Denník N

Spoveď mestského poslanca

Koľko je veľa práce za odmenu 250 eur mesačne, prečo túto prácu robíme a čo máme z toho, že posúvame toto mesto dopredu na úkor spánku, rodiny či voľného času?

Uplynulé štyri roky som bol miestnym a mestským poslancom za Bratislavu-Staré Mesto. Ako v meste, tak aj v mestskej časti som bol členom troch komisií – finančnej a majetkovej, komisie pre životné prostredie a úzmené plánovanie a komisie kultúry.

Okrem toho som sa stal členom miestnej rady, kde sme predrokovávali všetky materiály smerujúce na miestne zastupiteľstvo, a keďže mi záleží na školstve a vzdelávaní, bol som tiež členom viacerých rád škôl – na Vazovovej, Hlbokej, Jelenej a Dubovej.

Raz sa jedna pani poslanecká kolegyňa hanlivo vyjadrila smerom k môjmu členstvu v toľkých radách, pravda však bola taká, že o túto prácu nik nejavil záujem a pani úradníčke z miestneho úradu som kývnutím na túto prácu pomohol vyriešiť nemalý problém.

Popri všetkom tomto, som pracoval tiež ako člen dozornej rady dvoch firiem, ktorých akcionárom je mesto – Recar a.s. a OLO a.s..

Zvlášť za OLO som veľmi vďačný, pretože ide o firmu, ktorá prešla za uplynulé štyri roky obrovský kus cesty. Od firmy vyciciavanej pochybnými jednotlivcami skrz extrémne nevýhodné zmluvy až po firmu, ktorá sa stáva lídrom v urdžateľnosti. Dovolím si povedať, že je jednou z najinovatívnejších firiem s priamym dopadom na životné prostredie na území Bratislavy. Pod vedením Ivana Sokáča získala nový vietor do plachiet a bolo mi cťou sledovať tento prerod z blízka.

Mestu Bratislava sa spolu s mestským podnikom Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) podarilo vyrokovať odkúpenie triediacej linky a predčasne ukončiť všetky zmluvy so spoločnosťou Bratislavská recyklačná s.r.o. (predtým známa ako Vassal EKO). Išlo o prelomový krok, ktorý vedie k samostatnosti Bratislavy v dotrieďovaní a následnom materiálovom zhodnotení plastu a papiera.
Po predchádzajúcich dočasných Reuse eventoch na Bazovej ulici, došlo k otvoreniu „kamenného“ Centra opätovného využitia – KOLO, ktoré otvorilo svoje brány túto jeseň hneď vedľa OLO na Ivánskej ceste.

Popri vyššie vymenovaných pravidelných aktivitách, vypĺňal som svoj čas účasťou na výberových konaniach (MIB, STARZ, Mestská Knižnica), prípravou veľkého vzdelávacieho projektu – Deti pre Bratislavu alebo sedením nad koncepciou letných terás, kde nám žiaľ ruky zviazala pandémia, a my sme v priebehu krátkeho času museli presunúť našu pozornosť z prípravy regulácie pre gastroprevádzky vo verejnom priestore k pomoci, ktorá mala zmierniť dopady pandémie na celý gastro sektor v meste.

V transparentných výberových konaniach sme pre mesto získali skvelých profesionálov, a ak by som sa mal zastať len tých, pri ktorých výbere som osobne bol, tak Ján Mazúr odvádza v Metropolitnom inštitúte Bratislavy skvelú robotu, čoho výsledkom sú úspešne zorganizované architektonické súťaže, dlho očakávaná rekonštrukcia Námestia Slobody, projekty v mestských lesoch ale predovšetkým séria vypracovaných technických manuálov pre nakladanie s infraštruktúrou verejného priesotru, či ide o chodníky, osvetlenie, zeleň, dlažbu alebo mobiliár. Mesto získalo návody pre kvalitné rekonštrukcie a to mu už nik nezoberie. Všetky pripravovanéprojekty nájdete na www.mib.sk

Janíkov dvor. 15 minútové mesto. Víťazný návrh ateliéru BKPŠ na polyfunkčný mestotvorný verejný priestor.

Ladislav Križan čelí v STARZe neľahkým úlohám, na mnohých zariadeniach je cítiť opotrebovanie (diplomaticky povedané), z finančného hľadiska sa však bolo treba popasovať aj s problémom dlhu hokejového klubu Slovan a nový riaditeľ STARZu toto všetko zvládol a neúnavným tempom posúva naše športové zariadenia dopredu.

