Denník N

Prvý polrok v Edinburghu

Michal Rusnák hovorí o prvých mesiacoch ktoré strávil na University of Edinburgh.

Po zvládnutí IB maturity na škole vo Fínsku som do úspešného konca dotiahol aj prijímací proces na vysokú školu. Presťahovanie sa po troch rokoch z mrazivej Škandinávie do upršanej Británie znamenalo nemálo zmien. Musel som si opäť začať budovať sociálnu sieť priateľov a známych, zvykať si na novú kultúru. Posledných pár mesiacov tak prinieslo veľa signifikantných zmien, za ktorými by sa po prvom semestri na škole v centre Edinburghu patrilo obhliadnuť.

Vzdelávací systém
Na úplnom začiatku prijímacieho procesu som sa hlásil na štúdium zamerané predovšetkým na humanitné predmety, obzvlášť Politics (politológiu). Keďže na mojej strednej skole bol humanitný smer uprednostňovaný, bola aj výuka týchto predmetov kvalitnejšia a vyučovaná učiteľmi s dlhoročnými skúsenosťami. Na rozdiel od GJH v Bratislave, ktoré je známe vysokou kvalitou výuky v oblasti matematiky, fyziky či informatiky, sa väčšina študentov i učiteľov sústredila na štúdium jazykov, dejepisu či angličtiny. Po záverečných skúškach, z ktorých som najlepšie známky dostal z ekonómie a matematiky, som sa rozhodol v tomto smere pokračovať aj napriek už odoslanej prihláške na odbor politológia a ruština. V tomto prípade sa ukázala najväčšia prednosť škótskeho vzdelávacieho sýtemu, ktorou je bezpochyby flexibilita. Zmena celého študijného programu trvala bezmála polhodinu, po ktorej som bol následne preradený z fakulty jazykov a kultúry na katedru ekonómie a biznisu. Napriek tomu že sa jednalo o prvú skúsenosť s byrokraciou na novej škole, boli všetci veľmi nápomocní a ochotní mi problém okamžite vyriešiť. Podobná flexibilita štúdia, kde si sám študent môže zvolené predmety podľa vlastného výberu aj po prijatí zmeniť na absolútne iný odbor, je naozaj zriedkavá. Napriek tomu, že momentálne študujem International Business with Russian and Economics, môžem si túto kombináciu kedykoľvek zmeniť (výnimky pre zmenu predmetov tvorí len medicína, stomatológia a veterinárna medicína), ak pritom zachovám rovnaký počet kreditov a úspešne zložím záverečné skúšky.

Ekonómia
V prvom semestri je učivo rozdelené na dva základné tematické celky mikroekonómie: teória ponuky a teória dopytu.Výuka prebieha dvomi spôsobmi. Dvakrát do týždňa sa na asi 50 minútovú (dobrovoľnú) prednášku, ktorá zastrešuje základnú teóriu zíde bezmála 300 študentov. Učivom sa doslova preletí a prednášajúci už vopred upozorní, že sa venuje iba náročnejšiemu učivu, ktoré môže študentom robiť problémy. Napriek krátkemu trvaniu prednášky sa profesori snažia vysvetľovať učivo najmä na praktických príkladoch zo súčasného ekonomického diania. Takto sa snažia už od prvého dňa študentov viesť k tomu, aby sami študovali dennú tlač či internetové portály a snažili sa okamžite uplatňovať nadobudnutú teóriu v praxi. Vzhľadom na to, že ekonómia je ako predmet uplatňovaná do praxe hlavne cez matematické modely, matematika je neodmysliteľnou súčasťou osnov.
Druhá časť výuky je vedená cez takzvané tutorials (kurzy), ktoré vyučujú uchádzači o doktorantské štúdium. Na každej týždňovej dvojhodinovke sa do detailu preberajú matematické príklady v skupinke asi 15 študentov. Keďže sa študent môže opýtať otázky o teórii, ktorú na prednáškach nepochopil, je takýto prístup veľmi efektívny. Tutors (tútori) sú veľmi nápomocní a vďaka malým skupinkám a dostatočnému času sa môžu každému študentovi venovať individuálne. Celkovo hodnotím prístup ku študentovi aj kvalitu výuky veľmi pozitívne. Jediným negatívom je široké zameranie učiva, ktoré je spôsobené práve flexibilitou systému. Keďže si študent môže zvoliť ekonómiu aj bez predchádzajúcich skúseností s týmto predmetom (ako outside subject – vedľajší predmet), učivo prvého ročníka tak musí byť prispôsobené všetkým študentom, bez rozdielu.

Business
Výuka business-u je v podstate identická s tou v ekonómii, až na väčší počet prednášok. Na rozdiel od ekonómie v ktorej sa píše v polke semestra test, v businesse sme dostali za úlohu vypracovať projekt. Po zvolení firmy (Redbull), sme vypracovali rôznorodé analýzy spoločnosti i trhu, na ktorom sa nachádza. Súčasťou projektu bolo aj zobrazovanie výsledkov na veľkom plagáte, ktorý sme potom museli obhájiť pred odbornou komisiou, ale aj našimi spolužiakmi, ktorí hlasovali za najlepší plagát. S potešením môžem povedať, že naša skupina hlasovanie o najlepší plagát vyhrala, a taktiež sme za plagát obdržali A, teda najlepšiu známku.

