Denník N

O záhoráčkách a dvojďílních plafkách … v jednej arabskej krajiňe

Vúbec nevím, lesik sa to ve skutečnosci akorád tak staųo, ale ket sem to čuų, ohromňe mja to pobaviųo…

Skupinka ňekolkich záhoráček biųa na dovolence v jednej arabskej krajiňe, na dámskej jazdze…

A jak sa tak šecki suňili na pláži pri mori a svoje prednosci v dvojďílních plafkách svjetu prezentovali,

došeų k ňim arabskí policajt a velice, velice slušňe im po anglicki povidaų:

„Nehňevajte sa, prosím, ale naša víra zakazuje f tejto zemi nosit ženám dvojďílné plafki.“

Jedna z ňich biųa učitelka angličťini, takže mu velice dobre porozumjeųa

a ohromňe dúfťipňe, jak uš to u mnohích záhoráček bívá, po anglicki reagovaųa:

„Óká, rozumjeųa sem“, a f pokori pri tem súhųasňe hųavú kívaųa,

„a moheų bi ste nám, prosim … poradzit … v ňečem?!“

„Velice rád Vám poradzím, enemže zatád nevím, že f čem …“

A dúfťipná mųadá záhoráčka, tá učitelka angličťini, okamžiťe: „No, preca f tem,

že kerú část si máme vislécit…, lesik tú horňí alebo račik tú dolňí?!“

22.11.2022

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...