Denník N

Hlava XXII starostu Starého Mesta

Ani Joseph Heller by nevymyslel lepšie zakončenie kauzy, v ktorej sa v uplynulých mesiacoch ocitli v konflikte starosta bratislavského Starého Mesta Radoslav Števčík a väčšina poslancov staromestského miestneho zastupiteľstva. Staromešťania, ktorí budú chcieť zmeniť dodávateľa tepla, budú môcť. Ale zároveň nebudú môcť. Biznis firmy ošetrený tou správnou ústretovosťou zo strany samosprávy je tak poistený na ďalšiu desaťročnicu.

V septembri 2015 schválilo zastupiteľstvo desaťročné predĺženie nájomných zmlúv na nebytové priestory a tepelno-energetické zariadenia pre spoločnosť Termming, ktorá dodáva teplo a teplú vodu pre časť obyvateľov v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Po upozornení zo strany obyvateľov, že Termming prinajmenšom pre časť z nich predstavuje zbytočný medzičlánok medzi teplom dodávaným Bratislavskou teplárenskou spoločnosťou (BAT) a nimi ako odberateľmi a že im tento medzičlánok zvyšuje cenu tepla, časť poslancov prehodnotila svoj názor. Starosta Števčík podpis zmlúv s Termmingom na ďalších desať rokov pozdržal, navrhol dokonca zastupiteľstvu zrušenie uznesení o predĺžení zmlúv s Termmingom a pokúsil sa nájsť iné riešenie.

Odvolávam, co jsem odvolal

Keďže ho nenašiel, deň pred októbrovým zastupiteľstvom  vo večerných hodinách svoj návrh na zrušenie uznesení stiahol a vyhlásil, že najlepšie bude desaťročné zmluvy s Termmingom predsa len podpísať. Zastupiteľstvo napriek tomu zrušenie týchto uznesení na môj návrh odhlasovalo. Nasledovala mohutná a špinavá kampaň plná strašenia, že Staromešťania začnú po 30. novembri, kedy končí doterajšia zmluva s Termmingém, mrznúť, do ktorej sa zapojilo vedenie staromestskej samosprávy, neznámi „aktivisti“ rozlepujúci po bránach domov nikým nepodpísané letáky útočiace na poslancov, ktorí hlasovali za zrušenie uznesení, aj anonymná facebooková skupina. Starosta Števčík uznesenie zastupiteľstva nepodpísal a v novembri sa už medzi poslancami nenašla potrebná trojpätinová väčšina na prelomenie jeho veta. Kampaň zabrala.

Ešte stále však existovala nádej, že biznis Termmingu nemusí byť zabetónovaný na ďalšiu, v poradí už tretiu, desaťročnicu. Starosta tvrdil, že hoci pôjde o nájomné zmluvy na dobu určitú, podarilo sa mu do nich dostať možnosť výpovede bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 1 rok. Na môj návrh mu zastupiteľstvo odporučilo, aby sa pokúsil výpovednú lehotu skrátiť na 6 mesiacov. Znamenalo by to, že ak by sa podarilo nájsť dohodu s Bratislavskou teplárenskou spoločnosťou o priamych dodávkach tepla, alebo ak by si niektoré domy dokázali nájsť lacnejšieho dodávateľa tepla z kotolní, mohli by sa odpojiť a nemuseli by vyššie ceny tepla Termmingu platiť až do roku 2025.

Je aj nie je

V týchto dňoch boli na webstránke Starého Mesta zverejnené starostom podpísané desaťročné dodatky k nájomným zmluvám s Termmingom. Je v nich aj možnosť vypovedania zmluvy bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Teda vlastne vo vzťahu k prenajatým nebytovým priestorom je aj nie je. Je v nich totiž aj takéto ustanovenie: „Vzhľadom nato, že prenajatý nebytový priestor využíva nájomca na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody pre odberateľov, medzi ktorými sú aj domácnosti, nemôžu sa uplatniť zo strany prenajímateľa články o výpovedi a odstúpení od zmluvy, pokiaľ nájomca neukončí výrobu a dodávku tepla pre odberateľov z tepelno-energetického zariadenia umiestneného v príslušnom nebytovom priestore a plní si svoje povinnosti nájomcu predovšetkým načas platí nájomné v dohodnutej výške a nepoškodzuje majetok prenajímateľa.“ Čiže ak zoženiete niekoho, kto vám v kotolni bude kúriť lacnejšie ako Termming, teoreticky sa môžete Termmingu zbaviť. Ale naozaj len teoreticky.

Prakticky by ste museli najprv ukončiť zmluvu s Termmingom o dodávke tepla a teplej vody, potom by Staré Mesto mohlo vypovedať zmluvu s Termmingom o nájme nebytového priestoru a následne by v tom nebytovom priestore mohol so svojou kotolňou začať fungovať váš nový lacnejší dodávateľ tepla. Pravda, iba za predpokladu, žeby ste dokázali najmenej šesť mesiacov (výpovedná lehota) prežiť bez tepla a teplej vody, lebo starý dodávateľ vám ich už nedodáva (inak mu Staré Mesto nemôže vypovedať nájomnú zmluvu na nebytový priestor) a nový ešte nemôže (nebytový priestor s kotolňou má ešte stále prenajatý Termming).

Hellerova a Števčíkova verzia

A aby to nebolo také jednoduché, tak výpovedná lehota začína plynúť až prvým dňom nie kalendárneho mesiaca, ale kalendárneho polroka nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Čiže žiadne také, že v lete to nejako bez tepla vydržíte. Súčasťou výpovednej lehoty, ktorú musíte prežiť bez tepla a teplej vody, bude buď október až december alebo január až marec. Môžete si vybrať.

Reálnu možnosť vyviazať sa z ďalšej desaťročnice drahšieho tepla s Termmingom tak budú mať iba tie domy, ktorým Termming dodáva teplo z prenajatých tepelno-energetických zariadení (kotolne a sekundárne rozvody tepelných okruhov). Tie domy, ktorým Termming dodáva teplo z kotolní v nebytových priestoroch prenajatých od Starého Mesta, majú smolu. Nabudúce budú môcť z pazúrov Termmingu reálne uniknúť až v roku 2025.

Uvoľniť z vojenskej služby možno iba blázna, ktorý o uvoľnenie požiada. Ale kto o uvoľnenie požiada, nie je považovaný za blázna. Toľko Joseph Heller. Zbaviť sa starého dodávateľa tepla môžete iba vtedy, ak už máte nového. Nového však môžete mať najskôr polroka po tom, ako ste sa zbavili starého. Toľko Radoslav Števčík. A potom, že absurdná literatúra nemá využitie v reálnom živote.

Teraz najčítanejšie

Ondrej Dostál

Predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS) a poslanec NR SR (klub SaS).