Denník N

Čo o družstvách neviete. Tieto informácie Vás možno prekvapia.  

Práve v kríze, ktorú dnes prežívame, by sme o družstvách mali hovoriť častejšie. Aj preto si v našom blogu pripomenieme aspoň v krátkosti jednu štúdiu, v ktorej sa píše, že družstvá oveľa viac odolávajú krízam a rôznym ďalším neduhom v spoločnosti. Táto rozsiahla komparatívna štúdia, ktorá sa zaoberala zamestnaneckými družstvami v USA, Európe a Latinskej Amerike odburáva mýty, že družstvá patria do minulosti…

Vedeli ste, že produktivita v zamestnaneckých družstvách je vyššia ako v bežných firmách? Štúdia, ktorá porovnávala tieto družstvá s klasickými firmami zistila, že systém riadenia v družstve vedie k dosahovaniu vyššej produktivity. V zamestnaneckom družstve sú totiž zamestnanci viac zainteresovaní na výsledkoch firmy. Sú jednoducho oveľa viac vnútorne motivovaní. Vieme aj prečo. Všetci sú členovia, vlastnia, riadia a kontrolujú družstvo. Aj zisk si delia medzi seba. Štúdia tiež ukázala, že existujú odvetvia, v ktorých by podniky dokázali produkovať ešte oveľa viac, keby boli družstvami.

Viete, prečo sú zamestnanecké družstvá viac odolnejšie v čase krízy? Pretože keď sa začne v kríze v bežných firmách ako prvé prepúšťať, v družstvách si radšej znížia mzdy, než aby sa prepustili a privodili tak existenčné problémy svojim členom. Udržanie pracovného miesta je prioritou. Naopak, keď sa podnikanie rozbehne, sú pripravení reagovať a môžu nahradiť ušlú mzdu, pretože majú podiel na zisku a vedia si ho rozdeliť. Prax ukazuje, že družstvá prežijú aspoň tak dlho ako iné podniky a zamestnanci tu majú oveľa stabilnejšie zamestnanie.

Myslíte si, že družstvá zakladajú len nadšenci v počte 3-5, ktorí nemajú kapitál, aby si založili svoju firmu? Podľa štúdie je opak pravdou. Aj keď opomenieme megadružstvo Mondragon s 80 000 zamestnancami a iné veľké družstvá, ktoré sú skôr výnimkou, sú družstvá oproti bežným spoločnostiam oveľa väčšie. Priemerný počet zamestnancov v družstvách je vyšší ako v bežných firmách. Údaje o zamestnaneckých družstvách vo svete potvrdzujú, že tieto družstvá sú v skutočnosti väčšie ako iné firmy. 

Tiež si myslíte, že družstvá sú vhodné len pre určité odvetvie? Napríklad poľnohospodárstvo? Prax však ukazuje, že družstvá nájdete v širokom spektre priemyselných odvetví, od tradičnej výroby až po kreatívny priemysel a odvetvie špičkových technológií. Nájdete ich dokonca aj v kapitálovo náročnejších odvetviach. Napríklad už spomínané družstvo Mondragon podniká vo výrobe domácich spotrebičov, vo výrobe komponentov pre automobilový priemysel, v distribúcii s obchodným reťazcom, v sektore finančníctva (vlastná banka, poisťovňa), vzdelávania (vlastná vysoká škola, vlastná výskumná základňa).

Z družstva má zisk celá jeho komunita. Kým v bežných spoločnostiach zisk prúdi mimo, družstvo zadržiava väčšiu časť zisku pre seba a svoju komunitu. Všetci majú prospech z toho, že kapitál zostáva v družstve. Rozdiely v platoch zamestnancov sú menšie než v klasických spoločnostiach. Družstvá neznášajú príliš veľkú nerovnosť, preto tu nenájdete CEO manažérov s neprimerane vysokými platmi. V megadružstve Mondragon je pomer medzi najmenej a najviac zarábajúcim zamestnancom 1:6.

Všetky tieto pozitíva by mohli byť dôvodom,  prečo by sme sa o družstevnej forme podnikania mali práve v týchto náročných časoch viac rozprávať. Družstvá sú alternatívou, ktorá nám môže pomôcť prekonávať ťažké časy a zabezpečí udržateľné podnikanie.

Ak sa Vám myšlienky vzájomnej spolupráce, svojpomoci a solidarity páčia, spoznajte viac aj naše družstvo v tomto videu, ktoré pripravili naši členovia z Poľska. Ak sa Vám naše družstvo zapáči, pridajte sa k nám. Môžete si prečítať aj ďalšie naše blogy, v ktorých sa venujeme družstevníctvu a družstvám.

Členovia Tradičného družstva

Zdroj : Virginie Pérotin: What do we really know about worker-cooperatives? Cooperatives UK. » https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/attachments/ worker_co-op_report.pdf

Teraz najčítanejšie

Tradičné družstvo

Združujeme viac ako tisícku členov družstva zo Slovenska, Poľska a Českej republiky a ďalších štátov EU, záujemcov o projekt zameraný na tvorbu pasívnych príjmov.

Tento blog je platený.