Denník N

Ovca a vlk na súde

Nemůže být opravdové spravedlnosti, pokud nebude rovnosti mezi lidmi.
Váhy Justice se totiž naklánějí spíše pod tíhou moci a jmění nežli pod tíhou pravdy.
(J.d.M.)

Ovca a vlk na súde

(Bájka – Jean de Mazac)

Rozhodla sa ovca, že sa bude domáhať svojich práv na súde. I zažalovala vlka za to, že jej usiluje o život a žiadala preňho exemplárny trest. Súdu predsedal ctihodný cap. Keď si jeho ctihodnosť vypočula a zvážila argumenty oboch strán, chystal sa cap vyniesť rozsudok a prísne potrestať vlka za jeho krvilačnú nenásytnosť. Vlk vytušiac, že sudca oprávnenej žalobe ovce vyhovie a jeho spravodlivo potrestá, vzniesol námietku voči zaujatosti súdu vzhľadom na rodovú príbuznosť sudcu a žalobkyne. Ďalšie pojednávanie už viedla o niečo menej ctihodná hyena. Keď si jej ctihodnosť i tentokrát vypočula argumenty oboch strán a zvážila predovšetkým výhody, ktoré jej vyplývali z nadŕžania obžalovanému vlkovi, obvinila hyena naopak ovcu z popierania práva silnejšieho prináležiaceho vlkovi a tiež z rodového extrémizmu. Námietka ovce voči zaujatosti a rodovej príbuznosti sudkyne a žalovaného vlka sa nielen zamietla, ale ovci ešte priťažila. A tak sa z obete razom stal zločinec, odsúdený k poprave. Po vykonaní vyneseného rozsudku si na mŕtvej ovci svorne pochutnali vlk i hyena.

Podobne je to s právom a spravodlivosťou aj medzi ľuďmi – kde zákony sú ku prospechu tým, čo majú moc a peniaze, a v neprospech tých, čo nemajú nič.

Teraz najčítanejšie

Jan Mazak

Jean de Mazac  (Jan Mazak): Hudobný skladateľ a filozof, autor desiatok poviedok, bájok, esejí...