Denník N

Veľký exportér LNG do Európy musí riešiť neplnenie emisných limitov

Veľký výrobca a vývozca LNG má problém s emisnými limitmi. Európy by sa táto situácia nemala dotknúť.

Skvapalnený zemný plyn LNG je pre Európu zásadný zdroj po tom, ako sa zredukoval podiel ruského plynu na európskej spotrebe z úrovne 40 % na menej ako 10 %. O to viac sú trhy citlivé na problémy v dodávkach LNG. Jeden taký by mohol nastať pri najväčšom dodávateľovi tejto komodity z USA, ktorý nedokázal splniť emisné limity pri výrobe LNG. Tým pádom bude nútený prijať nápravné opatrenia, čo bude stať financie a čas. Logicky sa naskytá otázka, ako veľmi táto situácia ovplyvní trh s plynom v Európe.

Polovica turbín neplní normy

Americká spoločnosť Cheniere Energy je najväčším dodávateľom skvapalneného zemného plynu do Európy. Najnovšie nebola úspešná v testoch na mieru znečisťovania životného prostredia. Išlo o 21 z celkovo 44 zariadení, ktoré prekročili emisné limity formaldehydu, ktoré definujú emisné normy pre nebezpečné látky znečisťujúce ovzdušie (NESHAP). Tieto normy okrem iného tiež obmedzujú aj objemy benzénu vypúšťaného do ovzdušia. Dodržiavanie noriem kontrole Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA).

Firma Cheniere je jedným z dvoch exportérov LNG, na ktoré sa nové pravidlá začali uplatňovať. Aj keď chce firma v čase aktuálne vysokého dopytu problém odstrániť čo najskôr, vyžiadala si 18 mesiacov na modernizáciu tých turbín, ktoré v testoch nevyhoveli limitom. Podľa vedenia firmy nebudú mať postupné opravy 21 turbín výrazný vplyv na financie a prevádzku spoločnosti Cheniere. Toto tvrdenie však ťažko overiť, keďže sa firmy k odhadovaným nákladom na modernizáciu turbín nevyjadrila.

Firma chce problém riešiť v dvoch krokoch

Celkovo chce Cheniere riešiť spomenutý problém vo dvoch fázach. V prvej fáze, ktorá má trvať 90 dní, dôjde k výmene niektorých spaľovacích a meracích komponentov turbíny a následne sa pristúpi k opätovným testom. Ak by tento krok nebol úspešný, musela by firma pristúpiť k druhej etape. Tá by si vyžiadala detailnú analýzu a pravdepodobnú  výmenu turbín za nové s pokrokovejšou technológiou. Dokončenie tejto etapy by reálne vychádzalo až na apríl 2024.

Výrazne rastúci dopyt zvyšuje cenu akcií

Americká firma, ktorá je jednotkou v segmente vývozu zemného plynu a figuruje aj v rebríčku Fortune 500, má namierené k ďalšiemu zvyšovaniu produkcie. Dôvodom je nielen rozšírenie výroby v závode Sabine Pass, ktoré by malo sčasti kompenzovať súčasné odstávky kvôli údržbe, ale aj zvyšovanie výrobnej kapacity v ďalších závodoch. Napríklad hlavná prevádzka v meste Corpus Christi v Texase už prešla systémom regulácie a v pláne je tiež rozšírenie závodov v Texase aj v Louisiane. Cheniere dosiahla za tretí kvartál 2022 tržby výšku 8,85 miliardy dolárov, čo je viac ako dvojnásobok oproti predchádzajúcemu roku. Výsledok je kombináciou výrazne vyšších objemov a tiež zvýšených cien produktov.

Úspech firmy v oblasti LNG odzrkadľuje hodnota akcií, ktorá za posledných 12 mesiacov narástla o 59,73 percenta. Aktuálne sa nachádzala tesne pod hranicou 168 dolárov za akciu a trhová kapitalizácia spoločnosti už presahuje 41 miliárd USD.

WonderinterestTrading_Lacenova_Vyrobca LNG Cheniere musi redukovat vyrobu LNG Historický vývoj hodnoty spoločnosti Cheniere Energy. (Zdroj: Investing.com)

 Ani redukcia výroby LNG pravdepodobne s akciami nepohne

Firma sa pred časom snažila získať výnimku z emisných pravidiel pri potenciálnych karcinogénoch, ale neuspela. Cheniere teraz potrebuje čas na opravy či výmenu svojich zariadení. Logicky sa vynára otázka, či sa týmto krokom obmedzí vývoz plynu z USA do Európy. Cheniere sa prechodným obdobím snaží eliminovať tento  faktor, keďže práve v aktuálnej vykurovacej sezóne sa ceny LNG pre Európu držia vysoko.

Pre Cheniere vyzerá každopádne budúcnosť optimisticky. Ak bude vysoký dopyt z Európe pretrvávať v dôsledku problémov s dodávkami zemného plynu z Ruska, nemala by byť korekcia hodnoty akcií firmy Cheniere aj napriek riešeniu problému s emisiami zásadnejšia. A po odstránení problému a pokračovaní vysokého dopytu – ktorý je veľmi pravdepodobný – by nemali akciám nič brániť v ďalšom raste.

 

Teraz najčítanejšie

Olivia Lacenová

Som Olívia Lacenová, hlavná analytička Wonderinterest Trading. Témou blogu sú ekonomické témy týkajúce sa fundamentálnej analýzy globálneho hospodárstva ako aj prostredia obchodovania (akcií, komodít a menových párov).