Denník N

Nešųo vúbec nenapísat o tem aspoň ňekolko vjet …

J: „Neskaj na Búroch f tej páleňici biųs´?

A: „Samosebú, že sem tam bių, enem pret chvílú sem sa otád vrácių…“

J:  „Ajs´ tam ňeco napálių?!“

A: „Jasné, jak dicki, a mislím si, že zas další víborní destilát sa tam zrodzių.“

A: „Šak víš, ket je dobrí kvas, a spravíš ho z láskú, štirnásobňí destilácija to može enem vilepšit.“

J:  „A na koštúfku donéseus´?!“

A: „Jasné, že sem donéseu…“

J:  „Tak mi nalej, né moc, enem púlku, púlku teho púdecáka.“

A: „Co na to povíš?! Voňá? A chucí?“

J:  „Je ešče čerství, co je cíťit, ale vúňa aj chuť sú velice príjemné.“

A: „Prosím Ťa, skusíš uhádnút jaké má ten destilát zųožeňí, z jakého je ovocá?“

J:  „Tak mi nalej ešče púlku a skusím to…“

A: „Tak co si mislíš, z jakého je ovocá?“

Krátkú chvílu rozmíšlaų, potom znalecki, profesionálňe otpovidaų:

J:  „Čovječe, podlá mja v ňem je ceųí svjet!“

Nešųo vúbec nenapísat o tem aspoň ňekolko vjet… (-:

A co sa zųožeňá teho destilátu tíká, víceméňej pravdu mjeų!

Je totiš skoro ze šeckích druhú ovocá, co nám na zahradze na stromoch a kríkoch rostne

a navíc ešče je aj ´vituningovaní´ červenú borúfkú, kerá nám síce na zahradze nerostne,

no dává temu ovocínečkovému džinu púvabnú aromatickú vúňu po jemnučkej borúfce,

a po ňí uš nasledujú ´z teho ceųého svjeta´, jedna po druhej, ohromňe čarovné chuce.

20.11.2022

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...