Denník N

Slovenská gréckokatolícka cirkev

Aktuálne informácie o gréckokatolíckych veriacich tejto postkomunistickej krajiny.

Gréckokatolícka cirkev patrí do cirkevného byzantsko-slovanského obradu. Gréckokatolícka cirkev je treťou najväčšou cirkvou na Slovensku so 4,1 % obyvateľov. Obrad a spiritualita sú totožné s pravoslávnou cirkvou, ale postoj k rímskemu pápežovi je odlišný. Cirkev je v plnom spoločenstve s katolíckou cirkvou a rímskym biskupom, pápežom. Každý člen katolíckej cirkvi môže prijímať sviatosti a navštevovať bohoslužby v gréckokatolíckej cirkvi. V službách Božích je rozdiel. Omša v gréckokatolíckom kostole je zvyčajne veľmi dlhá. Cieľom je byť s Bohom a stotožňovať sa so sláveným Božím tajomstvom. Duchovný život gréckokatolíkov je veľmi silne spojený s modlitbou cirkvi, pričom súkromné ​​modlitby nie sú také dôležité ako v katolíckej cirkvi.

Hlavným aspektom liturgie je slávenie a vzdávanie vďaky vyjadrené spevom, výzdobou a vznešenosťou bohoslužieb. Kostoly sú plné dekorácií a ikon, spev je prítomný počas celých bohoslužieb a pôst je oveľa prísnejší ako v rímskokatolíckom kostole. Hlavným cieľom ikony je kontemplácia Boha prostredníctvom stvárneného tajomstva, sochy sa v byzantskom obrade nepoužívajú pre veľmi silný vplyv Starého zákona. Gréckokatolíci jedia a pijú Telo aj Krv Ježiša Krista pri svätom prijímaní na rozdiel od rímskych katolíkov. Kňazi geekkatolíckej cirkvi nedržia celibát, môžu sa ženiť. Gréckokatolícka cirkev má svoj vlastný cirkevný zákon. Najviac gréckokatolíckeho obyvateľstva žije vo východnej časti Slovenska. V západnej a strednej časti Slovenska je niekoľko farností. Gréckokatolícka cirkev na Slovensku sa delí na:

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku sa delí na:

– Bratislavská eparchia

– Košická eparchia

– Prešovské arcibiskupstvo


 Teraz najčítanejšie

Nikolas Kelemen

Som študent na EBF UK, V Bratislave, učiteľstvo náboženskej výchovy a učiteľstvo geografie