Denník N

„Prohlédňi si fčil mja a uš nemosíš tam ít.“

Súsed Jožka bių pozvaní na svatbu (aj ze ženú, do našého kulturáku)…

A jak tak f sobotu otpoųedňa vioblékaní f krásném černém ancúgu

a pjeknej svjetlej košeli pret svojim barákem na ulici stáų a na ženu čekaų,

išųa okoųo súsedka Milka spoųem se svojim koųem (o keré sa opíraųa)

a Jožka sa í fšetečňe optaų:

„Milko, de fčil ideš?!“

A Milka vážňe otpovidaųa:

„Idem sa tam na vás podzívat…“

No a Jožka okamžiťe a pozoruhodňe duchaprítomňe:

„Prohlédňi si fčil mja a uš nemosíš tam ít.“

Moja žena akorát v zahradze jabúčka obíraųa

a ket to začuųa, začaųa sa na ceųú hubu pocichúčki smít.

25.09.2022

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...