Denník N

Viete, prečo je Viagra modrá?

Nestáva sa, aby farba nejakej tabletky bola poznávacím znakom lieku. U Viagry sa to však stalo. Verejnosť ju totiž pozná aj pod názvom modrá pilulka, resp. modrá tabletka (Blue Pill). Vysvetľovať, čo je Viagra, je asi zbytočné. Prečo sú tabletky tohto lieku, známeho aj pod menom sildenafil, modré? Ich farba rozhodne nemá nič spoločné s jeho účinkami, takže môžeme dospieť k celkom rozumnému záveru, že nemá zmysel sa tým zaoberať. Predsa len, je tu aj niečo, prečo to stojí za pozornosť.

Koncom minulého roka publikoval náš najznámejší vedecko-populárny časopis Quark článok, ktorého témou bola modrá farba*. Hovorilo sa v ňom o tom, z čoho a ako sa vyrábali v minulosti modré farby. Bolo to teda o tisícročiach trvajúcej histórii, ktorú ukončila až chemická výroba farieb v 19. storočí. Na tejto téme je zaujímavé to, že surovín na výrobu modrých farieb bolo na svete vždy veľmi málo, takže ich cena bola v porovnaní s inými farbami veľmi vysoká. Tú zvyšoval aj obrovský dopyt po nej, ktorý mal viacero príčin.

Prvá príčina súvisí s tým, že modrá farba je dominantnou farbou na Zemi. Reprezentujú ju jasná obloha a vody jazier, morí a oceánov. Takže umelecké diela s prírodnými scenériami, bez ohľadu na to, či boli hlavnou predlohou, alebo iba kulisou, sa bez nej nemohli zaobísť.

Druhou, historicky novšou príčinou bola obľúbenosť modrej pri farbení textilu. História modrej pri pracovných odevoch a uniformách má približne tisíc rokov a trvá doteraz. Jej hlavným reprezentantom sú texasky, ktoré pôvodne boli výlučne pracovnými nohavicami. Modré časti odevov ľudí však spätne vyvolávali dopyt po modrej farbe aj vo výtvarných dielach. (V oboch prípadoch sa však chemická podstata oboch farieb výrazne líšila.)

Ďalší dôvod záujmu o modrú súvisí so symbolmi. A tu sa pomaly dostávame k našej téme. Najskôr si však vysvetlime, o čo ide. Tým hlavným bol a stále je symbol nebies ako sídlo boha, bohov, anjelov a podobných „bytostí“, a zároveň miesto raja. V rôznych náboženstvách a kultúrach modrá farba mala a naďalej má rôzne významy. Modrá je napríklad svätožiara, modrú farbu má heraldická ľalia, je to aj farba súcitu a smútku, farba hriešnikov a heretikov, v islame je to zasa satanská farba a farba démonov a zla atď. Veľa z týchto symbolov sa tiež stalo súčasťou sakrálneho výtvarného umenia a ilustrovanej náboženskej literatúry, čo tiež vytváralo dopyt po modrých farbách.

Modrá farba Viagry súvisí s modrou ako niekdajším symbolom lásky a sexuality. Koreň tohto symbolu treba hľadať v bývalej viere v afrodiziakálne účinky slivky. Tá však súvisela nie s jej farbou, ale s jej tvarom. (Asi to nie je potrebné bližšie vysvetľovať.) Presvedčenie o týchto účinkoch sliviek bolo v 16. storočí také rozšírené, že v nevestincoch sa podávali ako bezplatný „bonus“ k ich hlavným službám. (Tým sa pravdepodobne nemyslelo šírenie pohlavných chorôb.) Bez ohľadu na primárne presvedčenia a omyly súvisiace so slivkami sa modrá farba už od 13. storočia postupne stávala farbou lásky aj v literatúre, a najmä v milostnej poézii.

Ak by ste však na internete hľadali podrobnosti o dôvodoch modrého sfarbenia Viagry, pričom nie ste náhodou jej užívateľom, dočkáte sa veľkého prekvapenia. Namiesto hľadanej súvislosti vás kopu článkov informuje o tom, že po jej užití sa ako vedľajší účinok dostaví modré videnie, teda stav, keď všetko vidíte akoby v modrom opare. Ide o krátkodobú cyanopsiu, ktorá je jednou z foriem farebného posunu videnia (chromatopsie). Tento vedľajší účinok, samozrejme, nemá nič spoločné modrou farbou Viagry. Ich výrobca by sotva chcel  naň takto upozorniť. Takže, ak si to chcete overiť, dajte si jednu tabletku pred obedňajším dezertom. Možno však pochybovať o tom, či to stojí za to.

*K. Jesenák: Modré odhalenie, časopis Quark 12/2021

(Elektronická verzia je k dispozícii na tejto adrese: https://www.quark.sk/modre-odhalenie/)

Poznámka:

Príčinu modrého sfarbenia Viagry som našiel v knihe českého kunsthistorika Jana Baleka s názvom Modř, barva medzi barvami. Kniha vyšla v roku 1999 vo vydavateľstve Akademie věd České republiky.

Obrázok:

 https://www.ukmeds.co.uk/viagra-sildenafil/blue

Teraz najčítanejšie

Karol Jesenák

Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Vysokoškolský učiteľ