Denník N

Kuvik – nezvaný hosť zo záhrobia

Počas jednej z teplých jarných nocí, ktorú sme trávili na chalupe, sme nemohli z nejasných dôvodov zaspať. Tak sme zo zúfalstva otvorili okno a fľašu červeného. Dedina navôkol spala a zdalo sa, že v najbližšom okolí niet, okrem nás, živej duše. Vtom sa za oknom ozvalo prenikavé, plačlivé a desivé zaškrečanie. Skôr ako nám začala tuhnúť krv v žilách, nahrnuli sme sa k oknu. Po ceste som úchytkom stihol schmatnúť baterku a v zápätí si posvietil na narušiteľa nočného pokoja. Bol len o niečo väčší ako chlapská päsť, sedel na konári košatej lipy a drzo si nás premiereval pohľadom podobným bojachtivého Che Guevaru. Kuvik. Snažil som sa ho odohnať, veď o kuvikoch sa vraví, že do domu pozývajú smrť, prípadne vás perfídne pozývajú na druhý breh. Krpec bol vytrvalý. Podchvíľou preladil na ďalší hlasový prejav, najvýraznejšie sa však ozývalo jeho puit-puit, teda čosi ako „póď-póď“. A keďže sa nikomu z nás na druhý breh momentálne akosi nechcelo odísť, tak sa urazil a odletel.

Legenda o tom, že kuvik privoláva smrť, je všeobecne známa. Vznikla údajne v temnom stredoveku. Keď bol niekto chorý, pri jeho posteli sa zapálila sviečka. Kuviky sú veľmi zvedavé a priťahuje ich aj svetlo. Navyše, svetlo láka k oknu nočný hmyz, ktorý kuviky rady lovia. Preto sa kuvik často objavoval v blízkosti chorých a zosnulých.
Spisovateľ Jan Vrba v knižke Ptačí svět píše: Zvědaví jsou všichni ptáci, ale sýček zvlášť. Jak někde zahlédne světýlko, už letí, aby se podíval, co se tam děje. Stačí za večerního šera nebo v noci rozdělati v místech, kde se sýčkové zdržují, nepatrný ohýnek – a za chviličku je tu na návštěvě. Přiletí, sedne si na větev nejbližšího stromu nebo i na keř a ozve se.
Keďže dlho do noci sa väčšinou svietilo v izbách ťažko chorých, ľudia teda začali veriť, že kuvik svojim volaním láka týchto neborákov na druhý svet.

Nie vždy a všade si však kuvika spájali so smrťou. Starovekí Gréci zobrazovali kuvika ako posvätného vtáka a spájali ho s bohyňou múdrosti Aténou. V niektorých oblastiach južnej Európy kuvika v minulosti vnímali pozitívne, niekedy chovali farmári krotké kuviky, aby zbavovali hospodárstvo škodcov, ale často jednoducho len tak, pre potešenie.
Keď už sme pri kuvičom hlase, treba povedať, že kuvik má skutočne bohatý akustický repertoár. Ornitológovia opísali vyše štyridsať zvukov a ich kombinácií, ktoré dokáže vydať toto drobné sovíča. Samec sa v toku ozýva mäkkým, hlbokým kuík (teraz je jasné, odkiaľ má kuvik meno), ktoré sa opakuje približne každých 5 až 10 sekúnd; samica má toto kuvikanie posadené vyššie, nosovejšie a nie je také mäkké. Hlasité a výbušné či, či, či, či…, prekladané niekedy aj škriekavými a sípavými zvukmi, slúži ako varovanie. Medzi ďalšie hlasové prejavy patrí ostré, opakované kvílivé kí-uv, pričom dôraz je na prvej slabike. Mláďatá si pýtajú potravu od rodičov nízkym syčivým šrííí.
Ak kuvika čosi vyruší, začne robiť akési komické prostocviky. Naťahuje sa do výšky a hneď sa zas pričupí, pričom sa snaží vysliediť, čo ho to vlastne vyrušilo. Pekne to ilustruje nasledujúce video.

