Denník N

Imámom: Odsúdiť teroristické útoky bez odsúdenia zdroja ich motivácie je pokrytectvo par excellence.

Odsúdiť samovražedné, alebo nesamovražedné útoky islamských radikálov na civilné obyvateľstvo bez odsúdenia zdroja motivácie, alebo inšpirácie týchto útokov je čisté pokrytectvo par excellence.

A to v prvom rade imámov, moslimských zástupcov a predstaviteľov.

A platiť to bude dovtedy kým širokej verejnosti, a to nie len moslimského sveta, nepredstavia takú verziu, alebo vydanie Koránu, ktorý (popri mierumilovných článkoch) ani len nepriamo nenavádza na likvidovanie inovercov. Resp. neobsahuje také články, ktoré sa veľmi ľahko tak dajú vyložiť. Rovnako sa to vzťahuje na taký moslimský životopis proroka Mohameda a jeho výroky, ktoré neobsahujú negatívne vzory správania sa.

Dovtedy sa na Korán ako taký bude pozerať ako na zdroj inšpirácie teroristických útokov páchaných v mene islamu, resp. bojovníkmi tzv. Islamského štátu a pod.

Minimálne dovtedy budú títo extrémne nebezpeční fanatici a aj ich potenciálni nasledovníci žiť v tom, že zdroj ich inšpirácie je posvätný, nespochybniteľný – čisté slovo Alaha!!!… A prečo nie!?, ak za taký ho považujú aj imámovia a moslimskí predstavitelia!? Veď títo sami hovoria, že na Koráne, a tiež na zaznamenanom živote proroka a jeho výrokoch nesmie byť nič zmenené! Ktorý z vás s tým nesúhlasí???

A minimálne dovtedy teroristických útokov v mene islamu nebude ubúdať, skôr sa dá očakávať opak.

Zďaleka totiž nie je vylúčené, že islamskí radikáli si vyššie spomínaný alibizmus veľmi ľahko môžu vysvetľovať aj takto: Imámovia a moslimskí zástupcovia pôsobiaci v EÚ musia teroristické útoky navonok odsúdiť. Tým v konečnom dôsledku slúžia správnej veci – islamizácii EÚ. Veď ak by útoky neodsúdili, odkryli by karty. Rýchlosť šírenia islamu by tam bola spomalená, bol by to koniec ich tamojšieho požehnaného pôsobenia. Podobne musia vystupovať aj moslimskí zástupcovia aj mimo hraníc EÚ. Nemôžme si dovoliť aby pre ich neuvážené výroky sa dvere EÚ pre imigrantov zavreli…

Súvisiaci článok: Hľadá sa Korán bez nenávistných článkov. Zn. Akútne  http://burkert.blog.sme.sk/c/389291/hlada-sa-koran-bez-nenavistnych-clankov-zn-akutne.html

Teraz najčítanejšie

Marcel Burkert

Dekonšpirátor. Teda má za to, že za zlom vo svete nie sú USA, dokonca ani Židia, ani ilumináti, ani slobodomurári, ani iné tajné spolky, ale jednostranná vláda rozumu, duchovná lenivosť, neznalosť zmyslu života a Zákonov stvorenia, slepá viera v mnohých podobách. Neschvaľovateľ ruskej okupácie Ukrajiny a kritik socializmu s tzv. ľudskou tvárou. Od júla 2015 aj aktívny skeptik poukazujúci na nebezpečenstvá vyplývajúce zo silne pokriveného učenia proroka Mohameda, alibizmu moslimských a európskych lídrov, pseudohumanizmu a z presadzovania multikulturalizmu za každú cenu. V súčasnosti učiteľ a miestny poslanec v bratislavskej Dúbravke.