Pripravovaná rekonštrukcia kúpaliska v Krasňanoch.

A čo sa Mestskej knižnice týka, tá bola pred nástupom nového riaditeľa Tomáša Štefeka v stave na zaplakanie. Pritom všade v zahraničí sú knižnice jednými z najdôležitejších mestských inštitúcií. Dobrá dostupnosť z nich robí nenahraditeľnými komunitnými priestormi, z ktorých benefitujú obyvatelia z mnohých sociálnych a demografických vrstiev. To všetko si súčasný riaditeľ uvedomuje a približuje našu knižnicu k 21. storočiu. Aj v skromných podmienkach je to na knižnici vidieť. Viete, že aj počas pandémie si bolo možné knihy požičiavať a nechať si ich doručiť cyklokuriérom?

Mestské kúpele Grössling, plánované dokončenie projektu 2025. Súčasťou kúpelov bude aj mestská knižnica.

Opísať štvorročnú prácu poslanca pár slovami nie je ľahké. Len v meste sme prerokovali viac než 1600 návrhov uznesení od drobných vecí až po také, akým bolo napíklad získanie legendárnej budovy starej lekárne Salvátor aj s historickým mobiliárom alebo odkúpenie triediacej linky v OLO (viac info tu), vďaka čomu sme získali kontorlu nad cenou a množstvom zhodnoteného triedeného odpadu v hodnote miliónov eur. Na príprave každého jedného materiálu pracoval tím ľudí, návrh prešiel viacerými komisiami, radou a následne ho čakala rozprava v zastupiteľstve.

Histoický barokový mobiliár lekárne U Salvátora, ktorý sa po 25 rokoch podarilo mestu získať späť do svojho vlastníctva.

Poslanecká práca je krásna práca. Vytvárate podmienky pre rast a rozvoj. Občas staviate mantinely a niekedy sa veľa trápite, keď sa veci nevyvíjajú dobrým smerom a vy s tým v danej chvíli nedokážete nič spraviť. Ale taká je demokracia. Musíte veľa komunikovať, jedine komunikáciou sa dokážete posúvať dopredu.

Kvalitná rekonštrukcia verejného priestoru, pri ktorej došlo k odstráneniu bilboardov zo starej tehlovej steny na Americkom námestí.

Keď som zažíval neslávne slávne chvíle v súvislosti s mojim ochorením na COVID-19, bolo mi ľúto len jednej veci, že pozornosť novinárov si vydobijete len nechceným excesom či občasným zlyhaním, no tie tony mravenčej práce, ktorú každý deň odvádzate spolu s vašimi kolegyňami a kolegami, nikoho moc nezaujímajú.

Zážitkom bolo pre mňa sledovať mnohých zamestnancov magistrátu pri práci. Málokde som zažil ľudí pracovať v tak intenzívnom nasadení, pričom ich práca bola sťažená o neustálu kontrolu nás poslancov.

Ped 6 rokmi, keď ma oslovil Matúš Vallo na spoluprácu a my sme začali pripravovať Plán Bratislava. Povedal som si, že ak tu chceme lepšie žiť, nik iný to za nás nespraví. Na poslaneckú prácu som sa pozeral ako na vojnu. Zatiaľ čo naši dedovia musel brať do rúk zbrane, my máme ten komfort, že nám stačí bojovať za lepšiu budúcnosť na politickom poli. Nerobíme to pre peniaze, za tých 250 eur, čo ako mestskí polsanci dostávame to ozaj nestojí.

Keď sa obzriem za seba na uplynulé štyri roky, mám dobrý pocit. Podarilo sa nám veľmi veľa. Zo zvedavosti som si prečítal sľuby z môjho starého predvolebného letáku spred štyroch rokov a na moje prekvapenie, mohol som rad radom všetky sľuby vyškrtať ako splnené.

Obzvlášť mám radosť z debarierizácie chodníkov. Keď sa ma pred štyrmi rokmi opýtala redaktorka v TV Bratislava na jednu prioritu, ktorú by som chcel vidieť o štyri roky zrealizovanú, vybral som si tú úplne najzákladnejšiu vec. Chodníky bez bariér.

Bezpečnosť a kvalita pohybu chodcov je absolútnym základom dobre fungujúceho mesta. Za uplynulé 4 roky sa nám podarilo debariérizoať stovky prechodov pre chodcov. Podarilo sa nám tiež odstrániť autá z chodníkov, na Radlinského, Šancovej, Štefanovičovej, Žilinskej, Mýtnej a ďalších uliciach.

