Denník N

Máme, ale nemáme

Máme dva celoštátne systémy napomáhajúce odhaľovaniu plagiátov už od roku 2010, ale informáciu, koľko plagiátov školy za ich pomoci odhalili z týchto systémov „nevytrasieme“.

Od apríla 2010 sú na Slovensku v prevádzke dva celoštátne a úzko spolupracujúce systémy: Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a Systém na odhaľovanie plagiátov (známy je aj pod menom Antiplag alebo APS – antiplagiátorský systém), ktoré povinne využívajú vysoké školy na Slovensku pracujúce podľa slovenskej legislatívy. Medzi záverečné práce patria bakalárske, diplomové a dizertačné práce a medzi kvalifikačné patria rigorózne a habilitačné práce. Názov Systém na odhaľovanie plagiátov je mätúci, pretože tento systém plagiáty neodhaľuje, odhaľuje podobnosti v práci predloženej na kontrolu s prácami, ktoré sú uložené v CRZP a s dokumentami na internete. Tieto podobnosti sú podkladom pre hodnotiteľov – tí by mali hodnotiť, či zistené podobnosti boli alebo neboli citované. Necitované podobnosti – teda ukradnutý text – predstavujú plagiátorstvo. Práce uložené v CRZP sú verejne dostupné na internetovej stránke crzp.sk a môžete si ich vyhľadať podľa rôznych kritérií buď v rozšírenej alebo v jednoduchej verzii.

Celoštátna implementácia takýchto dvoch spolupracujúcich systémov bola bezprecedentným krokom celosvetovo. Nasledovali nás Poliaci v roku 2019, aj keď nie v takom rozsahu – práce uložené v Centrálnom registri nie sú verejne dostupné.

Architekti systému, podľa mňa, zabudli na jednu veľmi dôležitú vec. Do systému sa nedostáva spätná väzba: koľko prác bolo podozrivých z plagiátorstva a v koľkých z nich sa plagiátorstvo potvrdilo. Takto nevieme relevantne posúdiť, či tieto systémy prispeli alebo neprispeli k znižovaniu plagiátorstva na vysokých školách. Zdá sa, že ministerstvo to nezaujíma, že takáto informácia nie je pre nich dôležitá. To platí nielen pre súčasnú ministerskú garnitúru. Škoda, nebol by to až taký veľký problém implementovať takúto spätnú väzbu. Pomôže Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo? Mohla by.

Poznamenávam, že protokoly o kontrole originality a aj štatistiky ohľadne percenta podobnosti kontrolovaných prác nám absolútne nič nehovoria o tom, či a koľko prác sú plagiáty alebo originály.

Ak by takýto údaj zverejňovali pravdivo vysoké školy na svojich internetových stránkach, tak by bolo možné dedukovať, ako sa venujú odhaľovaniu plagiátorstva. Mohlo by to prispieť k ich pozitívnej reputácii.

Koľko nám bude trvať, kým ich dobehneme?

Švédov zaujíma, koľko majú prípadov plagiátorstva ročne. V roku 2021 ich mali 1874. Z grafu je zrejmý jednoznačný a prudko rastúci trend v kategórii Plagiát a fabrikácia (Plagiat och fabrikation). Prispieva k tomu písanie prác na objednávku (contract cheating), ale aj generovanie prác pomocou aplikácií využívajúcich umelú inteligenciu.

                                                                                                        Počet disciplinárnych priestupkov podľa kategórií 2011-2015, 2018-2021

Sú dôslední, sledujú aj ďalšie ukazovatele (ich početnosť): Ťaháky a nepovolené pomôcky (Fusklappar och otillåtna hjälpmedel), Neoprávnená spolupráca (Otillåtet samarbete), Falšovanie dokladov (Förfalskning av dokument), Rušenie vyučovania alebo iných činností (Störande av undervisningen eller verksamheten i övrigt), Sexuálne alebo etnické obťažovanie (Sexuella eller etniska trakasserier). Zdroj: Disciplinärenden 2021 vid universitet och högskolor.

Nemohli by nám byť vzorom? Svoje polienko do ohňa by mohla priložiť Slovenská rektorská konferencia (SRK). SRK má zásluhu na tom, že požiadala ministerstvo o zaobstaranie systému na odhaľovanie plagiátov pre všetky vysoké školy a bola úspešná.

Súvisiace články:

Teraz najčítanejšie