Denník N

Ako si naša vláda “váži” výchovu detí v domácom prostredí? Nijako

Ak vláda nechce zvyšovať sumu rodičovského príspevku, mohla by pristúpiť aspoň k jeho flexibilnému čerpaniu, ako je to možné v Česku či Rakúsku.

V poslednej dobe sa stretávam s mnohými mamičkami a rodičmi. Je až neuveriteľné ako spolu musíme kalkulovať a preratávať, či je pre nich „výhodnejšie“ ostať doma a prvé roky života sa venovať dieťaťu, alebo štát už pomaly tlačí rodičov do toho, že pracovať sa namiesto starostlivosti o dieťa oplatí viac. Toto smutné konštatovanie začína byť aktuálne najmä ak máte viac detí po sebe a staráte sa o ne naraz, alebo ste šťastnými rodičmi dvojičiek. Nad týmto všetkým som sa zamyslela aj kvôli tomuto príspevku:

„Teraz som niekde čítala, že sa zvyšuje príspevok, keď rodič nastúpi do práce a o dieťa do 3 rokov sa starajú v škôlke alebo nejaká osoba na živnosť. 280 € na každé dieťa – vraj sú v tej sume zohľadnené všetky náklady na starostlivosť. Nerozumiem prečo je to tak. Ja sa starám o dve deti a dostávam 254 €, kebyže ich umiestnim v škôlke, tak škôlka dostane 560 €.“

Áno, bohužiaľ dnešná sociálna politika je nastavená tak, že pokiaľ sa staráte o dve deti, s jedným ste na materskej dovolenke a s druhým právoplatne na rodičovskej dovolenke, pretože ešte nemá tri roky, nárok na príspevok máte len jeden. Akonáhle nastúpite na materskú s druhým dieťaťom, to prvé, s ktorým ste na rodičovskej akoby v tej chvíli prestalo existovať, pretože vy musíte zastaviť poberanie rodičovského príspevku na prvé dieťa a začať poberať materské na druhé dieťa. Napriek tomu, že sa rovnako staráte celý deň o obe.

Zdôvodnenie rezortu práce

Rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť o dieťa sú štátne sociálne dávky, ktoré poskytuje štát po splnení podmienok každému rodičovi v rovnakej výške, alebo vo výške preukázateľných nákladov. Maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa by sa mala od budúceho roka zvýšiť z 230 € na 280 € mesačne. A to v prípade, ak starostlivosť dieťaťu do troch rokov zabezpečuje súkromné zariadenie alebo fyzická osoba na základe živnosti. Vyplýva to z novely zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorú schválila vláda.

„Návrh na sumu 280 eur vychádza aj zo skutočnosti, že od roku 2011, kedy bola naposledy upravená suma príspevku na starostlivosť o dieťa na sumu 230 eur, sa podľa údajov Štatistického úradu SR ceny sociálnych služieb do decembra 2014 zvýšili o približne 21 %, čomu zodpovedá aj navrhované zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa,“ zdôvodnil rezort práce.

Rodičia majú dostávať od úradu práce príspevok, aj keď dieťa bude umiestnené do materskej školy zriadenej obcou. Výška príspevku má byť maximálne 80 eur.

Novelou zákona sa majú aj odbremeniť rodičia od preukazovania výdavkov na starostlivosť o dieťa úradom práce. „Navrhuje sa, aby údajom rozhodujúcim pre určenie výšky príspevku bola dohodnutá cena starostlivosti o dieťa, ktorú rodič preukazuje samotnou zmluvou alebo dohodou, ktorej súčasťou je aj zmluvne dohodnutá úhrada,“ priblížil rezort práce v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Späť k realite

A teraz sa vráťme k pôvodnej otázke mamičky dvojičiek z úvodu. Za starostlivosť o svoje dve deti dostáva od štátu rodičovský príspevok vo výške 254 eur. Keby sa ich však rozhodla umiestniť v súkromnej škôlke, tak jej štát preplatí náklady za túto starostlivosť v podobe príspevku na starostlivosť o dieťa až do výšky 560 eur. Takto si vážime výchovu detí v domácom prostredí?

Rodičovský príspevok sa za obdobie posledných štyroch rokov nemenil a ani sa nebude od 1. januára 2016 napriek tomu, že aj náklady domácností sa za posledné štyri roky zvýšili  minimálne infláciou vo výške 4,9 %. Nie všetci rodičia môžu ostať doma s dieťaťom až do troch rokov. Nie všetci majú možnosť umiestniť dieťa v obecnom alebo súkromnom zariadení.

Ak už vláda nechce zvyšovať sumu rodičovského príspevku, mohla by pristúpiť aspoň k jeho flexibilnému čerpaniu, ako je to možné aj v okolitých krajinách ako je Česko alebo Rakúsko. Rodič by si mohol balík finančných prostriedkov, ktoré má na rodičovský príspevok pre jeho dieťa štát pripravené, čerpať podľa potreby. Nie po 203 eur mesačne do veku troch rokoch, ale napríklad vo výške 500 eur po dobu jedného roka.

Ak sa Vám blog páči, môžete zaň, prosím, hlasovať na vybrali.sme.sk. Ďakujem.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.