Denník N

Nepodceňujte bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

ochranne pomocky pre zvaraca

Pomerne široká legislatíva je venovaná problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pričom jednotlivé povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov sú ustanovené vo viacerých právnych predpisoch. Je to tak preto, že bezpečnosť a ochrana zdravia a života pri práci je v mnohých povolaniach kľúčovou témou a nie je preto vhodné ju podceňovať.

Platná a účinná legislatíva v mnohých prípadoch presne ustanovuje, ktoré osobné ochranné pracovné prostriedky je potrebné používať pri výkone jednotlivých prác, pričom medzi nimi nájdeme napríklad respirátory a masky, pracovné nohavice, špeciálnu obuv a ďalšie bezpečnostné prvky predpísané zákonom.

Ochrana zdravia na prvom mieste

Každý zamestnávateľ a zamestnanec je povinný dodržiavať zásady ochrany zdravia a života pri výkone svojich pracovných povinností. Zákon ukladá zamestnávateľom pravidelné informačné povinnosti vo vzťahu k zamestnancom, ktorí na druhej strane majú právo byť informovaní a povinnosť pravidelne sa zúčastňovať rôznych školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pokiaľ sa vás týkajú povinnosti používania osobných ochranných pracovných prostriedkov ako formy prevencie zdravia a života, širokú ponuku týchto vecí nájdete v rôznych špecializovaných eshopoch ako napríklad Odevypracovne.sk, Workie,sk alebo Monterkovo.cz

bezpecnostne pracovne pomocky

Zdravie máme len jedno

Naše zdravie určuje kvalitu nášho života a preto by sa mala stať starostlivosť o neho našou prioritou v každej životnej oblasti. Dobré zdravie pri práci nám pomáhajú udržiavať aj špeciálne odevy, obuv a doplnky, ktoré sú vyrobené s cieľom zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia a života pri výkone pracovných povinností. V špecializovaných internetových obchodoch sú v ponuke kvalitné respirátory a masky na ochranu dýchacích ciest, montérky na prácu, pracovné mikiny, bundy, topánky a množstvo doplnkov vyrábaných pre špecializované povolania. 

Zodpovednosť za naše zdravie

Zákon nám ukladá, že zamestnávateľ má určité povinnosti s ohľadom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na pracovisku, v konečnom dôsledku sme to však my sami, ktorí sú v prvom rade zodpovední za naše zdravie. Pokiaľ nastupujeme na práce, kde nám hrozí akékoľvek riziko s ohľadom na naše zdravie alebo život, mali by sme poznať naše práva aj povinnosti a vyžadovať si ich dodržiavanie zamestnávateľom a rovnako by sme mali postupovať aj my sami.

pravne nariadenia na pracu

Je dôležité, aby sme sa naučili byť sami zodpovední za naše vlastné zdravie a mysleli, cítili a konali tak, aby sme ho dlho udržali v skvelej kondícii.


Foto: elements.envato.com

Teraz najčítanejšie