Denník N

Zverejnená nahrávka bývalého šéfa antitímu, dokázala jeho morálne dno!

kpt. Mgr. Adrián Soós starší vyšetrovateľ z odboru inšpekčnej služby Západ, útvar inšpekcie spadajúci pod Úrad inšpekčnej služby, tiež bol istý čas šéfom tzv. Antitímu.
Pokiaľ máte ešte nejaké pochybnosti o antitíme, mohla by Vás presvedčiť nahrávka ktorú som nahral skrytou kamerou. Tá poukazuje jedine na úbohosť a morálne dno
príslušníka, keď nie celého antitímu.

Prídete ohlásiť korpuciu policajta

Po porade s pani advokátkou JUDr. Evou Mišíkovou ktorá ma zastupovala vo veci nešťastnej autonehody, som všetky informácie o úplatku ktorý odomňa požadoval policajt ohlásil Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra, ktorý patrí medzi kontrolné zložky štátu. V prípade podozrenia, že členovia Policajného zboru konali
nezákonne alebo dokonca vykonávali trestnú činnosť, by túto záležitosť mal náležite prešetriť a vinníka postaviť pred súd. Policajti by potom boli opatrnejší, lebo by
vedeli, že existuje nejaký kontrolný orgán, ktorý by ich naozaj vyšetroval, ak by sami páchali trestnú činnosť. No, tento orgán by musel najprv fungovať. V našom štáte nefunguje, žiaľ, ani táto zložka.

Človek ktorý by mal bojovať proti korupcii, pohoršený, že policajt úplatok vzal a nevybavil čo „mal“

Znie to neuveriteľné, akokoľvek šokujúco, ale väčší dôkaz pre potvrenie tohoto blogu nemôže existovať. Vypočujte si najprv nahrávku ktorá vznikla skrytou kamerou:

Nahrávka – kpt. Mgr. Adrián Soós (hanba Úradu Inšpekčnej Služby)

Kpt. Mgr. Adrián Soós bol vyšetrovateľ, ktorý ma predvolal, aby ma vypočul vo veci požadovania úplatku pánom policajtom Vladimírom. Na konci vyšetrovania sa ma pán vyšetrovateľ, mimo záznam a bez zápisu, opýtal: „A keď ste mu tých päťtisíc dali, prečo to už nevybavil?“ „Chcel doplatiť.,“ odpovedal som mu, lebo mi bolo jasné, že som sa stal obeťou vydierania policajta ktorý zvyšoval nároky na úplatok za vrátenie vodičského preukazu. „Takže tú päťku dostal?“ zopakoval s výrazným maďarským prízvukom, aby si bol istý, že mi rozumel, ale moju odpoveď aj tak nezaprotokoloval. „Hm… Prečo vám za päťku nedal aspoň niečo?“ opýtal sa ma, ako keby som ja mal vedieť “Veď tu máš a hotovo, nie?“. Jasne vysvetlil ako to funguje.

Neviem, že či ste správne pochopili situáciu? Je celkom isté, že pán kapitán, mal okamžite vstať zo stoličky a mal začať konať a vyšetrovať. Áno, tak by to fungovalo v právnom a fungujúcom štáte. Lenže náš kapitán, s istou chorobomyseľnosťou a zvráteným vnímaním reality, nasiaknutý presvedčením že korupcia je bežná aplikačná prax  a možno aj podľa neho správna (veď kto vie koľko on sám už úplatkov prevzal, s takýmto prístupom?), bol sám prekvapený, že keď policajt úplatok prevzal, že sa neuspokojil a nevybavil čo sľúbil. Navyše, o tom čo ste počuli na nahrávke na vlastné uši, neurobil ani záznam.

Myslíte si, že Kpt. Mgr. Adrián Soós rozumel protiprávnemu konaniu policajta? Trestný čin prijíimania úplatku je zločin. Popisuje ho ôsma hlava tretí diel trestného zákona.  Jedná sa preto o závažné protispoločenské konanie. Dokonca neohlásenie trestného činu korupcie, je samotný trestný čin. Teda Kpt. Mgr. Adrián Soós, mal vedomosť o tom, že čo sa stalo ale nie len že vo veci nekonal ale o informáciách ktoré som mu oznámil ani nespísal záznam.

Čo potom chceme očakávať od vyšetrovateľa korupcie?

Kapitán si možno neuvedomoval, že jeho povinnosťou bolo postaviť sa na ochranu zákonom chránených záujmov a vyšetrovať skorumpovaných policajtov, chrániť tak práva občanov a nie sa zastávať policajtov, ktorí úplatok požadovali. Nakoniec ešte dodal: „A boli by ste aj vy ticho…“ Takému človeku pracujúcemu v štátnych orgánoch, každý mesiac pípne na účet mzda, má nárok na dovolenky a tiež výsluhový dôchodok. Je pritom jedno, že či svoju prácu robí dobre alebo poctivo, alebo či kryje zločincov a podporuje trestnú činnosť namiesto toho aby ju vyšetroval. Jeho život sa nejako nemení. Prerazil morálne dno a chrbtová kosť mu ešte nestihla dorásť a asi ani nikdy nedorastie. Ľudia budú robiť vždy to, za ćo ich platíte. Pokiaľ štát platí ľudí za to, že namiesto vyšetrovania korupcie, korupciu schvaľujú, zmena nenastane.

Pán kapitán Soós nám týmto sám zodpovedal, prečo väčšina trestných oznámení, ktoré občania podali na policajtov, bola pozametaná pod
koberec. Jednoducho vysvetlil, prečo aj keď ľudia ohlasujú korupciu, táto zostáva nepreukázaná. Tak to vyzerá, keď ďalší z tých korupciu
podporujúcich špinavcov pracuje na takom dôležitom mieste, akým je Úrad inšpekčnej služby. Verím, že ak by pekár hrdý na svoje povoleni upiekol zlý chlieb, tak by sa hanbil výjsť na ulicu. Prečo vyšetrovateľ ktorý korupciu schvaĺuje, chodí stále do práce?

Šéf antitímu alebo ryba smrdí od hlavy

Tento pán kapitán Soós sa po odvolaní preslávenej šéfky Santusovej, stal druhým šéfom mediálne známeho Antitímu. Viete si predstaviť, keď šéf takéhoto tímu má choré myslenie, aký musí byť celý tím? Naozaj by ste verili niekomu, kto v základných morálnych otázkach nerozumie zlomoci korupcie, že bude naozaj vyšetrovať?

 

kpt. Mgr. Adrián Soós   foto : Kpt. Mgr. Adrián Soós, zdroj internet

Teraz najčítanejšie

Marek Vician

Mgr. Marek Vician je absolventom Právnickej Fakulty. Vo svojom profesnom živote je podnikateľ a inovátor. Mimo iného získal ocenenie ministra Inovatívny Čin roka 2016. Venuje sa publikačnej činnosti, je autorom niekoľkých kníh a ako nezavíslý producent natočil niekoľko dokumentárnych filmov prevažne v oblasti managementu, sociálnej práce a duševného zdravia. Je členom Slovenského Syndykátu Novinárov.