Denník N

Podcast pre tento týždeň: Ako John Oliver zavádza ohľadom práv Transsexuálov

Counsel of Trent podcast priniesol zaujímavý rozbor jeho videa „Trans Rights“ v show „Last Week Tonight with John Oliver.“

V samotnom podcast prechádza Trent Horn jednotlivými faktami a tvrdeniami, ktoré spomína John Oliver na obhajobu veľmi širokej škály práv pre Transsexuálov. Postupne prejde tvrdeniami o (ne)škodnosti biologických mužov v ženských športoch, o tranzíciach a hormonálnych blokeroch pre deti, až po štúdie, ktoré, ako Trent poukazuje, si Oliver vyberá veľmi striedmo tak, aby vyhovovali jeho záveru.


Teraz najčítanejšie

Ján Čegiň

Študujem PhD v IT, zaujímam sa o filozofiu náboženstva, históriu, apologetiku a teológiu. Konštruktívna kritika a slušná diskusia vítané. Najskôr ma zastihnete na e-maily, keďže FB nepoužívam.