Jedálniček

Kuviky majú najradšej hmyz, drobné vtáky, ale aj iné drobné stavovce, okrem cicavcov aj obojživelníky a plazy. Zloženie ich potravy sa počas roka mení. Na jar a v období rozmnožovania prevláda hmyz a dážďovky, ktoré sú dôležité pre mláďatá v prvých dňoch života. Neskôr, keď sa osamostatnia, zohráva dôležitú úlohu veľký hmyz, ako sú bystrušky, chrústy, kobylky a koníky. Na jeseň a v zime v potrave prevažujú drobné hlodavce, dulovnice a piskory, ale aj drobné spevavce približne do veľkosti drozda. Potravu lovia často na zemi, pri prenasledovaní koristi dokážu pomerne rýchlo behať, pričom si občas od radosti komicky poskočia.

Kedy a kde môžete stretnúť kuvika

Často netreba chodiť ďaleko. Na rozdiel od minulosti, keď kuviky žili v ovocných sadoch, porastoch hlavových vŕb, stromoradiach či na okrajoch riedkych lesov, ich dnes stretnete najmä v okolí ľudských sídiel. Hniezdia napríklad vo vetracích šachtách, dutých montovaných konštrukciách, výklenkoch a otvoroch v stenách, fasádach alebo dutinách pod strešnou krytinou. Kuviky uvítajú, ak je v blízkosti ich hniezdiska prostredie podobné anglickému parku, ale mali by tam byť zároveň aj dostatočné zásoby potravy. Ak sú v takejto krajine navyše živé ploty či kamenné múry, kuviky potom húkajú blahom.
Kuviky sú najaktívnejšie najmä za súmraku, keď lovia potravu. Možno ich však stretnúť aj počas dňa, keď zháňajú potravu pre mláďatá alebo počas teplých letných rán. Vyhľadávajú vyvýšené miesta, napríklad strechy, stĺpy alebo komíny, na ktorých odpočívajú a striehnu na korisť.
Ak máte čas, pozrite si pekný minidokument z kuvičieho rodinného života na anglickom vidieku.

Kuvikov ubúda

Kuvik bol na území bývalého Československa ešte v päťdesiatych rokoch 20. storočia hojnou sovou. Pre ilustráciu, český ornitológ Josef Jirsík píše v roku 1949 v knihe Naše sovy: Sýc je naší nejobyčejnější sovou, místy hojnější, místy řidší. Žije i v Praze a jiných větších městech...
V tej dobe obývali Čechy a Moravu až desiatky tisícok hniezdnych párov, dnes je to len čosi vyše tisícky. Hniezdna populácia na Slovensku sa dnes odhaduje na 800 až 1000 hniezdnych párov. Hlavné ohrozenie pre kuviky predstavuje zmena krajiny, ktorú má na svedomí intenzívne poľnohospodárstvo s veľkoplošnými monokultúrami plodín, v rámci ktorého sa likvidujú enklávy krov, remízky, staré duté stromy a podobne. Kuviky vo veľko likviduje aj používanie insekticídov a rodenticídov (jedovatých prípravkov na hubenie hlodavcov). K úbytku kuvikov prispieva aj strata hniezdnych príležitostí či strety s dopravnými prostriedkami. Z prirodzených predátorov je jeho najväčším nepriateľom najmä kuna skalná, s ktorou kuvik často zdieľa podobné biotopy v okolí ľudských sídel. Nevinne v tom nie sú, bohužiaľ, ani voľne pobehujúce mačky.

Tomáš Čejka
Botanický ústav CBRB SAV

Hudobný epilóg

Dežo Ursiny – Kuvik to vraví

Použitá a odporúčaná literatúra

Klvaňová A & Šálek M (2018) Sýček obecný – pták roku 2018. Živa 2/201
Šálek M (2015) Zvoní umíráček naší dříve nejhojnější sově? Ochrana přírody, 70
Šálek M (2018) Sýček obecný – ekologie, ochrana a výzkum sýčka obecného. url: http://new.birdlife.cz/sycek/
Šálek M (2018) Sýček se představuje. Ptačí svět, časopis České společnosti ornitologické, č. 1
Vrba J (1956) Ptačí svět. Mladá fronta, Praha

Časopisy
Raptor Journal – Časopis Ochrany dravcov na Slovensku
Časopis Dravce a sovy
http://oldcso.birdlife.cz/index.php?ID=543 (Časopis Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov při ČSO a Skupiny pre výskum a ochranu dravcov a sov).

 

Teraz najčítanejšie

Zápisník prírodovedca

Tento blog slúži na popularizáciu prírodných vied, najmä botaniky a zoológie. Založili ho pracovníci Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied.