Denník N

Rok po posledných komunálnych voľbách, alebo novomestské dusivé ticho a magistrátna realita

Je to už rok od posledných komunálnych volieb a je tak čas začať hodnotiť, chváliť, kritizovať a pripomínať to čo sa nerieši. V tomto článku sa pozriem najmä prácu staronového vedenia novomestského úradu a bratislavskému Magistrátu sa povenujem tiež. Ako teda dopadol prvý rok od volieb?

Nové Mesto: To pozitívne čo potešilo

Sluší sa začať pochvalou a začneme otázkou transparentnosti. Nové Mesto ďalej rozvíjalo svoju stránku venovanú povinnému zverejňovaniu. Tá najnovšie poskytuje aj informácie o súvisiacich zmluvách či objednávkach čo uľahčuje prácu všetkýc informácie-chtivým občanom.

Aj vďaka tlaku na našej novomestskej skupine na sociálnych sietiach sa podaril presadiť priamy prenos z miestnych zastupiteľstiev. Bola to reakcia na kontroverznú voľbu miestneho kontrolóra, ktorú sme mnohí chceli sledovať naživo. Podarilo sa tiež dokončiť investície desaťročia, vďaka ktorým boli zrekonštruované školy, škôlky a niektoré parky. Jednalo sa o eurofondy z mechanizmu ISRMO.

ZŠ Riazanská v rekonštrukcií (foto: banm.sk)
ZŠ Riazanská v rekonštrukcií (foto: banm.sk)

V skratke: Chválihodné je tiež otvorenie Centra včasnej intervencie, ktoré ponúka odborné služby pre rodiny s deťmi s poruchami vývinu. Mestská časť tiež zobrala do 5-ročného prenájmu pozemky na sídlisku Biely kríž čo umožní mestskej časti riadne sa starať o verejné priestory okolo bytoviek, ktoré sú obklopené súkromnými pozemkami. Veľmi výrazne sa zlepšila komunikácia a riešenie podnetov prostredníctvom portálu Odkazprestarostu.sk a centrum Sv. Jána z Boha dostalo k dispozícii susedný pozemok, kde bude realizovaná pracovná terapia pre ľudí bez domova. Potešilo tiež nahradenie piatich košov Zelenej hliadky, ktoré sme od mája dobrovoľne vyprázdňovali v štvrti Zátišie (aj keď máme ešte ďalších desať košov v teréne, ktoré čakajú na nahradenie). Čistote tiež pomohli aj nové koše od spoločnosti PENTA, ktorá buduje projekt Pri Mýte. Pozitívne je určite aj vyčistenie okolia garáží na Zátiší. A v neposlednom rade potešilo aj spustenie webu parkovanie.banm.sk zlepšujúce komunikáciu ohľadom zavádzania parkovacej politiky.

Vyčistený priestor medzi garážami
Vyčistený priestor medzi garážami

Nové Mesto: To negatívne čo sklamalo

Ľudia v Novom Meste sa nie príliš zaujímajú o fungovanie nášho novomestského úradu či jeho EkoPodniku. Aj preto sa bez významnejších dosahov na miestnych obyvateľov mohol diať chaos okolo schválenia rozpočtu. Výsledkom bolo, že Nové Mesto bolo poslednou mestskou časťou so schváleným rozpočtom a to napriek tomu, že v zastupiteľstve výrazne ubudlo poslancov so straníckou príslušnosťou a dominuje Klub nezávislých.

So schvaľovaním rozpočtu súvisela aj voľba miestneho kontrolóra. Tá mala pôvodne prebehnúť ešte v decembri 2014, ale nakoniec sa ťahala niekoľkými zastupiteľstvami, vrátane mimoriadnych, až do finálneho, júnového. Miestnym kontrolórom sa stal Martin Böhm, ktorý naposledy pôsobil ako poradca starostu, roky bol šéfom starostovho sekretariátu a podieľal sa tiež na predvolebných kampaniach súčasného starostu. Táto voľba je v príkrom rozpore so zásadami transparentnosti a efektívnej kontroly. Aj vďaka tomu sa naša mestská časť dostala výnimočne do spravodajstva celoštátnych médií – v negatívnom duchu.

