zariadenie vykonávajúce umelé prerušenie tehotenstva by mali plody po vákuovej kyretáži povinnosť pochovať ich alebo spopolniť v krematóriu  a uložiť urnu na pohrebisku. To preto, že potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod je aj ľudský plod po umelom prerušení tehotenstva. Tým najtragikomickejším dôsledkom medicínsky stupídnej definície potratu je však aj povinnosť pochovávať tehotenskú sliznicu.  S tou pochovávanou sliznicou nežartujem , to je ten v úvode sľubovaný mimoriadne vtipný právny dôsledok. Aj keď je to skôr do plaču.

Len tak mimochodom, pohreb jedného plodu stojí tak okolo 300 eur. Pri súčasnom nedostatku peňazí v zdravotníctve je zámer nechať zarobiť pohrebné služby a krematória dosť krutým žartom.  Ministerstvo financií odhadlo, že tento fantastický nápad bude stáť nemocnice 1 049 640,41 eur ročne.

Nemyslím si, že tento právny bizár vznikol náhodne. Práve naopak, zdá sa že ide o veľmi dobre premyslený krok smerom ku teokracii  a čo najväčším prekážkam pre tie zdravotnícke zariadenia, ktoré umelé prerušenie tehotenstva vykonávajú.

Teraz najčítanejšie