Denník N

O ňekolko rázú opakovaních, neúspješních, ridičskích skúškach

Tata sa ptá zvjedavo svojej céruški,

že jak í dopadli neskajší opakované ridičské skúški.

A cérenka najskúr pišňe: „Prvňí otásku sem vjedzeųa…“

Tata ze spokojnoscú na to: „No a jaká tá prvňí otáska biųa?“

Hrdá céruška: „Optali sa mja, že jak sa voųám…“

„Na ti další sa šak úplňe presňe nepamatám…“

A smutňe pokračovaųa: „Enem samé križovatki!“

„Uš sem s teho mjeųa ve hųavje strašné zmatky!“

„Že gdo mosí dat prednost mje, komu naopak mám dat prednost zas já…“

„Aňi do jednej jeďinej správnej otpovjeďi sem sa netrefiųa!“

No a proto mja skúšebňí komisija f poradzí už po trecí ráz vihodziųa…“

Empatickí tata: „To mja velice trápí, hmm, a poznáš uš další termín?“

Neščasná céruška úprimňe a sklamaňe: „Další termín ešče nevim,

aňi enem približní, podlá teho, co mi poradzili, to uš od ňich nezávisí.“

Tata vúbec nedokázaų pochopit, co tim jeho milovaná céruška fčil mislí.

„Víš, otporučili mi, že bi sem mjeųa na další ridičské skúški dojít až ftedi,

ket namísto tich – pro mja neščasních križovatek – podjazdi a nadjazdi budú úplňe fšadi!

24.11.2022

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...