Denník N

Veľké nadeje, ešte väčšie sklamania – deň mzdovej nerovnosti medzi mužmi a ženami v novembri

Earnings gender discrimination
Earnings gender discrimination

Tento mesiac už ďalší rok oslavujeme deň mzdovej nerovnosti v Európskej Únii aj na Slovensku. Aj keď slovo oslavujeme je v tomto kontexte úplne nevhodné. Tento dátum—tento rok 4 novembra—označuje deň v roku, od ktorého ženy v porovnaní s mužmi už pracujú zdarma. V tento deň by sme si mali pripomenúť, ako veľmi je práca žien vo všeobecnosti podhodnocovaná, finančne aj v miere rešpektu voči zamestnaniam, v ktorých pracujú primárne ženy. Nemali by sme pri tejto príležitosti zabúdať ani na každodennú, neplatenú prácu žien, v rodinách a domácnostiach, za ktorú neprináleží žiaden plat a ide na úkor voľného času žien.

Podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť európske ženy zarábajú v priemere o 18 percent menej ako muži, pričom rozdiel v dôchodkoch je ešte väčší – až 35 percent. V špecifických odvetviach, ako je finančníctvo a poisťovníctvo, môže rozdiel v odmeňovaní medzi ženami a mužmi prekročiť 40 percent. Na Slovensku sú tieto rozdiely ešte o niečo väčšie, keďže ženy v priemere zarábajú iba 78% toho, čo muži. Slovenské ženy sú tiež menej aktívne na trhu prace: akékoľvek platené zamestnanie má iba 66 percent žien v produktívnom veku v porovnaní so 79 percentami mužov.

Významným problémom naďalej zostáva aj profesijná segregácia. Takmer 30 percent pracujúcich žien je zamestnaných v školstve, zdravotníctve a sociálnej práci, v porovnaní s iba 5 percentami mužov pracujúcich v týchto odvetviach. Naproti tomu iba 7 percent žien pracuje vo vede, technike, inžinierstve a medicíne, zatiaľ čo 39 percent mužskej pracovnej sily je zamestnaných v týchto sektoroch, ktoré zároveň ponúkajú vyššie odmeny. Ženy sú tiež výrazne nadmerne zastúpené v práci na čiastočný úväzok – viac ako 9 percent v porovnaní so 4 percentami mužov. Napokon, takmer 60 percent žien robí domáce práce denne – vrátane varenia, upratovania a starostlivosti o príbuzných – v porovnaní s iba 16 percentami mužov. To všetko môže prispieť k mzdovým rozdielom, ktoré na Slovensku dosahujú až 22 percent.

Neraz sa v kontexte uvedených faktov objavuje otázka, či to nie je tak, že ženy reálne chcú pracovať za menej. Takýto argument sa dokonca používa v etablovaných vedeckých diskusiách. Aj my sme sa s ním stretli, keď sme skúmali mzdové rozdiely a diskrimináciu pri zamestnávaní nových zamestnancov. Recenzent nás upozornil, že nerozumieme slobodnému trhu práce, kde nikto ženy nenúti súhlasiť so zmluvnými podmienkami, ktoré považujú za nevýhodne. Takže podľa tohto argumentu, ak ženy zarábajú menej, je to ich rozhodnutie a  zrejme majú odlišne preferencie ako muži. Ešte inak povedané: namiesto práce a dobrého zárobku ženy uprednostňujú iba prácu. Toto neznie ako veľmi racionálna voľba, ale predsa, kto pochopí ženy? Zjavne nie ekonómovia. A preto sme sa rozhodli skúmať, či naozaj môžeme vysvetľovať mzdové rozdiely medzi mužmi a ženami tým, že ženy očakávajú nižšie mzdy, respektíve sa vedia uspokojiť s nižšiu mzdou.

