Denník N

Revúca potrebuje mladú krv, aby prežila

Myšlienka OZ RASTÚCA o vytvorení klubu mladých v Revúcej.

Revúca ako mesto, ktoré zažívalo veľký rozmach v období budovania socializmu sa často označovalo za mesto mladých. Po páde socializmu však toto označenie pomaly strácalo na význame až do súčasnosti, kedy tu ostáva ani nie štvrtina všetkých mladých Revúčanov. Nemajú príležitosti rozvoja svojej vlastnej osobnosti a v konečnom dôsledku nemajú v regióne ani možnosť zamestnať sa, respektíve sú ich možnosti veľmi obmedzené. Preto sa Revúca vyľudňuje a nastáva obrovský odliv mozgov na západ.

Sú takí, ktorí rezignovali, takí ktorí odišli bez toho, aby tomuto regiónu pomohli a potom sú tu takí, ktorí tento región a Revúcu majú radi natoľko, že sú ochotní meniť ju a zlepšovať vo svojom voľnom čase bez toho, aby im to prinášalo finančný príjem. Členovia OZ RASTÚCA sú jednými z tých aktívnejších a nakoľko najlepšie poznajú problémy mladých práve mladí, rozhodli sme sa ich do našich zámerov zapojiť.

Všetko to začalo v prvej polovici novembra, keď na meetingu členov RASTÚCEJ zaznelo, čo spravíme na deň študentov. Po krátkom brainstormingu nám bolo jasné, že klub mladých je ten správny projekt, do ktorého sa pustíme.

Hlavnou myšlienkou klubu mladých, ktorý sme založili bolo spojiť študentov z Revúcej študujúcich na stredných školách, diskutovať s nimi o ich problémoch a následne hľadať riešenia. Takisto budeme podporovať a následne realizovať nápady mladých na zmenu alebo zlepšenie situácie v meste alebo v regióne. V budúcnosti plánujeme spolupracovať s ľuďmi, ktorí majú mladým čo povedať, ľudia ktorých slová môžu mladých niekam posunúť a pomôcť im. Chceme organizovať rôzne diskusie, semináre alebo podobné eventy zamerané na rozvoj osobnosti mladých – členov klubu.

OZ RASTÚCA „zamakala“, vytvorili sme propagačné video a kontaktovali 3 stredné školy v Revúcej. Žiaľ jedna škola nereagovala vôbec, zástupkyňa tej druhej už viac ako 3 týždne neodpovedá a teda nám ostala len jedna a to Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej.

Po dohode s predsedom študentskej rady sme v priestoroch školy vylepili QR-kódy a do každej triedy druhého stupňa sme vyvesili plagátik s návodom ako QR-kód nascanovať a tak zistiť informácie o tom, čo pripravujeme. Po týždni som osobne prišiel do školy. Po dohode s riaditeľom a následne jednotlivými vyučujúcimi v krátkosti odprezentoval náš projekt a zámer pred študentmi. Na osobné stretnutie a diskusiu so mnou prišlo po vyučovaní 12 mladých študentov so záujmom o nami pripravovaný projekt.

Nebudem klamať. Neočakával som, že sa do tohto projektu zapojí viac ako 5 ľudí. Mladí ma však svojim záujmom prekvapili, za čo im veľmi ďakujem. Opäť sa nám potvrdilo, že to čo robíme ako RASTÚCA pre ľudí, má svoj zmysel a je o to záujem. Teraz tvorí klub mladých tucet študentov študujúcich v Revúcej a členovia OZ RASTÚCA.

Máme za sebou prvé stretnutie, na ktorom sme sa lepšie spoznali a vyriešili základné organizačné problémy. Priestory, ktoré sú pre činnosť klubu nevyhnutné a bez ktorých by klub mladých nemohol existovať nám poskytla spoločnosť Slovmag a.s. Lubeník, za čo im veľmi ďakujeme.

Osobne som zvedavý, koľko študentov klub dobrovoľne opustí a koľko nás ochotných meniť svet v klube ostane. Dúfam však, že tých ľudí, ktorí sa rozhodnú zostať bude čo najviac.

(David Galovič – OZ RASTÚCA)

Teraz najčítanejšie

OZ RASTÚCA

RASTÚCA je občianske združenie, ktoré vzniklo z iniciatívy troch študentov, aby ich rodné mesto - Revúca, bolo krajším, lepším a čistejším miestom pre život. Jeho zakladateľmi sú David Galovič, Nina Minďášová a Miriam Králiková.