Denník N

Hodnotové alebo rastové akcie. Čo je lepšie?

hodnota vs rast

Rastové akcie sú akcie tých spoločností, o ktorých sa predpokladá, že majú potenciál prekonať celkový trh v priebehu času, z dôvodu ich budúceho potenciálu. Hodnotové akcie sú klasifikované ako spoločnosti, ktoré sa v súčasnosti obchodujú pod úrovňou skutočnej hodnoty, a preto poskytujú vyšší výnos. Ktoré sú lepšie?

Rastové spoločnosti sa považujú za spoločnosti, ktoré majú dobrú šancu na značnú expanziu v priebehu niekoľkých rokov, buď preto, že majú produkt alebo rad produktov, od ktorých sa očakáva, že sa budú dobre predávať, alebo preto, že sa zdá, že fungujú lepšie ako mnohí z ich konkurentov.

Hodnotové akcie sú zvyčajne stabilné, osvedčené spoločnosti s dlhodobou tradíciou, ktoré sa obchodujú pod cenou, ktorú podľa analytikov majú akcie hodnotu, v závislosti od finančného pomeru alebo benchmarku, s ktorým sa porovnávajú. Napríklad účtovná hodnota akcií spoločnosti môže byť 25 dolárov za akciu na základe počtu nesplatených akcií vydeleného kapitalizáciou spoločnosti. Preto, ak sa v spoločnosť obchoduje za 20 dolárov za akciu, mnohí analytici by to považovali za veľmi dobrú príležitosť na nákup.

Historická výkonnosť

Pokiaľ ide o porovnávanie historickej výkonnosti hodnotových a rastových akcií, akékoľvek výsledky, ktoré možno vidieť, sa musia vyhodnotiť z hľadiska časového horizontu a množstva volatility, a teda rizika, ktoré bolo podstúpené, aby sa dosiahli.

Hodnotové akcie sa považujú za akcie s nižšou úrovňou rizika a volatility, pretože sa zvyčajne nachádzajú medzi väčšími, etablovanejšími spoločnosťami. A aj keď nedosiahnu cieľovú cenu, ktorú predpovedajú analytici alebo investori, stále môžu ponúknuť určitý kapitálový rast a tiež zvyčajne vyplácajú vyššie dividendy.

Rastové akcie zvyčajne nevyplácajú dividendy a namiesto toho reinvestujú nerozdelený zisk späť do spoločnosti, aby expandovali. Pravdepodobnosť straty rastových akcií pre investorov môže byť tiež väčšia, najmä ak spoločnosť nie je schopná držať krok s očakávaniami rastu.

Napríklad pri spoločnosti s veľmi propagovaným novým produktom môže skutočne dôjsť k poklesu ceny akcií, ak je produkt menej populárny alebo ak má nejaké konštrukčné chyby, ktoré mu bránia správne fungovať. Rastové akcie majú vo všeobecnosti najvyššie potenciálne výnosy, ale zároveň sú aj najviac rizikové pre investorov.

Lídri hodnotových akcií

Medzi najznámejšie hodnotové akcie patria napríklad The Procter & Gamble Company, Johnson & Johnson, UnitedHealth Group Incorporated, Bank of America Corporation či Berkshire Hathaway Inc.

Lídri rastových akcií

Medzi rastových lídrov akciového trhu patrí Amazon.com, Inc., Alphabet Inc., Meta Platforms Inc., Tesla, Inc. a Apple Inc.

Rozhodnutie, či investovať do rastových alebo hodnotových akcií je v konečnom dôsledku ponechané na preferenciách jednotlivých investorov, ako aj na ich osobnej tolerancii voči riziku, investičných cieľoch a časovom horizonte. Je potrebné poznamenať, že počas kratších období bude výkonnosť oboch kategórií do značnej miery závisieť aj od bodu hospodárskeho cyklu, v ktorom sa trh nachádza.

Hodnotové akcie majú napríklad tendenciu dosahovať lepšie výsledky počas medvedích trhovekonomickej recesie, zatiaľ čo rastové akcie majú tendenciu vynikať počas býčích trhov alebo v obdobiach ekonomickej expanzie. Tento faktor by preto mali brať do úvahy krátkodobí investori alebo tí, ktorí sa snažia časovať trh.

Kompromis

Spoločnosť HABERL zostavila aktívne riadené investičné portfólio PROFIT, ktoré je zložené aj z rastových, aj z hodnotových akcií, a tak ponúka investorom benefity oboch druhov akcií. Viac o portfóliu nájdete na www.haberl.sk.

 

Teraz najčítanejšie

HABERL

Sme investičná skupina HABERL, ktorá začala rozvíjať aktivity na investičnom trhu už v roku 2013. V súčasnosti vytvárame kompaktný celok niekoľkých divízií, ktoré poskytujú prvotriedne služby v oblasti investičného bankovníctva.

Tento blog je platený.