Debarierizácia prechodu a zladenie semafŕov, aby šlo cestu prejsť bez uviaznutia v strede na ostrovčeku.
Osadením stĺpikov došlo k zamedzeniu státia autami na chodníkoch, čím chodci získali bezpečný a pohodlný priestor.

Veľa toho však ešte máme pred sebou. Uplynulé štyri roky vedenie Starého Mesta pokryvkávalo pre neochotu viesť s mestom dialóg. Namiesto spolupráce sme boli často svedkami nezmyselného hašterenia. A mestská časť zatiaľ strádala. V Starom Meste máme veľký investičný dlh. Rozbité chodníky v okolí Hlavnej stanice pripomínajú tankodrom, kapacita školských zariadení je na kritickej úrovni, nehovoriac o vzletnejších témach akými sú napríklad architektonické súťaže, ku ktorým sa súčasné vedenie nemalo.

Bývalý starosta Starého Mesta Radoslav Števčík, má pravdu, keď hovorí o stagnácii, no pri jeho mene by som bol opatrný. Za všetky príklady sačí jeden – Hotel Danube s jeho príšernou fasádou v historickom jadre Bratislavy. Pri pohľade naň, si každý súdny človek musí povedať – toto už nikdy viac. Bol to práve bývalý starosta, ktorý vynašiel spôsob, ako obísť viaceré povolovacie procesy a stavbu čiastočne skolaudoval.

Posledné štyri roky mi okrem skúseností s komunálnou politikou a vedením mesta dali aj skvelé kolegyne a skvelých kolegov. Od zamestnancov úradov až po tých najbližších – mojich kolegov poslancov. Či v meste alebo v mestskej časti sme sa zišli skvelá partia. A táto partia sa ešte viac rozrástla, z Teamu Vallo na Team Bratislava.

V koalícii Teamu Bratislava a Progresívneho Slovenska, sa nám podarilo nazbierať výborný mix ľudí najrôznejších profesií, kadidátov v nadchádzajúcich voľbách, nadšených a pripravených odovzdať kus zo svojho času a energie nášmu mestu.

Nikdy sme neboli bližšie ku kvalitnému vedeniu Starého Mesta, než sme k nemu dnes, vďaka kandidatúre na starostu Mateja Vagača, skúseného a hodnotovo ukotveného poslanca. S Matejom, ako mojim jediným blízkym kolegom za Staré Mesto v mestskom zastupiteľstve sme si toho dosť veľa preskákali, zažili sme mnohé náročné rokovania a aj vďaka tejto nadobudnutej skúsenosti dnes zaňho viem dať ruku do ohňa. Sledujúc politiku a majúc skúsenosť s politikou zblízka, je oslobodzujúce vedieť, že máte pri sebe racionálne uvažujúceho človeka. Človeka poriadneho, zodpovedného, pripraveného a kriticky mysliaceho.

Teame pre Staré Mesto máme plný počet kandidátiek a kandidátov, na kandidátke ich rozpoznáte podľa Teamu Bratislava a PS napísané za ich menami.

Aby však mesto a mestské časti dobre fungovali, je tiež veľmi dôležité zvoliť dobrých poslancov. V koalícii Teamu Bratislava a Progresívneho Slovenska sme za uplynulé štyri roky dokázali, že vieme spolupracovať.

Teraz je to však už vo vašich rukách. Verím, že si čas na návštevu volebných miesností v sobotu nájdete a svojim hlasom pomôžete udržať nastavený kurz približujúci Batislavu k vyspelým metropolám civilizovaného sveta.

Dajte si však pozor, volebné miestnosti sa zatvárajú už o 20:00!

Ďakujeme

Adam Berka
mestský a miestny poslanec za Team Bratislava v Starom Meste

Teraz najčítanejšie

Adam Berka

Architekt, vydavateľ a mestský poslanec. V roku 2012 rozbehol 82 Bøok & Design Shõp, kníhkupectvo zamerané na architektúru, dizajn, umenie a ilustráciu (www.82.sk). Architektúru vyštudoval v Bratislave a Ahmedabáde. Dlhoročný a komplikovaný vzťah k Bratislave, ho stojí veľa úsilia, no podľa jeho vlastných slov, nemenil by. Založil projekty Miesta Mesta alebo Bratislava Budúcnosti. Je autorom ilustrovanej knihy o živote M. R. Štefánika: Štefánik - Muž činu.