Ruský jazyk
Na rozdiel od ostatných predmetov sa jazyky vyučujú celkom odlišným spôsobom. Rovnako ako každý predmet, aj jazyky sa v prvom ročníku učia od nuly, čo znamená intenzívny, časovo náročný kurz ihneď od prvej hodiny. Vyučuje sa až šesť hodín týždenne, každá sústreďujúca sa na inú časť ruského jazyka a gramatiky. Hodiny sú rozdelené následne: teória gramatiky, hodina gramatiky, listen and watch (počúvaj a pozeraj), hodina ruskej kultúry, konverzácie a read and write (čítaj a píš). Takýto systém tak pokrýva všetky oblasti teoretickej i praktickej výuky ruštiny. Všetky hodiny sa vyučujú párkrát do týždňa, čiže si každý žiak môže hodiny zvoliť tak, aby sa mu s inými predmetmi v rozvrhu zhodovali a časovo vyhovovali. Chris, ktorý je jedným z učiteľov, má z ruského jazyka i doktorát, a kvalita jeho výuky, ktorú dopĺňa typickým suchým humorom, je ozaj špičková.

Skúšky
V každom predmete sú skúšky a ohodnotenie študentov nastavené trošku inak. Zatiaľ čo v ekonómii sú počas roka 3 priebežné testy, každý v hodnote 10%, v business-e nie sú žiadne. Ruština je každý týždeň skúšaná nehodnotenými testami, ktoré majú študentov ubezpečiť, že s návalom učiva stíhajú. Štandardom moderných univerzít vo Veľkej Británií sú už dlhé roky eseje zamerané ma rozvoj analytického myslenia, a naša univerzita v tomto nezaostáva. V každom predmete je počas roku naplánovaných niekoľko esejí, ktoré k záverečnej známke pridajú od 10 do 20%. Malou špecialitou sú týždenné online testy z ekonómie. Študent má hodinu a pol na vypracovanie 15 otázok, na ktoré môže využiť všetky zdroje informácií. Týchto približne 12 až 15 testov prispieva ku záverečnej známke iba 5%, študenti sú však takto nútení za preberaným učivom nezaostávať a každý týždeň si nájsť aspoň dve hodiny na učenie sa ekonómie.

Ubytovanie
Tak ako ostatné univerzity vo Veľkej Británii, aj Edinburská univerzita poskytuje svojim všetkým takmer 5000 prvákom ubytovanie. Ja som si tiež vybral internát, pretože väčšinu ľudí, ktorých počas svojho štúdia spoznáte, stretnete práve na spoločnom internáte. Väčšina ubytovacích kapacít je priamo v centre mesta, čo šetrí čas aj peniaze za prípadné dochádzanie. Cenovo sa platí za týždeň ubytovania od £82 do £130 za týždeň. Vzhľadom na to, že internáty sú veľmi dobre udržiavané, nachádzajú sa v centre mesta a v cene je zahrnuté aj upratovanie, je cena vcelku prijateľná.

Clubs and Societies
Vzhľadom na počet študentských spolkov a združení, ktorých je na našej škole vyše 330, spomeniem ich iba okrajovo. Študenti si môžu vybrať z takmer všetkých športov a aktivít. Či už chcete hrať futbal, rugby alebo sa venovať šermu, pre každého sa správny spolok určite nájde. Združenia nie sú len športove ale spájajú ľudí rôznych kultúr, jazykov, národov či vierovyznaní, ale aj ľudí, ktorí sa chcú venovať všetkému možnému, od charitatívnej činnosti až po módu. Spolky počas roka organizujú výlety a spoločenské podujatia. Každý tak nájde niečo, čo ho baví a vypĺňa mu zmysluplne voľný čas. Členské poplatky sa cenovo sa pohybujú od niekoľko až po stovky libier.

Celkovo svoj prvý semester hodnotím veľmi pozitívne. So štúdiom som nadmieru spokojný a odporučil by som ho všetkým, ktorí túžia po netradičnom (na rozdiel od zvyšku Veľkej Británie), no napriek tomu veľmi kvalitnom štúdiu v srdci Škótska.


Tento článok bol pôvodne uverejnený dňa 17.01.2012 na portáli www.unimak.sk, ktorý pomáha slovenským študentom získať miesta na elitných univerzitách v zahraničí.

Jeho autorom je Michal Rusnák.

Teraz najčítanejšie

Unimak

Unimak je občianske združenie slovenských a českých študentov a študentiek na prestížnych zahraničných univerzitách, ktorí chcú zdieľať svoje skúsenosti so všetkým, čo štúdium v zahraničí prináša. Poskytujú bezplatnú pomoc stredo- i vysokoškolákom a školáčkam pri prijímacom procese na svetové univerzity.