Denník N

Istota zdroja informácie (ako odolať vplyvu propagandy)

Prameň informácií, tradície, ktorý je zaujímavý a inšpiratívny i pre dnešného človeka. Moderného i toho s kritickým myslením (ten, ktorý chce mať znalosť o celom tom rozsahu informácií, z ktorých si potom môže zodpovednejšie vybrať, rozhodovať sa podľa nich…), ten zachovalom spise, v knihe, píše na úvod o tom, čo možno pozorovať vo svete.

Píše o malom úžitku z námahy. Vietor fúka tu i tam. Rieky tečú do morí a potom sa navracajú späť. Kolobeh vody v prírode. Voda je život. Malý je úžitok z námahy… Veci sú nestále. Oko sa nenasýti pohľadom, ucho sa nenasýti tým, čo počuje… Krivé nenarovnáš. Skúma nedostatky múdry. Priloží srdce. Zisťuje, že všetko má svoj čas. Čas vojny a čas pokory… Je tu otázka miery…

Kniha Kazateľ, či Kohelet, podľa môjho názoru, nie je až tak propagovaná u širokej verejnosti, skôr sú známe klasické príbehy Biblie. Biblia, ako vieme, je najprekladanejšia kniha na svete a vlastne slovo „kniha“ pochádza z názvu: „Biblia“.

A len jeden zaujímavý výrok.

Píše sa tam (dá sa to i na youtube vypočuť – nahrávka má cca 44 min a cca. v 18 min je toto), zaujímavý výrok (parafráza):

Kde je mnoho slov (i snov), tam márnosť.

Kto miluje peniaze, nenasýti sa ich. Kto miluje bohatstvo, nenasýti sa dôchodku.

Sladký je sen pracujúceho, či už je veľa a či málo (v zmysle, že sa do sýtosti naje). Sýtosť bohatých, nedovolí im spať.

Teda v protiklade je tu daný stav „duše“, majetnosti, skromnosti, pracovitosti, spokojnosti, kedy niekto, kto vie, kedy má dosť, dobré spí (možno má i čistejšie svedomie, má pocit spravodlivosti žitia, lebo robil (v práci) to čo mal).

To sa mi zdalo zaujímavé. Odporúčam hľadať, skúmať…vo svojom srdci, ako sa tu píše v úvode knihy: „priložiť srdce“.

Pekne píše i o tom, že lepšie dvom ako jednému. Ak sa jeden namáha, je to také zvláštne, keď si „chce nahonobiť“… A dvoja si i spolu môžu ľahnúť, je im teplejšie… spolu ušetria náklady za teplo…

Táto kniha vlastne potvrdzuje múdrosť i iných tradícií, kníh. Kedy sa všeobecne tvrdilo, že si máme robiť to, čo máme, čo nám je dané. Nemáme súdiť, posudzovať to, čo je dobré čo zlé, máme byť nad vecou. Jednota. Spokojnosť, spravodlivosť. Nemať strach. Nikdy nebolo a ani nebude, aby sme neboli…i to sa píše v knihách hodných skúmania. Tých, ktoré potešia…ako hviezdy…Nermúť sa, keď zapadne slnku, pre slzy možno neuvidíš hviezdy. i taký výrok som nedávno čítal (za hviezdou je veľa hviezd). Myslím, že Albert Einstein to povedal…

Poznámka: A aby niekto náhodou nemal dojem, že ide v tomto texte len o teoretické vyjadrenia, akademický pokus, tak nie, opak je pravdou, veď pravá filozofia, láska k múdrosti, má viesť človeka k činom, k všeobecnému dobru. A dnes tri krát som chcel navštíviť najväčšiu a najúspešnejšiu obchodnú sieť, ktorá u nás podniká (z Nemecka). Raz som vrátil PET fľaše bolo ok. Potm ma manželka vyslala kúpiť niečo z drogérie – to už tam bolo „šialenstvo“, nával. Tretí krát som skúsil asi o dve hodiny. A to bolo ešte horšie. Rozumej, jeden deň je štátny sviatok a ľudia, napriek inflácií, ohrozeniu všeličím, si robia zásoby. Teda v kontexte zajtrajšieho sviatku, Boj za slobodu, vidím v tom skôr účinky strachu o budúcnosť. V kontexte výroku z knihy Kazateľ, kde dáva do pomeru spokojnosť z toho, že som dobre pracoval – a odmenou je dobrý spánok, kedy nie som presýtený…je tu snaha o presýtenie, pocit určitého nedostatku, snaha smerom do budúcnosti zabezpečiť niečo…Nie v rámci prežívania prítomného okamihu, prítomnosti…rozumieme sa, však? Som za naše OC, kde bude hoc o niečo drahšie, ale konkurencia a možnosť výberu. Lebo ak chce dnes človek s istotou niekoho stretnúť, osloviť, tak buď pošta alebo toto miesto…OC…s plným parkoviskom…s ľuďmi s plnými taškami zásob. A otázka, ak i ušetrím, nakúpim dnes lacnejšie, lebo inflácia, nehrozí, že zásoby naozaj neskončia skôr spotrebované, ak ozámer. Neminiem teraz napríklad o 3O% viac a tie v skutočnosti neušetrím, ale prejem a tak si možno na vyššiu spotrebu i nezvyknem? Na úkor zdravia, s odmenou v podobe obezity a vyššej možnosti vzniku kardio – vaskulárnych chorôb?. Či iných civilizačných chorôb? Stukovatenie pečene, obličky, cukrovka…

Teraz najčítanejšie