Skúmanie mzdových očakávaní má jednu veľkú nevýhodu: ak by sme sa  spýtali, koľko minimálne by ste chceli zarábať, aby ste vôbec zvážili prijať ponuku práce, každý by si mohol predstaviť inú prácu. Je jasné, že ak si niekto predstaví zamestnanie v sociálnych službách, bude jeho/jej očakávane iné ako v prípade predstavy pozície pilota/pilotky osobného lietadla. Keďže, ako sme už spomínali, je na Slovensku veľká segregácia na trhu práce, je možné, že si muži a ženy budú predstavovať odlišné zamestnania a výsledok nášho výskumu by bol skreslený. A preto sme sa rozhodli spýtať sa na konkrétne zamestnanie: pozícia manažéra/manažérky vo vinárstve. Z predchádzajúceho výskumu sme mali údaje o tom, že v prípade tejto pozície, HR manažéri ponúkajú ženám nižšie mzdy ako mužom s podobným vzdelaním a skúsenosťami. Naša otázka bola, či by boli ženy s takou ponukou spokojné. Ak áno, ak by ženy reálne očakávali nižšie mzdy ako muži, tak by sme mohli povedať, že sú ponuky HR manažérov odôvodnene a racionálne – aj keď stále diskriminačné. A mohli by sme povedať aj to, že odlišné mzdové očakávania aspoň čiastočne vysvetľujú, prečo ženy zarábajú menej ako muži.

Nášho výskumu sa zúčastnilo 381 ľudí, z toho 201 žien. Položili sme im otázku, aký nástupný plat a aký plat po skúšobnej dobe by očakávali. Opýtali sme sa tiež, koľko títo naši respondenti reálne zarábajú. Neprekvapilo nás, že aj v našej vzorke ženy zarábali podstatne menej ako muži. Napriek tomu, očakávania žien a mužov ohľadom platu na pozícii manažéra/manažérky vo vinárstve boli približne rovnaké. Mzdové očakávania nesúviseli s pohlavím respondentov, ale skôr s vekom, aktuálnym príjmom a tým, aké osobnostne charakteristiky si pripisovali.

To ale nie je všetko. Platy, ktoré očakávali muži a ženy v našom výskume skoro dokonale zodpovedali tomu, čo HR manažéri ponúkali mužom, ktorých považovali za najlepších kandidátov na túto pozíciu. Takže nielenže ženy mali rovnaké očakávania ako muži, ale ešte aj veľmi dobre vedeli odhadnúť hodnotu práce, o ktorú by sa hypoteticky mali uchádzať. Reálne sú im však ponúkané podstatne nižšie mzdy ako sú ich očakávania. Je ľahké si predstaviť, že pocit sklamania môže ženy viesť k tomu, aby pracovali menej a rýchlejšie odchádzali z trhu práce.

Je to teda smutný deň. Deň, v ktorom sa mnohé ženy cítia sklamane a podhodnotené. A odôvodnene. Za rovnakú prácu majú právo očakávať rovnaké mzdy, odmeny a možnosti rastu. Je to naša spoločná zodpovednosť zaistiť lepšiu budúcnosť pre mladšie generácie. Želajme si, aby ženy mali naozaj slobodu a nemuseli sa rozhodovať medzi prácou a rodinou, a aby sa mohli cítiť naplnene bez ohľadu na to, aké budú ich životné voľby. Želajme si ešte, aby ženy v starobe nemuseli trpieť chudobou kvôli svojim nižším mzdám a dlhšiemu životu. A želajme si dnes spoločne to, aby budúci rok tento smutný deň padol na čo najneskorší dátum.

Viac o našom výskume si môžete prečítať v článku Appetites Grow with Age: Wage Expectations among Slovak Men and Women, ktorý bol publikovaný v Ekonomickom časopise a je dostupný na stránke: https://doi.org/10.31577/ekoncas.2021.09.01

Magdalena Adamus

Eva Ballová Mikušková

Teraz najčítanejšie