Denník N

Symbióza ľudí a robotov

Svet sa mení a technologický pokrok napreduje míľovými krokmi a ovplyvňuje naše denné rutiny, no za ich pomoci sa mení – k lepšiemu – aj zdravotníctvo. Tento fenomén však vytvára i tlak na zvyšovanie zručnosti zdravotníckych pracovníkov, a ten bude do budúcna len narastať.

Starneme. Trend zvyšujúceho sa priemerného veku obyvateľstva nie je fenoménom len Slovenska, ale celej Európy, no Slovensko bude mať podľa dát Eurostatu v roku 2070 druhú najrýchlejšie starnúcu ekonomiku v .

Na tento nový trend je potrebné adaptovať sa a pripraviť sa na to, že dopyt po zdravotnej a sociálnej starostlivosti bude narastať. Ďalšou negatívnou externalitou starnutia obyvateľstva je veková štruktúra pracujúcich ľudí. Nedostatok pracovnej sily pociťujú en bloc všetky sektory v ekonomike, zdravotníctvo nevynímajúc. Už dnes je značné množstvo lekárov a sestier v dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku a ich postupný odliv zo systému nie je adekvátne nahrádzaný novými medikmi a zdravotníckymi pracovníkmi.

V roku 2020 zasiahla celý svet pandémia covidu-19, ktorá zmenila životy ľudí a o. i. zmenila aj trh práce, pracovné návyky a správanie sa obyvateľstva. Do popredia záujmu sa „vďaka“ pandémii v zdravotníctve dostali veda, výskum, inovácie a informačné technológie.

Inovácie, digitalizácia a robotizácia

Svet sa mení a technologický pokrok napreduje míľovými krokmi a ovplyvňuje naše denné rutiny, no za ich pomoci sa mení – k lepšiemu – aj zdravotníctvo. Tento fenomén však vytvára i tlak na zvyšovanie zručnosti zdravotníckych pracovníkov, a ten bude do budúcna len narastať.

Digitálne technológie sú súčasťou revolúcie. Snaha niekoho na druhej strane telefonickej linky o to, aby nám vysvetlil cestu, ako sa dostať do jeho firmy či domu, dnes vyvoláva skôr úsmevy a pôsobí archaicky. Dnes je v zdravotníctve bežným štandardom využívanie mobilných zdravotníckych aplikácií a softvéru, ktorý napomáha lekárom urobiť kvalifikované medicínske rozhodnutia. Digitálne zdravotnícke nástroje sú žitou budúcnosťou – výrazne zvyšujú efektivitu pri diagnostike pacientov alebo pri zlepšovaní účinnosti preventívnych programov. Dnešné digitálne aplikácie sú schopné stanoviť diagnózu pacienta na základe zozbieraných dát častokrát rovnako presne ako erudovaný špecialista. Pre niekoho to môže znieť cynicky, no výhodou týchto aplikácii, prístrojov a iných digitálnych nástrojov je, že pracujú nonstop, nie sú choré, nepotrebujú dovolenku a nehrozí, že by vstúpili do štrajkovej pohotovosti a podávali hromadné výpovede.

Informačné technológie navyše nie sú strašiakom, ktorého by sa museli zdravotníci obávať, a to najmä kvôli strachu z možnej straty zamestnania. Naopak, lekári, zdravotné sestry a iný medicínsky personál bude stále integrálnou súčasťou a chrbtovou kosťou zdravotnej starostlivosti, no digitalizácia, inovácie a robotizácia ich prácu uľahčí a spraví efektívnejšou. Navyše, slovenské zdravotníctvo trpí akútnym nedostatkom zdravotníckeho personálu a nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal tento problém vyriešiť prílivom novej pracovnej sily. Takže práve nové technológie zdravotníckemu personálu odbúrajú množstvo administratívy alebo repetitívnych činností a zdravotníci sa tak budú môcť väčšmi sústrediť na to najpodstatnejšie v medicíne: na pacienta a jeho zdravie. Vo všeobecnosti platí, že zdravotníctvo budúcnosti je zdravotníctvom umelej inteligencie, ktorá kooperuje s pacientom a zdravotníckymi pracovníkmi.

Príprava na žitú budúcnosť

Sektor zdravotníctva a sociálnych služieb bude už v najbližších rokoch ovplyvnený viacerými  inovačnými a technologickými zmenami z rôznych oblastí. V nedávno publikovanom dokumente Stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektore zdravotníctvo, sociálne služby do roku 2030 bolo definovaných 13 inovačných trendov, ktoré budú mať značný dosah na zmeny v požiadavkách na výkon rôznych zdravotníckych profesií. Medzi kľúčové definované trendy z pohľadu digitalizácie a robotizácie patria aj  digitálne technológie v zdravotníctve „Digital health technology“, telehealth a telemedicína, on-line poradenské služby a služby krízovej intervencie, osobní voice asistenti s umelou inteligenciou v smart zariadeniach (Siri, Alexa, Google, Bixby a pod.) a začatie využívania robotických asistentov s umelou inteligenciou, ktorých využívanie už v niektorých krajinách započalo. V krajinách západnej Európy alebo USA nie je bežné a už rozhodne nie žiadúce, aby robili lekári bežnú administratívu z viacerých dôvodov, no tým najdôležitejším je, že takáto práca je pre poskytovateľa mimoriadne drahá a neefektívna.

Všetky tieto trendy dokážu do istej miery sanovať nedostatok zdravotníckeho personálu, no zároveň vytvoria tlak na vznik nových medicínskych profesií. Budúcnosť zdravotníctva a najkvalitnejšej zdravotnej starostlivosti sa novým trendom a technológiám nevyhne. Skôr naopak, bude to práve zdravotníctvo, kde sa budú nové technológie skúmať, využívať a následne sa nájde ich široké využitie aj mimo zdravotníctva.

 

Teraz najčítanejšie

foto

Michal Pišoja

Vyštudoval som medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2014 pracujem pre AGEL, najprv ako riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca. V súčasnosti som predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom AGEL SK a predsedom predstavenstva AGEL a.s. Zo svojej pozície dozerám na chod 27 nemocníc na Slovensku a v Českej republike. Mám dve dcérky, hovorím 4 jazykmi a veľmi rád športujem a čítam o biznise, histórii či psychológii.