Po voľbách sa v Novom Meste doslovaroztrhlo” vrece s výstavbou. Okrem dlhšie očakávanej výstavby Pri Mýte je ohlásený ďalší zámer na susednom pozemku. Na ďalšiu výstavbu čakajú aj Kramáre, Račianska ulica bude zaťažená novou výstavbou na rohu ulíc Pionierskej a Račianskej, výstavba bude prebiehať aj v blízkosti supermarketu LIDL oproti Mladej garde či nad sídliskom Biely kríž. Okrem toho už začala výstavba na Nobelovej ulici, čaká sa na ďalšiu kancelársku budovu vedľa Lakeside Parku, rýchlo postupuje stavba nového Fresh Market-u, pričom na opačnej strane cesty je ohlásená výstavba menšieho sídliska. Obrovské množstvo nových bytov a kancelárií ovplyvní tvár Nového Mesta a predovšetkých jeho fungovanie (doprava, školy…). Nanešťastie nová výstavba nesleduje žiadnu konkrétnu víziu, a tak vlastne nikto netuší kam to vlastne celé smeruje, aké kvality a hodnoty by sa mali touto výstavbou dosiahnuť. 

Zlomok realizovanej či chystanej výstavby. Lakeside Park II, Pri mýte, Vlárska, Skalická
Zlomok realizovanej či chystanej výstavby. Lakeside Park II, Pri mýte, Vlárska, Skalická

V prípade Nového Mesta sa pravidelne opakujú prípady čiernych stavieb. Okrem mediálne známeho prípadu na ulici Zátišie tu je tiež množstvo pochybných stavieb a nad železničnou stanicou, na Kolibe či rovnako na Kolibe. Vývoj týchto kauz žiaľ ukazuje, že naše samosprávy často ťahajú za kratší koniec v sporoch s aj drobnými stavebníkmi. V prípade Rače došlo k zásahu proti stavebníkovi čiernych stavieb. V Novom Meste neevidujeme jedinú nepovolenú stavbu, ktorú by stavebník musel zbúrať.

Údajné čierne stavby v Novom Meste, foto: Odkazprestarostu.sk
Údajné čierne stavby v Novom Meste, foto: Odkazprestarostu.sk

V skratke: Kľudnými vodami novomestskej komunálnej politiky otriasli aj dva zvláštne incidenty a to údajné vypustenie švábov v priestoroch Novej tržnice a tiež vylepovanie programu kultúrneho leta nielen na uličný mobiliár,  ale aj na čelné sklá zaparkovaných automobilov.

Komunikácia medzi obyvateľmi a volenými zástupcami prostredníctvom sociálnych sietí po voľbách ustala s výnimkou starostovskej stránky a niektorých poslancov. Rezervy v komunikácií sa týkajú dôležitých tém, ktoré sa v Novom Meste dejú. Jedná sa najmä o spustenie parkovacej politiky, verejnoprospešné aktivity EkoPodniku, revitalizáciu parkov, škôl či škôlok (nemyslím informácie typu “ide sa robiť” či “hotovo”). Takmer 161 000 eur stojí novomestský úrad vydávanie časopisu Hlas Nového Mesta a pravidelné 30-minútové vysielanie relácie Týždeň v Novom Meste, ktoré môžete sledovať na TV Bratislava. Pri aktuálne dezolatnom stave napr. dopravnej infraštruktúry ide o veľmi veľkú, neprimeranú sumu, na ktorú dlhodobo upozorňujú obyvatelia, miestni aktivisti či niektorí poslanci miestneho zastupiteľstva.

 

Nové Mesto: Čo sa nerealizovalo a realizovať sa malo

Okrem pozitívneho a negatívneho treba spomenúť aj to čo sa po voľbách nijak neposunulo. Aj napriek tomu, že od júna 2013 prebiehali diskusie s občanmi ohľadom jamy po cykloštadióne, je dnes na mieste stále ticho. Vleklé rokovania s architektmi a zhotoviteľom stavby postupne dotiahli situáciu do takého extrému, že mestské zastupiteľstvo muselo odhlasovať zmenu termínu, dokedy mal byť športový areál dokončený. V septembri 2013 stanovený termín do 31.12.2015 musel byť posunutý na 31.12.2016. Významným rizikom je prepadnutie nórskych fondov, ktoré sú na rekonštrukciu areálu určené. Jedná sa o 500 000 EUR pričom z novomestských peňazí by  sa jedná o čiastku vo výške 526 300 EUR. Pripomenúť treba aj meškajúcu a roky odkladanú rekonštrukciu zdevastovaného a nebezpečného detského ihriska na Robotníckej ulici, ktorá už roky frustruje miestnych obyvateľov.

