Denník N

Život v mieri: Samozrejmosť pre nás, túžba všetkých…

Žijeme v dobe, kedy sa svet polarizuje na niekoľko skupín, v ktorých životy ľudí sa líšia okrem politickej, ekonomickej, náboženskej, sociálnej, kultúrnej  aj v bezpečnostnej oblasti. Bezpečnosť je primárnym záujmom obyvateľstva, sociálnych skupín, národov a medzinárodného spoločenstva.  Charakteristické znaky bezpečnostného prostredia daného štátu úzko súvisia s nekonfliktnou, vzájomne rešpektujúcou a mierumilovnou spoločnosťou. Predstavme si ako by vyzeral svet, ak by bol mier na celom svete? Kým človek nezačne premýšľať, vyjadrenia iných sa zdajú byť formálne a frázovité. Ideológia svetového mieru tu bola od počiatku, avšak nikdy sa nepodarilo dosiahnuť želaný výsledok ukončenia všetkého nepriateľstva a násilia na celom civilizovanom svete. Vrcholní predstavitelia štátov a diplomati bez ohľadu na to, aké sú ich pohnútky, nie sú schopní nájsť trvalé riešenia mieru vo svete.  Prozaik a dramatik Erich Maria Remarque raz napísal: „Svetový mier! Nikdy sa o ňom nehovorilo viac a nikdy sa preňho neurobilo menej ako v našich časoch“.

Svetový index mieru meria na základe spektra kritérií úroveň mieru a mierumilovnosti jednotlivých krajín. Podľa aktuálneho stavu úroveň mieru vo svete pomaly, ale vytrvalo klesá. Spomedzi 162 hodnotených krajín je v prvej dvadsiatke najmierumilovnejších krajín sveta 15 európskych štátov. Doplňme, že 11 z nich je členom NATO. Na poslednej priečke je vojnou postihnutá Sýria, pred ktorou sú Irak a Afganistan. Slovenská republika sa umiestnila na 23. mieste. Mnoho ľudí na Slovensku túto štúdiu neberie vážne, alebo sa o ňu nezaujíma. Pochopiteľne, keďže Slovenská republika nepredstavuje vysoké bezpečnostné riziká pre svojich občanov. Zjednodušene povedané Slovenská republika nie je cieľ, aj keď úplnú garanciu bezpečia nikto neposkytuje. Súčasná generácia má mier automaticky zakorenený v  podvedomí a nevie si živo predstaviť, čo znamenajú občianske nepokoje, ozbrojené konflikty alebo teroristické útoky, aké môžeme často vidieť v médiách. Rozdielne pohľady na mier reprezentujú ľudia žijúci v krajine, kde je pokojný stav ako ľudia, ktorí sú bezprostredne vydaný napospas konfliktom. Inak sú nastavené aj hodnoty života. Niekto túži najviac po mieri a iní zasa po rôznych materiálnych, respektíve duchovných hodnotách. Fakticky nepoznáme človeka, ktorý by neprial svetu mier aj keď…

Momentálne našou spoločnosťou rezonuje migračná kríza. U štátnych autorít a obyvateľstva okrem ďalších pocitov prevláda strach a napätie. Uskutočňujú sa radikálne protesty proti prijímaniu migrantov na naše územie.  Takisto sa vyslovene dištancujeme od ich akéhokoľvek povinného prerozdeľovania v rámci Európskej únie. Utečenci zo severnej a centrálnej Afriky utekajú zo svojich obydlí kvôli bezpečnostným rizikám, ktoré  ich v krajinách postihujú.  Neraz si zachraňujú svoj život a život svojej rodiny pred vojnou alebo politickým, či náboženským prenasledovaním. Vedie ich za tým túžba po slobodnom a pokojnom živote v niektorej bezpečnej krajine tu v Európe. Oveľa radšej by však boli, keby pre žiadny spomenutý dôvod nemuseli svoju krajinu opustiť. Bez ohľadu na to, do akých okolností sa narodili, aký život viedli a čo dosiahli, prišli sem, aby snívali svoje sny o živote v mieri.

Posledné teroristické útoky z Francúzska, pád ruského lietadla nad Sinajom, ale aj samovražedné atentáty v šiítskom predmestí Bejrútu nám ukazujú ako sme od mieru vzdialení. Zhadzovať vinu na utečencov je odvážne a nezodpovedné. Aj keď je pravda, že vonkajšie hranice sú otvorené a v Európe máme státisíce ľudí, ktorých identita je nejasná. Samotní utečenci opúšťajú svoje územie v dôsledku stupňovitého ohrozenia. Vinu zodpovednosti za utrpenia a straty ľudských životov možno hľadať po celej Zemi, pretože ani do dnešného dňa nie je na svete pokoj.  Veríme, že všetci ľudia si zaslúžia mať garantované právo žiť svoj život v mieri vo svojich domovských krajinách. Predstavujeme vidinu svetového mieru ako ideálu túžby, slobody, šťastia a spolunažívania medzi všetkými národmi a ľuďmi. Každý jednotlivec môže priložiť ruku k dielu. Nepotrebujeme silné armády, aby sme porazili nepriateľov. Stačí keď pochopíme, že sny, radosť, šťastie a blaho medzi ľuďmi navzájom je krásny dar a mier s ním súvisí. Podarí sa nám tento stav dosiahnuť?

Teraz najčítanejšie