Denník N

Referendum

Poslal som mail na mestský úrad v Novej Dubnici (trvalé bydlisko nepustí). Po istom čase mi pošta doručila hlasovací preukaz na referendum, ktoré bude 7. februára 2015. Tým chcem nenápadne naznačiť, že podobne ako pán prezident Kiska (ktorý svoju účasť avizoval vopred), i ja sa na referende zúčastním. Hlasovať budem 3x áno. Prečo?

Najskôr pripomeniem samotné otázky, lebo pri čítaní vehementných reakcií zástancov i odporcov mám občas pocit, akoby hovorili o inom referende, prípadne čerpali argumenty z pochybných zdrojov.

1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho  správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

Prečo teda pôjdem a na každú z týchto troch otázok odpoviem áno? Niektoré z mojich dôvodov pomenovali kňazi Juraj Vittek, Andrej Šotník a Tomáš Krampl z Komunity Oratória svätého Filipa Neriho v Senci (tu), iné vyslovil v rozhovore pre Katolícke noviny rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid (tu). Tiež by som chcel vyslať signál napríklad politikom: “Ak je dnes rodina v kríze, to neznamená, že na nej ľuďom nezáleží. Tak sa zobuďte a robte niečo, aby ste jej pomohli z tej krízy von!” Ten najkrajší dôvod som však našiel v básni majstra Rúfusa.

Milan Rúfus: Modlitba za rodičov

Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.

Podaruj deťom otecka
na každý deň,
nie iba na včera.
Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera.

Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
pre ocka jednu,
druhú mame.

(Zo zbierky Nové modlitbičky, Mladé letá 1994)


Pozn. o tom, ako v Katolíckej cirkvi vnímame stvorenie človeka na Boží obraz hovorili Juraj Vittek a Pavol Strežo s moderátorkou Jankou Zlatohlávkovou v TV cykle Fundamenty (o Katechizme Katolíckej cirkvi), konkrétne v jeho dvanástej časti na tému: Ako muža a ženu ich stvoril (tu). O inštitúte referenda hovoril so svojimi hosťami moderátor Radovan Pavlík v relácii V Samárii pri studni s poradovým číslom dvadsať (tu).

Teraz najčítanejšie