Denník N

Ųaska neňi láska…

Láska je jeďinečná lúbezná emócija, je to snat najnádherňejší luckí cit,

naprocif temu ųaska može na Záhorí hoúbki, kurence aj slépki zadusit,

protože akorád tak sa ríče né hrubému zvíraci, keré sa dost kuňe podobá,

ųasička je šak nepomjerňe menší, malučká, hoc´ úplňe rovnaké chuťe má,

samosebú né jak láska skutečná, ten snat vúbec najnádherňejší luckí cit,

ale jak tá kuna, kuna kunovitá, co ňekedi zvųádne aj ceųí kurňík vihubit.

A proto bi sme mjeli na Záhorí vňímat to čarovné sųovo f danej súvisųosci,

aňi nevím proč, ale další mudrováňí bi asi pokračovaųo najskúr … o seksi.

Ostaňme teda račik pri vrúčňí lásce, kerá je pjekná velice, krásná a ušlechtiųá

a né pri dravej ųaske, kerá z radoscú bi hoúbki, kurence či slépki vihubiųa!

18.11.2022

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...