Denník N

Násilníka neospravedlňujte, radšej rýchlo konajte!

Štatistiky hovoria, že na Slovensku je zasiahnutá počas života partnerským násilím každá piata žena. Toto číslo nie je typické iba pre Slovensko, ale kopíruje štatistické výsledky celej Európskej únie. V inom číselnom vyjadrení je to asi 150 000 žien a z nich požiada o pomoc niektorú z inštitúcií, resp. organizácií približne iba 5 000 žien.

Podoba násilia.

Násilie na ženách môže mať fyzickú, psychickú, sexuálnu alebo ekonomickú podobu. Dôležité je tiež dodať, že je nezávislé od sociálneho postavenia, etnickej alebo náboženskej príslušnosti obete, ako aj násilníka.

Nech má násilie akúkoľvek podobu, ženy sa veľmi neochotne priznávajú k tomu, že sú týrané.

Medzi dôvody môže patriť to, že sa hanbia, boja, nechcú obviniť člena rodiny, napriek problémom chcú udržať rodinu spolu, veria v nápravu svojho partnera, alebo majú pocit, že im štát ani nikto z blízkych nepomôže.

Príčiny násilia.

Príčin páchania násilia na ženách môže byť je viacero. Patrí medzi ne citová nezrelosť, žiarlivosť, nevera, rôzne závislosti ako užívanie drog, alkoholizmus, gamblerstvo, traumy z minulosti, podobné násilné správania v rodičovskom dome, alebo aj zlá ekonomická situácia. Medzi príčiny môžeme ďalej zaradiť aj duševné choroby, stres, frustráciu a pod.

Za príčinu násilia pokladajú niektoré teórie zneužitie moci zo strany muža, historicky a spoločensky podmienenú nerovnováhu medzi mužmi a ženami. Výchovu, ktorá vnucuje mužské vzory, prejavy demonštrácie mužskej sily, čo môže niekedy spôsobovať, že si muži svoju moc potrebujú dokazovať, posilňovať a upevňovať. Násilie páchané na ženách je v tomto ponímaní považované za výsledok sociálnych vzťahov, v ktorých ženy majú voči mužom podradenú pozíciu.

Ďalším dôvodom je, že v spoločnosti, napriek rôznym kampaniam, je násilie ešte stále tolerované a tabuizované. Tiež skutočnosť, že agresori za svoje správanie nie sú dostatočne sankcionovaní, ale aj nízke právne vedomie obetí.

Pocity obete a dopady násilia.

Častým javom v domácom násilí je aj skutočnosť, že žena sa cíti byť vinná za domáce násilie, má tendenciu preberať na seba zodpovednosť za správanie partnera, hľadá chybu v sebe a okolí a nie v partnerovi. Dlho trvá kým si uvedomí, že násilie je súčasťou osobnosti násilníka, nepomôže žiadne ospravedlňovanie a dávanie druhých šancí,   násilie sa naopak po čase opakuje a stupňuje.

Domáce násilie má negatívne dopady na kvalitu života ženy, jej uplatnenie v spoločnosti, spôsobuje zdravotné následky, pocit frustrácie a depresie. Tiež má u obete pracovné a ekonomické dopady. Niektoré ženy sa môžu cítiť sociálne vylúčené hlavne v prípadoch, kedy im partner bráni stretávať sa s rodinou, priateľmi, zamestnať sa…

Čo každý z nás môže urobiť?

Ak poznáte vo svojom okolí ženu, ktorá zažíva domáce násilie je potrebné povzbudzovať ju v tom aby o probléme hovorila, pomôžte jej s každodennými záležitosťami, ponúknite jej pomoc, nebagatelizujte jej situáciu. Neospravedlňujte násilie partnera. Hovorte jej, že za násilie je zodpovedný jej partner a nie ona. Nič, žiadna situácia a ani problém nie sú dôvodom pre násilie.

Ale do ničoho ju nenúťte. Dôležité je rešpektovať jej vlastné rozhodnutie.

Na koho sa môžeme obrátiť?

Na Slovensku týraná žena môže požiadať o pomoc krízové centra. Za účelom pomoci sa môže informovať na telefónnych linkách zriadených na tieto účely. Tiež sa môže so svojim problémom obrátiť na ÚPSVaR – oddelenie sociálnych vecí a rodiny. Na polícii môže podať trestné oznámenie. Polícia má právo vykázať násilníka z bytu na 48 hodín. Tiež má možnosť podať návrh na súd na zákaz priblíženia, alebo podať návrh na obmedzenie užívacieho práva k domu alebo bytu. Problém je však potrebné riešiť.

Povzbudenie na záver.

Je chybou čakať, že to prestane. Naopak,  časom sa násilie s najväčšou pravdepodobnosťou bude stupňovať a na strane obete sa bude  zväčšuje pocit bezmocnosti a skľúčenosti až do doby, kým naberie silu problému sa vzoprieť.  Preto je dôležité konať, každý má právo žiť v bezpečí.

 

Teraz najčítanejšie