Diera po futbalovom štadióne a zanedbané ihrisko Plzenská, foto: Slovanisti za Tehelné pole a OPS.sk
Diera po futbalovom štadióne a zanedbané ihrisko Plzenská, foto: Slovanisti za Tehelné pole a OPS.sk

Problematika vizuálneho smogu resp. zahlcovania mesta vonkajšou reklamou sa v plnej miere týka aj mestskej časti Nové Mesto. Okrem vysokej koncentrácie reklamy na výpadovkách ako Račianska, Vajnorská či úseku Trnavská cesta – Rožňavská je reklama umiestnená aj na majetku mestskej časti. Ide najmä o ploty rekreačných areálov Kuchajda či Nová doba či plot základnej školy Kalinčiakova. Nové Mesto tak aktívne prispieva k degradácii našich verejných priestorov.

Bilbordy na plote areálu Kuchajda
Bilbordy na plote areálu Kuchajda

V skratke: Nové Mesto má v správe unikátnu budovu Novej tržnice umiestnenej priamo na jednom z najvýznamnejších dopravných uzlov Trnavské mýto. Chýba však rozvojový plán tohto priestoru. Významný posun nenastal ani v oblasti verejnej čistoty, kedy Nové Mesto má síce svoj vlastný podnik verejnoprospešných služieb, ale dojem čistoty nie je v Novom Meste iný ako v prípade iných mestských častí. Rozpadávajúce sa chodníky, nefunkčné čistenie ulíc, neporiadok okolo kontajnerových stojísk, chýbajúci plnohodnotný zberný dvor či absencia systémovej práce s budovami v správe mestskej časti sú neriešené body, ktoré sú viac či menej v kompetencií dnešného vedenia.

Svetelná tabuľa na Novej Tržnici v kontexte, foto: Odkazprestarostu.sk
Svetelná tabuľa na Novej Tržnici v kontexte, foto: Odkazprestarostu.sk

Za spomenutie stojí aj kauza HUMANA kontajnerov, kde bolo vo viacerých novinových článkoch naznačené, že sa jedná o spoločnosť, ktorá s darovaným oblečením skôr podniká. Kontajnery tejto spoločnosti sa nachádzajú napríklad aj priamo pod miestnym úradom. Samostatnou kapitolou je potom veľká bariérovosť novomestských ulíc. Tá nespočíva len v množstve obrubníkov, ktoré musíme pri chôdzi prekonávať či chýbajúcich chodníkoch, ale aj v živelne parkujúcich autách či chýbajúcich priechodoch pre chodcov na dôležitých peších ťahoch. S tým súvisia vlečúce sa problémy s nevysporiadanými ulicami, kde nie je jasné, či ju má v správe mestská časť alebo Magistrát. Neexistuje ani rozvoj cyklotrás v Novom Meste napriek tomu, že za posledné štyri roky sa stalo Nové Mesto jedinou mestskou časťou, kde nie že žiadna cyklotrasa nevznikla, ale jedna bola dokonca zrušená.

Chýbajúci priechod k novému parku na Sadovej
Chýbajúci priechod k novému parku na Sadovej

Nové Mesto: Kontroverzné

Do tejto kategórie som zaradil aktivity, ktoré nie sú ani pozitívne ani negatívne. Skôr vyvolávajú otázniky. Zavádzanie parkovacej politiky je témou minimálne najbližšieho desaťročia. Napriek významu témy neprebehla v Novom Meste diskusia a to ani s občanmi, ktorým už pod oknami vykvitli modré parkovacie boxy. Snaha rýchlo vyznačiť čo najviac parkovacích miest v pilotnom projekte vyvoláva zmiešané reakcie. Nové parkovacie boxy kopírujú na divoko zaparkované vozidlá najmä na chodníkoch, projekt neráta s vyznačením neexistujúcich, ale potrebných priechodov pre chodcov či cyklotrás a pôsobí antichodecky a anticyklisticky.

V projekte sa napríklad neráta s priechodmi pozdĺž Trnavskej cesty. Parkovanie na chodníkoch bude potvrdené novými boxami. Zdroj: parkovanie.banm.sk
V projekte sa napríklad neráta s priechodmi pozdĺž Trnavskej cesty. Parkovanie na chodníkoch bude potvrdené novými boxami. Zdroj: parkovanie.banm.sk

Novomestský rozpočet ráta s mechanizmom zvaným Participatívny rozpočet, ktorý by mal umožniť, aby si občania sami zvolili priority či projekty, na ktoré pôjdu verejné zdroje. Na rok 2015 bolo vyčlenených 40 000 EUR na projekty a 200 000 EUR na zadania. Okrem mizivého percenta, ktoré tieto prostriedky ukrojili z novomestského rozpočtu, (tiež verejné zdroje) bola časť peňazí použitá na mestskou časťou inak už dotované rodinné centrum Kramárik, nákup cyklostojanov (čo je bežný rozvoj mestského mobiliáru), rekonštrukciu toaliet telocvične na Pionierskej (základná udržba) či revitalizáciu športového ihriska. Z pozitívnych príkladov však treba spomenúť vinicu na Pionierskej či rekonštrukciu kaverny na Kamzíku.

