Denník N

III. pilier. Nižšie poplatky = vyššie dôchodky. O 6474€ viac pre budúceho dôchodcu.

Čím viac zaplatíte na poplatkoch, tým bude Váš dôchodok nižší. Schválením drobnej zmeny zákona by Slováci ušetrili 17 miliónov Euro ročne a ich dôchodky by boli vyššie. Zhruba o 6474€ viac na účte budúceho dôchodcu.

V záplave mediálne „atraktívnejších“ tém akosi pozornosti médií unikol návrh skupiny poslancov (Tomáš Lehotský, Peter Cmorej, Marián Viskupič a Vladimír Ledecký) na zníženie poplatkov za správu fondov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Ako ušetriť milióny

Jedná sa o jednoduchú zmenu, jedného čísla, v zákone č. 650/2004 O doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá má potenciál ušetriť Slovákom milióny Euro každý rok a zlepšiť ich budúce dôchodky.

Návrh par. 35a odsek 1. znie:

„Odplata za správu doplnkového dôchodkového fondu za jeden rok správy doplnkového dôchodkového fondu nesmie presiahnuť 0,6 % z priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.“

Hodnota majetku v treťom pilieri k 30.9.2022 bola 2 826 288 783 €. 0.6% z tejto sumy je zaokrúhlene tých 17 miliónov Euro.

Trh nefunguje

Súčasné znenie zákona hovorí o hornej hranici odplaty za správu vo výške 1,2 %. Cieľom regulácie je teda určiť hornú hranicu poplatku a ponechať na trhovú súťaž medzi DDS-kami aké poplatky si nastavia. No realita je taká, že trh na Slovensku nikdy nefungoval a nefunguje. Historicky si DDS-ky takmer vždy účtovali maximálny možný poplatok. Jedinou pochválenia hodnou výnimkou je v poslednom čase NN, ktorý vo svojom indexovom príspevkovom fonde účtuje „iba“ 1% p.a. z majetku fondu.

Kde nefunguje ruka trhu a občan stráca, je na mieste zásah reguláciou.

Štandardy iných pilierov

V II. pilieri DSS-ky zarábajú 1% jednorazovo na vstupe, 0,3% za správu a 10% z výnosu.
V III. pilieri Nič na vstupe, 1,2% za správu a 10% z výnosu.
Vo IV. pilieri dnes už dokážete sporiť (napríklad) za 0,5% na vstupe, NULA za správu a iba tých 10% z výnosu.

Analýza Útvaru hodnoty za peniaze MF SR konštatuje: „Zatiaľ čo nákladovosť fondov II. piliera je pod priemerom krajín OECD, v prípade fondov III. piliera je v porovnaní s priemerom OECD napriek dlhodobému poklesu stále viac než dvojnásobná.“

O 6474€ viac pre budúceho dôchodcu

Vysoké poplatky sú jeden z hlavných dôvodov, prečo väčšina expertov neodporúča do III. piliera posielať viac, ako je nevyhnutné minimum. Realita je taká, že Slováci sporia v III. pilieri len preto, že im tam prispieva zamestnávateľ. Povedzme že spolu so zamestnávateľom si do III. piliera posielate 50€ mesačne. To je 600€ ročne. Možno sa sami seba pýtate, či tých 3,60€, teda 0,6% zo 600€ je fakt relevantných? Nuž poviem Vám, že je. Pretože ich platíte z celého objemu majetku vo fonde, každý rok a preto, že sila zloženého úročenia je neúprosná.

Ak by ste investovali 600€ ročne, po dobu 30 rokov, pri zhodnotení 7%, po 30 rokoch budete mať na účte 60 644 €

Ak by ste investovali 600€ ročne, po dobu 30 rokov, pri zhodnotení 6,4%, po 30 rokoch budete mať na účte 54 170 €

Ušetriť 0,6% na poplatkoch je ekvivalent vyššieho zhodnotenia o 0,6%. Preto ušetriť 0,6% na poplatkoch pri 50€ mesačne má efekt o 6474€ viac na účte budúceho dôchodcu.

Ďakujem

Preto ďakujem poslancom za návrh. V parlamente prešiel do druhého čítania. Už len zostáva veriť, že bude úspešne schválený a začne platiť čo najskôr.

Viac o III. pilieri si môžete prečítať v článku tu: Tretí pilier dôchodku- stručne, jasne, komplexne

Spoznať IV. pilier môžete vďaka tomuto článku: 4. pilier dôchodkového zabezpečenia

Pozrieť sa kto a ako hlasoval môzete tu: NRSR.

Roland Vízner

Teraz najčítanejšie

Roland Vizner

Ahoj. Volám sa Roland a mám dve vášne: cestovanie a finančné trhy. Na finančných trhoch som od roku 1994 strávil väčšiu časť svojho pracovného života. Zažil som na trhoch nielen rok 2008-09 a sub-prime krízu ale aj dot.com bublinu roku 2001, či Ruskú a Ázijskú krízu v 90-ych rokoch. Dnes som fanúšik dlhodobého dôchodkového investovania, fintechu, e-commerce, digitálneho onboardingu a robo-poradenstva. Čas mimo práce som intenzívne cestoval a podarilo sa mi navštíviť vyše 70 krajín všetkých kontinentov (s výnimkou Antarktídy). Keďže Covid-19 nás pripútal k našim domovom, dovolím si využiť tento čas a podeliť sa o svoje znalosti a skúsenosti v oblasti investovania a zabezpečenia na dôchodok pomocou tohto blogu.