Denník N

Michalovská pavučina chovateľov

Udalosti posledných mesiacov, ktoré sa osobitne dotkli aj mojej osoby a rodiny ma doviedli k záveru, že niektorým veciam sa budem musieť venovať špeciálne. S investigatívou nekončím, naopak, rozpracované témy dokončím. Poďme sa bližšie pozrieť na to, ako v našom meste a na základe akých praktík funguje chov brojlerov na 2 farmách v katastrálnom území nášho mesta, konkrétne ide o farmu v Žabanoch a Topoľanoch.

V pozadí, resp. na čele týchto praktík je pravdepodobne podľa dostupných informácií JUDr. Gabriel Šoltés, známy z kauzy nájomného bytu o ktorej som točil VLOG (môžete si ho pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=l8Eu0hs6Nbc&t=8s ) a tiež kauzy drevodomu a rybníka na pozemkoch pod správou SPF na farme Žabany o ktorej písal portál Aktuality.sk (tu: https://www.aktuality.sk/clanok/di76Zt0/na-pozemkoch-statu-pri-michalovciach-stoja-nelegalne-stavby-hlada-sa-majitel/ ). Jedným z paradoxov aj po zverejnení týchto informácií je fakt, že sa dodnes hľadá nielen „majiteľ „, ale aj staviteľ či investor tohto diela, ktorého cena je v hodnote bezmála 500.000,-EUR a ku ktorej sa zrazu nik nehlási.

Bungalov postavený bez stavebného povolenia na cudzom pozemku, Zdroj: Aktuality.sk/Marek Nemec

Poďme, ale späť k chovu brojlerov. Začiatok tohto podnikania sa datuje na rok 2015, keď na farme Žabany spoločnosť Agro Arsol, s.r.o., ktorej bol v tom čase konateľom a majiteľom JUDr. Gabriel Šoltés začal chov brojlerových kurčiat. Budovy znáškových hál v areáli sú pritom dodnes v jeho osobnom vlastníctve. Základným problémom tohto chovu je, že haly sú určené na odchov kuričiek, resp. nosníc. Štafetu tohto chovu po prepise firmy na spol. Chicken Meals, s.r.o. prebrali v podstate osoby, ktoré nie je možné skontaktovať a sú z Maďarska. Táto spoločnosť prebrala tento biznis aj so všetkými dlhmi (viď. Finstat) a dodnes prevádzkuje daný chov na farmách v Žabanoch, Topoľanoch a Úbreži. Zvláštny chov brojlerov, ktorý sa uskutočňuje v halách pre nosnice neunikol ani štátnym orgánom, konkrétne Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len SIŽP). Zo záverov kontrol tohto orgánu jasne vyplýva:

  1. Na farme v Žabanoch bolo zistené, že prevádzkovanie prebieha bez integrovaného povolenia, že chov brojlerov v kontrolovanom období prebiehal v rozpore s ním, pretože bola zmenená kategória chovanej hydiny, že prevádzkovateľ zvýšil výrobnú kapacitu nad hodnotu projektovanej kapacity, že prevádzkovateľ vôbec nemá vypracovaný a schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia, neexistuje schválený havarijný plán pre prevádzku a tiež, že prevádzkovateľ nepredložil žiadnu evidenciu o množstve vyčerpaných splaškových vôd, ani doklad o ich odovzdaní na zneškodnenie oprávnenou osobou.
  2. Na farme v Topoľanoch šlo o identické závery z kontrol, avšak dopĺňali ich ešte zistenia o tom, že prevádzkovateľ skladoval hnoj na rastlom teréne za halou č. 5 bez toho, aby ho po chovnom cykle odovzdal oprávnenej osobe, a tiež zistenia, že prevádzkovateľ neviedol v kontrolovanom období záznamy o kontrole maximálnej hladiny v žumpách a navyše po dosiahnutí stanovenej výšky hladiny nezabezpečil ich vývoz oprávnenou osobou, navyše zabezpečená nebola ani skúška vodotesnoti žumpy a príslušnej kanalizácie na to oprávnenou osobou.

Môžeme tak pokojne zhrnúť tieto závery tak, že spoločnosť Chicken Meals, s.r.o. ani po roku od prvej kontroly neprijala žiadne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, ktoré zistila SIŽP. Je to nielenže benevolentný prístup, ale aj určitá arogancia voči obyvateľom mestských častí v Michalovciach, ktorí musia znášať rôzne druhy následkov od nadmerného zápachu až po ohrozenie životného prostredia.

Farma v Topoľanoch

Na základe týchto zistení SIŽP a tiež Environmentálny fond v správnom konaní vyrúbili spoločnosti Chicken Meals, s.r.o. pokuty v celkovej výške 60.000,-EUR a firma dlhuje aj daniarom ďalších 70.000,-EUR.