Vinica and Pionierskou. Foto: Mobilné záhrady
Vinica and Pionierskou. Foto: Mobilné záhrady

Významnou doslova dierou v Novom Meste je priestor po bývalom futbalovom štadióne Tehelné pole. Okrem otázneho súhlasu so stavbou, kde novomestský stavebný úrad schválil bytovky a kancelárske budovy v území definovanom pre športoviská nadmestského významu došlo k zastaveniu procesu a diera sa na mieste nachádza naďalej. Z minimálneho množstva informácií to však vyzerá tak, že sa dočkáme Národného futbalového štadióna obklopeného zo všetkých strán kancelárskymi budovami.

Miesto po futbalovom štadióne. Foto: Slovanisti za Tehelné pole
Miesto po futbalovom štadióne. Foto: Slovanisti za Tehelné pole

Kontroverzný je tiež systém udeľovania dotácií, ktorý dnes umožňuje novomestskému starostovi rozdávať dotácie do výšky 6000 eur bez potrebného súhlasu zastupiteľstva (napríklad v prípade MČ Rača je to do 500 eur). Výsledkom je okrem iného aj to, že z dotácií získalo OZ Dimitrovka 3300 eur na projekt priechodu pre chodcov, alebo 2500 eur na “expertný posudok dopravnej zaťaženosti”, Združenie domových samospráv získalo 3000 eur na “projekt: Transparentná samospráva”, agentúra True Creative získala 500 eur s projektom, ktorého cielom je: “pripraviť pre seniorov Nového Mesta možnosť získať informácie z rôznych oblastí života”, firma Gedur Musical Production získala 1500 eur na úpravu verejného priestranstva pri Istropolise a Závodisko š.p. získalo 1500 eur na 23. Majtrovstvá Európy amatérskych jazdkýň pod záštitou starostu MČ Bratislava – Nové Mesto.

V týchto prípadoch sa jedná buď o podporu občianskych združení spriaznených so starostom (OZ Dimitrovka, Združenie domových samospráv), údržbu verejných priestorov v kompetencií samosprávy (Gedur), alebo o akcie, ktoré zastrešuje starosta (Závodisko či True Creative).

Úplne na záver musím spomenúť dôvod, že prečo som toto vyhodnotenie musel oprieť o správy z webu banm.sk či z tlačových správ. Starosta Kusý totiž kandidoval bez vlastného volebného programu. Nie je preto čo vyhodnocovať a dokonca ani predvídať. Po oprave škôl, škôlok či parkov z eurofondov totiž nastalo v našej mestskej časti akési dusivé ticho.

 

Pár riadkov k Magistrátu:

Podobné a ešte viac vyčerpávajúce hodnotenie by sa dalo spísať aj k prvému roku Magistrátu pod vedením nového primátora Nesrovnala. Ten zvíťazil so svojim úderným programom obsahujúcim viac ako 100 opatrení. Po prvých 365 dňoch však môžeme skonštatovať, že okrem bežného kúrenia, svietenia či riešenia bežnej agendy či havárií je aparát na Magistráte schopný dohliadať nad výstavbou jedného mosta (Starý Most), jednej ulice (Štúrová) a jednej rekonštrukcie (Hlavná stanica).

Pri tejto rýchlosti rozvoja tak skoro Kodaň, Viedeň, Londýn, Prahu či dokonca Brno nedobehneme.

 

Juraj Bilčík, Matúš Čupka, Matej Šebej

Juraj Bilčík: https://www.facebook.com/BRATISLAVSKÁ-OBČIANSKA-SAMOSPRÁVA-188158147983652/?fref=ts

Matúš Čupka a čo robím: https://www.facebook.com/Matúš-Čupka-postav%C3%ADme-svoje-mesto-na-nohy-250959315028222/

Teraz najčítanejšie

Matúš Čupka

Novomešťan a rodič naberajúci skúsenosti ako vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v Mestskej časti Bratislava - Rača. Tu prezentované názory sa nemusia nutne zhodovať s oficiálnymi názormi môjho zamestnávateľa.