Denník N

Skupina ideológov vystúpila proti tranzícii a obhajuje konverznú terapiu

Tejto skupine ľudí nejde o to, aby sa upravilo odborné usmernenie alebo štandardný postup, ale o to, aby vôbec nebolo možné na našom území vykonávať tranzície a prepisovať rod. Ide im o to, aby sa u nás robili konverzné terapie, ktoré sú v mnohých štátoch dokonca zakázané a aby to bola jediná cesta, ako sa dá trans problematika riešiť.

Množstvo laických a folklórnych „psychológov“ sa obrátilo na premiéra Slovenskej republiky, aby ovplyvnil ministra zdravotníctva Slovenskej republiky s cieľom, aby odborné usmernenie o takzvanej zmene pohlavia a štandardný diagnostický a terapeutický postup pre osoby s transsexualizmom neboli prijaté. Z môjho pohľadu ide o veľmi perverznú záležitosť, keďže ideologicky vyhrotená časť verejnosti tlačí na najvyššie autority štátu, aby neprijali niečo, čo je plne v kompetencii medicínskych profesionálov. Mrzí ma to celé najmä preto, že si myslím, že tí ľudia, čo to podpísali, sú presvedčení, že bojujú za správnu vec.

Hanebná vražda na Zámockej, ktorá podľa nich mala proces prijatia urýchliť, naň bohužiaľ nemala žiadny vplyv, i keď z môjho pohľadu už nemôže byť pálčivejší katalytický moment, aby sa aspoň prijatím týchto dokumentov vyslal signál LGBT komunite, že sa na nich myslí naozaj úprimne.

Nie. Teroristický útok na Zámockej ulici sa konal 12.10.2022. 24. zasadnutie Komisie MZ SR pre štandardné diagnostické a štandardné terapeutické procesy sa konalo 25.10.2022 a štandardný postup pre transsexualizmus na nej nebol prijatý, pričom musím povedať, že aj kvôli množstvu nemedicínskych pripomienok, ktoré boli vo vzťahu k nemu vyslovené. Teda žiadne urýchlenie. Tlaky proti týmto dokumentom naopak stále silnejú bez ohľadu na našu smutnú spoločenskú realitu.

Tým, že skupina laikov sa k veci vyjadruje tak, že „sa terapia musí sústrediť na uzdravenie mysle a prijatie seba samého v súlade s biologickou realitou“ vlastne polemizuje o tom, či je transsexualizmus vôbec medicínsky stav, respektíve to neprijíma, a dáva do rozporu medzinárodný, moderný i historický konsenzus jeho liečby so svojim ideologickým pohľadom, ba čo viac, vystupuje v prospech tendencií, ktoré zďaleka nie sú odbornou verejnosťou považované za liečebné, ale sú ňou odsudzované ako neodborné, neetické a poškodzujúce psychické zdravie. Takto hlboko sme sa prepadli, že ľudia, neodborníci, opakujem laici, ktorí týmto činom otvorene propagujú konverznú terapiu, sa vyslovujú v neprospech materiálov, ktoré vypracovali odborníci pracujúci s transsexuálnymi ľuďmi a ešte majú tú drzosť označovať stanovisko expertov za ideologické.

Nepovažujem na tomto mieste za správne viesť vecnú diskusiu proti tvrdeniu, že štandardný postup je „jednosmerný a ideologický jednostranný“, len naň upozorňujem a ohradzujem sa voči nemu, ako aj voči posmešne vyznievajúcemu vyjadreniu, že „zmena pohlavia nie je biologicky možná“ – však to dobre vieme. Dochádza tu k paradoxom, keď slovenská legislatíva nerozoznáva pojem rod presne kvôli takýmto a podobným ideologickým skupinám a potom sme nútení hovoriť o zmene pohlavia, hoci vieme, že ide o prepis rodu. Podobne tieto skupiny tlačili na to, aby bolo odborné usmernenie stiahnuté a podmienené štandardným postupom, o ktorom teraz tvrdia, že je naskrze zlý, pričom jediné, čo sa riešilo odborným usmernením, je iba to, aby na onen prepis rodu existoval jednotný formulár a postup.

A teraz to najdôležitejšie. Tejto skupine ľudí nejde o to, aby sa upravilo odborné usmernenie alebo štandardný postup. Tejto – treba povedať, že vplyvnej – skupine ide o to, aby vôbec nebolo možné na našom území vykonávať tranzície a prepisovať rod. Ide im o to, aby sa u nás robili konverzné terapie, ktoré sú v mnohých štátoch dokonca zakázané a aby to bola jediná cesta, ako sa dá trans problematika riešiť. V čase, keď u nás opäť stúpa počet samovrážd mladých trans ľudí, v situácii po hanebných útokoch na LGBT+ ľudí, je takáto výzva skúškou pre ľudský charakter pán Hegera i Lengvarského, ale aj pre ich profesionalitu, v rozšírenom, ale vôbec nie prehnanom zmysle však aj skúškou pre celú našu spoločnosť.

Uvidíme, ako obstojíme.

Teraz najčítanejšie

Michal Patarák

Putujem psychickými krajinami a stále hľadám odpoveď na otázku, kým to vlastne sme. Dlhodobo sa snažím o to, aby ľudia chápali, čo sú psychické poruchy, že sú liečiteľné a že sa s nimi dá zmysluplne žiť. Na predsudky voči psychiatrii idem kladivom, k dušiam sa však približujem potichu a bosý.