Zaujímavých osôb v tomto podnikaní však bolo viac. Dnes už bývalý majiteľ a konateľ spoločnosti Chicken Meals, s.r.o. JUDr. Rudolf Ballasch z Humenného. V minulosti bol registrovaný vo viac ako 80 firmách podobne ako Šoltés. Spojitosť medzi týmito osobami tkvie v tom, že práve Ballasch prevádzkuje v Žabanoch chov brojlerov za rovnako pochybných okolností a to v halách, ktoré patria stále Šoltésovi. Prepojení je ale viac, v roku 2020 boli Gabriel Šoltés, Rudolf Ballasch a tiež Ľubomír Dzurjo ml. vzatí do vyšetrovacej väzby pre podozrenie z rozsiahlej trestnej činnosti, kde spis je dnes v štádiu podania obžaloby na súd. Obvineným hrozí okrem odňatia slobody aj prepadnutie majetku a v tejto súvislosti vyznieva zaujímavo jeho presun. Šoltés sa už v roku 2018 vzdal funkcie konateľa v spol. Agro Arsol a Hydcom Plus, ktoré prevádzkovali farmy v Úbreži a Žabanoch a obchodné podiely previedol na nekontaktné osoby z Maďarska. Práve tieto firmy sú predmetom rozsiahlej trestnej činnosti. Chod týchto fariem zabezpečovali práve Ballasch a Ľ. Dzurjo ml. Šoltés v roku 2019 previedol svoj podiel v spol. Chicken Meals na Ballascha, lebo on v tej dobe ešte nebol trestne stíhaný. V tom istom roku na seba Ballasch previedol 100% podiel v spoločnosti FOOD FAKTORY, s.r.o., ktorá prevádzkuje pizzériu v Tescu v Michalovciach. Po obvinení Ballascha spolu so Šoltésom a Dzurjom ml. sa so zaujímavými prevodmi majetkov roztrhlo vrece. Obchodný podiel v Chicken Meals prešiel z Ballascha na Ing. Miroslava Kačmára, ten sa stal aj konateľom. Prevod je podozrivý najmä preto, že spoločnosť má dlžoby voči štátu a navyše v lete 2022 nadobudla aj budovy na farme v Topoľanoch. Obchodný podiel vo FOOD FAKTORY prešiel zase na JUDr. Miladu Raďašovú, ktorá je podľa neoverených zdrojov družka Gabriela Šoltésa. Konateľom sa stal Kačmár a sídla oboch firiem sa presunuli do znáškovej haly na farme v Topoľanoch. Aj polovičný podiel Ballascha na budove na Námestí osloboditeľov v Michalovciach prešiel koncom augusta na Miladu Raďašovú. Všetky tieto transakcie sú prinajmenšom podozrivé a môžu vzbudzovať dojem, že ide o snahu ochrániť majetok Ballascha a to prevodom na iné osoby z dôvodu hroziaceho trestu. Ďalšie Šoltésove budovy na farme v Žabanoch a pozemky v Úbreži ostali bez zmeny, pretože sú na liste vlastníctva, ktorý blokujú OČTK s viacerými exekúciami.

Po VLOGU a kauze okolo nájomného bytu na Okružnej ulici údajne Gabriel Šoltés spolu so svojou družkou prebývajú v rozostavanom dome na ul. SNP, ktorý však nie je vo vlastníctve ani jedného z nich. Šoltés je s vlastníkom domu spoločníkom vo firme Xavi, s.r.o., ktorá však od roku 2019 neuložila účtovnú závierku do zbierky listín. Podľa finstatu dlhuje daňovému úradu vyše 65.000,-EUR, sociálnej poisťovni 2000,-EUR a inšpektorátu práce KE ďalších 1000,-EUR. Otázka znie, ako môže Šoltés deklarovať jediný príjem pri získaní nájomného bytu rodičovský príspevok, keď zároveň pritom býva v dome zaťaženom hypotékou a vozí sa na honosnom Audi A8. Môžeme sa teda pýtať, odkiaľ môže mať takáto osoba financie ak má na krku množstvo exekúcií? Evidentne sa s tým fungovať dá.

Dom na ul. SNP v ktorom údajne momentálne býva G. Šoltés

Aby toho nebolo málo, tak do tejto skupiny vzťahov sa zapojil aj momentálne väzobne stíhaný Ľubomír Hirák zo Sobraniec. Ten je spolu so svojim bratom aktuálne obžalovaný zo zločinu prevádzačstva. Do vyšetrovacej väzby ich vzali v roku 2021 pri akcii Pavúk, spolu s nimi aj Michala Vasiľa, ktorý je tiež spoluobžalovaný so Šoltésom v rozsiahlej ekonomickej trestnej činnosti. Práve Ľubomír Hirák počas pobytu Šoltésa vo väzbe prevzal kontrolu nad farmami Chicken Meals a pizzériou FOOD FAKTORY v Tescu v Michalovciach.

Aj takto sa podniká v Michalovciach a to nehovoriac o tom, že Gabriel Šoltés sa v roku 2018 pokúšal dostať aj do komunálnej politiky, kde kandidoval do zastupiteľstva za okrajové časti mesta, kde práve v Topoľanoch sídli spomínaná farma. Dnes nájdeme na kandidátke ďalších blízkych ľudí aj tejto skupinke a preto si ozaj dávajme pozor na to, komu zveríme moc v tomto meste. Chcem zároveň veriť, že polícia, prokuratúra a tiež súdy začnú nekompromisne konať, pretože doterajšia cesta k spravodlivosti vyzerá tak, že OČTK ťahajú v mnohom za kratší koniec.

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja