Denník N

Orosch za svoje slová „nenesie“ zodpovednosť

Morálnu vinu nemožno konštruovať z ničoho a ak to aj niekto urobí, akokoľvek ju prepájať s vinou či nevinou niekoho, kto zomrel nezmyselnou násilnou smrťou, je zvrátené.

Vyjadrenia arcibiskupa v obežníku kňazom nie sú iba cez čiaru. Ide v nich o priame nepochopenie terorizmu na Zámockej, situácie, v akej sa nachádza naša spoločnosť a prezrádza aj jeho zarážajúcu neempatickosť. Koncept metafyzickej viny, respektíve hriechu, mieša s nevinou zabitých mladých ľudí, ktorí si svoju smrť nijako nezaslúžili ani zaslúžiť nemohli, napriek tomu mu ich nevina nejako prekáža, a to pre ich príslušnosť k LGBT+ komunite a pre ich podsúvané užívanie psychoaktívnych látok. V podstate je táto myšlienková línia značnou chybou úsudku a obsahuje plno podivných skratiek, ktoré využívajú hlúpi ľudia, ľudia čo nerozumejú aktuálnym problémom, o ktorých hovoria, alebo ľudia, ktorí hrubo manipulujú.

Nemám v úmysle klasifikovať Oroscha do jednej z týchto kategórií, skôr chcem upozorniť na to, že je symptómom hierarchizmu v slovenskej katolíckej cirkvi, ktorá sa myslením približuje fašistickým skupinám a ani sa tým netají. Prirodzené očakávanie spoločnosti, veriacich i neveriacich, sa obracia ku Konferencii biskupov Slovenska a očakáva nejaký komentár alebo intervenciu.

Predseda konferencie biskupov, Bernard Bober, sa na margo skutku na Zámockej vyjadril nasledovne: „V mene slovenských biskupov vyjadrujem sústrasť po úmrtí dvoch nevinných ľudí, ktorí zomreli po streľbe v Bratislave. Pozývam k modlitbe za nich a ich rodiny.“ Konferencia však na margo Oroscha, v ktorého mene zrejme Bober nepísal, iba povie, že biskupi si zodpovedajú za svoje názory. Je to alibistický a pseudoneutrálny postoj, ktorý veriacich opakovane sklamáva, pretože znamená, že tieto názory im nevadia natoľko, aby ich riešili, alebo inak povedané, za tieto názory sa ani nemajú problém postaviť. Povedia, že si za svoje názory nesie zodpovednosť Orosch. To ale presne znamená, že za ne nenesie pražiadnu zodpovednosť.

To, že ide o neverejný dokument, v tejto veci nezohráva žiadnu rolu, pretože ak sa raz dostal na svetlo, tak prezrádza pohľad na svet jedného arcibiskupa. Tento pohľad je stigmatizujúci, neempatický, hlúpy a nekresťanský.

Zažili sme útok na LGBT+ komunitu zo strany jedného z najvyšších predstaviteľov slovenskej katolíckej cirkvi. Za tento útok si zasluhuje poniesť plnú zodpovednosť a zdrvujúcu kritiku.

Teraz najčítanejšie

Michal Patarák

Putujem psychickými krajinami a stále hľadám odpoveď na otázku, kým to vlastne sme. Dlhodobo sa snažím o to, aby ľudia chápali, čo sú psychické poruchy, že sú liečiteľné a že sa s nimi dá zmysluplne žiť. Na predsudky voči psychiatrii idem kladivom, k dušiam sa však približujem potichu a bosý.