Denník N

Program na hladký vstup zdravotníkov z tretích krajín na Slovensko, obzvlášť ukrajinských utečencov

Ponukám konkrétne reálne riešenia v članku.

Príchod zdravotníkov zo zahraničia, bez ohľadu na to z akej krajiny prichádzajú, je prínosom, čo už pochopili aj naši susedia v EÚ. Na Slovensku je od roku 2016 skôr politika ako zahraničným zdravotníkom znemožniť príchod, a to aj tým z blízkych a jazykovo príbuzných krajín ako Srbsko a Ukrajina.

Problém Riešenie
1 Úžernícke poplatky pri uznaní vzdelania a odbornej skúšky Dočasné zrušenie poplatkov pre utečencov z Ukrajiny, zníženie pre zdravotníkov z iných štátov
2. Zahraniční zdravotníci nevedia po slovensky a neexistuje ucelený systém prípravy + nemajú na to, aby si zaplatili doučovanie, keďže prichádzajú z chudobnejších štátov Zriadenie inštitútu systematického vzdelania pre zahraničných zdravotníkov od základov slovenčiny cez lekársku slovenčinu až slovenskú legislatívu a dotovanie
3. Dočasná odborná stáž nie súčasťou odbornej skúšky, ale iba možnosťou zoznámiť zdravotníka so systémom, čo je nemotivujúce Napojenie inštitútu dočasnej odbornej stáže na odbornú skúšku
4. Zahraniční zdravotníci a stážisti nie sú v mzdových tabuľkách, preto dostávajú mzdy sanitárov Pridanie nového kódu zamestnania po vzore  advokátskych koncipientov
5. Nedostatok sestier a sanitárov v domovoch sociálnych služieb Umožnenie výkonu dočasnej odbornej stáže v ústavoch sociálnych služieb
6. SR neuznáva diplomy pediatrov Zmena zákona o poskytovateľoch ZS
7. Rezidenčné štúdium sa nevyužíva pri zahraničných zdravotníkoch Zmena podmienky trvalého pobytu na Slovensku, čo cudzinec vie získať len po 5 rokoch pobytu na Slovensku
8. Uznanie špecializácie lekára je znemožnené byrokraciou Zrušenie podmienky apostilizácie niektorých dokumentov a príprava formulára na vyplnenie pre zľahčenie procesu
9. Uznanie vzdelania v prípade skúsených lekárov a iných zdravotníkov Zriadenie inej formy vstupu do systému ako odborná skúška so štátnicovými otázkami z čias vysokej školy
10. Stratení v systéme Keďže máme záujem o stovky zdravotníkov a iných odborníkov do nášho systému a ide o komplikovaný systém integrácie, ideálne by bolo zriadenie inštitút splnomocnenca vlády pre cudzincov (ombudsman pre cudzincov)

 

 

Teraz najčítanejšie

Alona Kurotova

Neviem sa bezradne pozerať na veci, ktoré považujem za nefunkčné a nelogické a vtedy mám múzu písať. Venujem sa problematike detí cudzincov a krajanov, zahraničných zdravotníkov a podnikateľov a vidím v týchto oblastiach dosť výrazné medzery. Myslím si, že v dnešnej dobe globalizácie sa nemôžeme vyhýbať cudzincom, ale využívať ich potenciál v prospech nás všetkých.