Denník N

Školstvo: Slovensko a svet 2015 (infografika)

OECD vydala výročnú správu o stave školstva v roku 2015.

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD vydala minulý týždeň správu o stave školstva s názvom Education at a Glance 2015.

Pokiaľ ide o merateľné parametre školstva, táto správa je jedným z najlepších nástrojov na porovnávanie školstva vo svete. Správa zahŕňa 46 krajín sveta a slúži ako dobrá orientačná mapa pre svet školstva. A čo poteší, je, že Slovensko v tohtoročnej správe správe obstálo pomerne dobre. Našli sa nedostatky aj pozitíva. Dokonca sa nám ušlo aj jedno prvenstvo.

Infografika RGB
  1. Pozitíva v skratke

Slovensko dosiahlo niekoľko nadpriemerných výsledkov. Na Slovensku máme veľký pomer dospelých s ukončeným stredoškolským vzdelaním (91 %). Len  8 % ľudí nad 25 rokov nemá ukončenú strednú školu. Priemer OECD je 17 %. Znamená to, že Slovensku sa zatiaľ úspešne darí zabezpečovať vzdelanie pre všetkých. Máme tiež jeden z najlepších výsledkov v počte mladých, ktorí nastupujú na magisterské alebo inžinierske štúdium (39 %).

  1. Negatíva v skratke

Tie sa odvíjajú hlavne od financií. K investíciám do školstva má správa údaje z roku 2012, kedy Slovensko do školstva investovalo najmenej. Vo výdavkoch na školstvo sme teda hlboko pod priemerom. To isté platí aj o platoch učiteľov, ktorí podľa tejto správy zarábajú približne polovicu toho, čo vysokoškolsky vzdelaní Slováci. Ich platy sú tiež výrazne pod priemerom OECD. V závislosti od stupňa vzdelávania a od praxe, zarába priemerný učiteľ OECD 2 – 2,7-krát viac, než ten slovenský.

  1. Ďalšie údaje

Nasleduje šedá škála zistení, ktoré nemusia byť ani dobré ani zlé. 20 % dospelých Slovákov má ukončenú vysokú školu, čo je pod priemerom OECD. Podľa plánu Europa 2020 by sme mali zvyšovať počet absolventov na Slovensku, no už teraz nám skúsenosť prezrádza, že vysokoškolákov je priveľa a že spoločenská hodnota vysokoškolského diplomu postupne klesá. Závisí to od uhlu pohľadu, no možno nám napokon tých 20 % padne na úžitok.

Správa skúmala aj vplyv rodiny na vzdelanie. Zdá sa, že slovenské jablko nepadá ďaleko od stromu. Väčšina mladých Slovákov dosahuje rovnaké vzdelanie ako ich rodičia. Iba 23 % detí svojich rodičov prekoná. Je to opäť pod priemerom OECD, ale nemusí to byť zlý signál.

A na záver, Slovensko má najvyššie percento učiteliek, až 76 %. Vo väčšine skúmaných krajín sú ale výsledky podobné – pomer žien v školstve je okolo 70 %. Ani v jednej zo skúmaných krajín neprevažujú medzi pedagógmi muži.

Prečítajte si aj: Ako je to s platmi učiteľov?Prečo sú šanghajskí študenti najlepší?

Pridajte sa ku mne na Facebooku: Brani Gröhling – Vo vzdelaní je budúcnosť krajiny

Teraz najčítanejšie