Denník N

Aké sú očakávania od nového ministra školstva?

Pri výbere kandidátov sa ako jedno z hlavných kritérií spomína najmä konzervatívne pozadie. Je to však naozaj podstatné?

Vášne okolo príchodu nového ministra školstva neutíchajú. Rozumieme kontextu diskusií na sociálnych sieťach a v médiách o tom, či má, alebo nemá byť konzervativizmus alebo iný -izmus princípom výberu nového ministra. Sme však presvedčení, že tento aspekt by pri výbere odborníka, ktorý povedie školstvo, nemal byť rozhodujúci.

Minister všetkých škôl a žiakov

Myslíme si, že je najvyšší čas upriamiť pozornosť na to, čo by sme mali od nového ministra očakávať.
Bez ohľadu na to, či minister prichádza z liberálneho alebo konzervatívneho prostredia, súkromných, cirkevných alebo verejných škôl, ako reprezentant štátnej exekutívy bude riadiť všetky typy škôl a školských zariadení.

Od nového ministra školstva by sme preto mali očakávať, aby jeho kroky a rozhodnutia prispievali k rozvoju všetkých druhov škôl.
Aby ako dobrý manažér zlepšoval procesy v rezorte a dokázal sa rýchlo zorientovať v kľúčových témach. Tie si už nebude mať priestor ani čas vyberať, sú jasne definované – pokračovanie v reformovaní vysokých škôl, kurikulárnej reforme, zavádzaní stratégie inkluzívneho vzdelávania do praxe, ako aj plnenie míľnikov Plánu obnovy.

Podpis dokumentov s EÚ

Je potrebné urýchliť podpísanie Partnerskej dohody s EÚ a sfinalizovať Operačný Program Slovensko 2021 – 2027 za oblasť vzdelávania, výskumu, inovácií a športu. Jeho implementácia môže výrazne skvalitniť vzdelávacie prostredie na Slovensku, a to v období, ktoré presahuje mandát jednej vlády.

Diskusia s aktérmi vo vzdelávaní a riešenie energetickej krízy

V neposlednom rade by mal mať nový minister schopnosť obklopiť sa tímom ľudí, ktorý bude pokračovať v už naštartovaných zmenách.
Veľmi uvítame, ak bude prijímať rozhodnutia na základe širšej diskusie s kľúčovými aktérmi v školstve. V tejto oblasti vidíme veľký priestor na zlepšenie oproti vláde jeho predchodcu.

Kým predchádzajúci minister musel riešiť pandemickú krízu, na plecia nového padá kríza energetická, ktorej dôsledky taktiež doliehajú na to, či budú školy, školské a mimoškolské zariadenia či športoviská schopné fungovať.

Odbornosť aj manažérske schopnosti

Nový minister má podľa nás pred sebou mnoho výziev, ktoré výrazne prekračujú rámec prostredia, z ktorého prichádza.
Preto sme presvedčení, že diskusia kompetentných a výber vhodného človeka na tento post by nemal byť zúžený len na tento aspekt. Aj z predošlých skúseností vidíme, že dôležité sú najmä odbornosť, manažérske schopnosti a tiež osobnostné predpoklady.

Teraz najčítanejšie

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis je mimovládna organizácia založená v roku 1997, ktorá sa zameriava na prepájanie firiem, občianskych organizácií, štátnych inštitúcií, komunít a jednotlivcov s cieľom dosiahnuť pozitívne zmeny v zodpovednom podnikaní, v sociálnych inováciách a vo filantropii. V týchto témach je aj expertom.

Tento blog je platený.