Denník N

Aj ja som gay

Keď som bol pred rokmi v Anglicku a chodil na kurzy angličtiny, raz sa ma vyučujúca spýtala:

„Milan do you know what does gay mean?“ teda, že či viem čo znamená slovo gay.

„Samozrejme,“ odpovedal som suverénne, „gay znamená homosexuál, muž, ktorému sa páčia iní muži.“ Vyučujúca sa usmiala a povedala, že som správne definoval to slovo, ale len teraz v súčasnosti. Až do druhej polovice osemdesiatych rokov malo slovo gay úplne iný význam a stále má, len sa už nepoužíva. Angličtina sa totiž stále vyvíja a tie isté slová dostávajú úplne iný význam.

Gay znamená happy, teda šťastný, spokojný.

V šesťdesiatych rokoch sa v USA začali ľudia inej sexuálnej orientácie združovať do komunít, ale mali problém s našou netolerantnou väčšinou, teda, naša netolerantná väčšina mala problém s nimi a tak si začali kupovať ranče, farmy, ktoré boli na míle vzdialené od civilizácie a pretože sa na tých vzdialených farmách, rančoch cítili spokojní a šťastní začali sa nazývať šťastné komunity, gay komunity. A ten kto žije v gay komunite je gay a tak sa zaužívalo toto pomenovanie pre ľudí inej sexuálnej orientácie. Ako povedala vtedy moja vyučujúca, Angličtina sa neustále vyvíja a na začiatku milénia sa slovo gay začalo používať na vyjadrenie odporu, pohŕdania k niečomu. Hlavne tínedžeri radi používali slovné spojenie: „That is so gay“…to je nechutné.

Takže od šťastia a spokojnosti sme sa dostali k nechutnosti a odporu, a to len za necelé polstoročie.

Skúsme sa pozrieť trošku hlbšie do našej minulosti a zistíme, že tá naša netolerantnosť sa s nami ťahá od samého počiatku ľudstva. Netolerujeme vôbec nič, hlavne druhým. Zabíjali sme pre vierovyznanie, majetky, krásu, moc, názor, niekedy len preto, lebo tí od vedľa boli spokojní, šťastní, tolerantní a nemali chuť sa s niekým ťahať za prsty. Akurát, že v súčasnosti sa tá naša netolerantnosť končí pred dverami práve tých netolerantných a tých najnetolerantnejších z netolerantných si dokonca volíme za našich zástupcov. That is so gay.

Opäť sme sa dostali k slovu Gay. Spokojný a šťastný, alebo nechutný a zvrátený. Jedno slovo, dva významy, dva pohľady, dva názory, dva svety, dve mŕtvoly. A tam niekde medzi nimi, v strede, sme my. My, mlčiaca a tolerantná väčšina. Sme spokojní a šťastní tam kde sme a nič nás nedokáže len tak ľahko vyviesť z rovnováhy, veď nás ešte nezabíjajú, nás ešte nie, ešte sa len rozdrapujú v parlamente a na uliciach, ešte sme stále gay. Povedal by som, že sme až soooooooo Gay.

 

Teraz najčítanejšie