Denník N

Cirkus Sputnik a Marektodal, ktorý cestoval časom

Marek Krajčí ako minister zdravotníctva dokázal poprieť fyzikálne zákony. Žiadosť o povolenie na terapeutické použitie vakcíny Sputnik-V dorazila do podateľne ministerstva zdravotníctva až tri dni potom, ako minister použitie vakcíny povolil.

Prvý marcový deň minulého roku podpísal Marek Krajčí ešte ako minister zdravotníctva povolenie na terapeutické použitie neschváleného lieku – vakcíny Sputnik V pod číslom Z16507/2021. Po jeho zverejnení som spochybnil povolenie ako nezákonné.

Dňa 29.4.2021 som prostredníctvom Nadácie Zastavme korupciu požiadal ministerstvo zdravotníctva o sprístupnenie informácií súvisiacich s vydaním povolenia. Ministerstvo zdravotníctva vedené Marekom Krajčím potvrdilo prijatie správy elektronickou doručenkou. Dôkaz:

Odosielateľ: ico://sk/42266777
Prijímateľ: ico://sk/00165565
Dátum doručenia: 29.04.2021 09:41:12
Identifikátor správy: 918fdf61-2feb-442f-a963-7f87dabee83e
Kanonikalizácia: http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
Typ digitálneho odlačku: http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256
Digitálny odtlačok správy: sscPMNSw8HlEAfJdtoINObFoTauj30sgaLoEEtz4Xo8=

Odpovedať nadácií sa ministerstvu neuráčilo. Preto som žiadosť o poskytnutie informácií zopakoval.  Nový minister je generál, takže sa dal očakávať trochu iný level štábnej kultúry.  Odpoveď mi došla práve dnes. Takže sa s vami podelím. Nech sa páči, žiadosť o povolenie vakcíny v celej svojej kráse:

Dovolím si upriamiť pozornosť na dva dátumy – v kolonke pri pečiatke ošetrujúceho lekára je dátum 26.2.2021.  Pečiatka podateľne ministerstva zdravotníctva dátum 4.3.2021. To je teda dátum, kedy táto žiadosť oficiálne dorazila na ministerstvo zdravotníctva.  To, že tam nie je aspoň rukou dopísané číslo spisu môže, ale nemusí byť problém. Rovnako ako chýbajúci stupeň dôležitosti.

Dátum na pečiatke podateľne však problémom je. A to obrovským.  Pretože na povolení je dátum 1.3.2021.  O tom sa každý môže presvedčiť na povolení:

 

Podľa druhej strany žiadosti ju 1. marca  ešte len pečiatkovali v nemocnici v Košiciach.

Možno si spomeniete, že práve prvého marca 2021 na letisku v Košiciach pristál armádny špeciál a krabice s vakcínou vítalo osobitné tlačovkové komando, ktorého členom bol aj Marek Krajčí.

Vesmír, v ktorom sa 1. marca opečiatkuje žiadosť v Košiciach a tú  doručia do podateľne Ministerstva zdravotníctva 4. marca nepochybne existuje.  No vesmír, v ktorom by minister vydal povolenie  1. marca, teda 3 dni pred doručením do podateľne buď neexistuje, alebo jednoducho musí mať iné zákony (nielen fyzikálne).

Skutočnosť, že povolenie  z košickej nemocnice žiadali pre inak zabalenú vakcínu, ako vítalo komando na letisku, je len drobná humorná epizóda celého tragikomicky spackaného atómovkového eposu.

Mimoriadne pikantné na celej dátumovej záležitosti je,  že sa to stalo počas vyhláseného núdzového stavu, teda počas krízovej situácie. Ako právnik na ten dátumový problém nájdem aj príslušný paragraf – § 326 ods. 4 písm. c).  Konečný názor však budú  musieť povedať prokuratúra a súdy.

Autorom  fotografie Mareka Krajčiho je Tomáš Benedikovič, Denník N (zdroj: https://e.dennikn.sk/2327632/par-dni-pred-krajciho-odchodom-uzavrelo-ministerstvo-dohodu-o-mlcani-so-skladovatelom-sputnika/)

 

Teraz najčítanejšie