Denník N

Čo môžu slovenskí politici robiť pre oblasť duševného zdravia?

Kým vo svete sa zaoberajú duševným zdravím programovo primárne liberálne strany, na Slovensku prejavuje záujem najmä konzervatívne politické spektrum.

Na nedávnom fóre OSN šéfredaktorka denníka SME Beáta Balogová povedala, aby štát zvážil viac stratégií pre mentálne zdravie, pretože pandemická situácia ukázala, že táto oblasť bola podceňovaná.[1]

Klimatická, covidová a ukrajinská kríza nám ukazujú, ako veľmi je dôležité venovať sa systémovému nastaveniu podpory psychického zdravia, pretože psychické zdravie je nielen nástrojom prosperujúcej, ale aj odolnej spoločnosti.[2], [3]

Na európskej úrovni sa mobilizovali odborníci, občianska spoločnosť, verejná správa, aby spoločne načrtli ciele a stratégie pre riešenie dopadu na duševné zdravie dvoch po sebe idúcich veľkých kríz.[4], [5]

Írska europoslankyňa Maria Walsh kampaňovala petíciou, aby sa rok 2023 stal Európskym rokom duševného zdravia.[6] Poslankyňa Európskeho parlamentu je zároveň členkou lobistickej skupiny „Koalície pre duševné zdravie“,[7] v ktorej Slovensko nemá zástupcu. Bolo by prospešné mať čerstvé informácie aj mať aktivity v oblasti duševného zdravia na európskej úrovni.

Kým vo svete sa duševným zdravím zaoberajú programovo primárne liberálne strany,[8] na Slovensku o túto oblasť prejavuje záujem najmä konzervatívne politické spektrum.[9]

Keď sa národná športovkyňa Petra Vlhová stala ambasádorkou kampane „Hovorte úprimne“[10] pre nemenovanú zdravotnú poisťovňu, pridala sa k mnohým verejne známym osobnostiam a prevzala pochodeň nádeje pre túto oblasť. Je šanca, aby sa duševné zdravie na Slovensku stalo aj politickou témou?

Kde začať?

Ak chcú politici považovať duševné zdravie za svoju prioritu, je užitočné, priam potrebné, aby boli informovaní o širšom obraze duševného zdravia v ich krajine.[11]

Politici nemusia byť nevyhnutne odborníci v oblasti zdravotníctva, už vôbec nie v oblasti duševného zdravia. Je preto potrebné určité pochopenie širších pojmov ako: dobré duševné zdravie a wellbeing, duševné choroby, zdravotné postihnutie a samovraždy.

O reformu sa odborníci snažia dlhodobo. Podarilo sa ju dostať do Programového vyhlásenia vlády[12] a  v Programe obnovy a odolnosti je dostatočne naplánovaná.[13] Potrebuje však podporu celospoločenskú a celopolitickú.

Kľúčová je tiež podpora psychoedukácie. Bývalý prezident Spojených štátov amerických Barack Obama predložil konkrétny plán na ochranu detí a komunít v rámci ktorého aj poskytnutie školenia prvej pomoci v oblasti duševného zdravia (program Mental Health First Aid)[14] učiteľom a iným dospelým, ktorí prichádzajú do kontaktu s mládežou, aby dokázali odhaliť duševné choroby u detí a mladých dospelých a reagovať na ne, vrátane toho, ako povzbudiť dospievajúcich a rodiny, ktoré majú tieto problémy za účelom vyhľadať liečbu. Bývalá prvá dáma Michelle Obama sama prešla kurzom a povedala: “Skutočne Vám poskytne zručnosti, ktoré potrebujete na to, aby ste identifikovali – a nakoniec aj pomohli – niekomu v núdzi, pretože nikdy neviete, kedy sa vám tieto zručnosti môžu hodiť.”[15] 

Je skvelé, že programy, ktoré podporujú prehĺbenie poznatkov o duševnom zdraví, sú už vytvorené a účinne aplikované v mnohých európskych krajinách (ASPEN, Mental Health First Aid a iné).

Verejná komunikácia a politický marketing

Výborným príkladom verejnej komunikácie  sú mladí členovia Britskej kráľovskej rodiny, ktorí odštartovali asi najväčšiu kampaň na svete propagujúcu túto tému.[16]

Ak sa bude téma prezentovať v súvislosti: s pocitom naplneného života, schopnosťou vytvoriť a udržať si vzťahy s ľuďmi, študovať, pracovať, zaoberať sa koníčkami a celkovo rozhodovať sa bez väčších ťažkostí vo svojom živote, ľudia skôr pripustia, že majú ťažkosti a vyhľadajú podporné siete.

Prezidentka Európskej komisie Ursula von der Leyen počas jej príhovoru k Európskemu parlamentu apelovala veľmi ľudsky na vyššiu starostlivosť o našu dušu: „Mali by sme sa o seba lepšie starať. A pre mnohých, ktorí sa cítia úzkostne a osamelo – vhodná, dostupná a cenovo prijateľná podpora je preto veľmi dôležitá.“[17]

Na Slovensku dlhodobo túto tému propaguje prezidentka Zuzana Čaputová a komunikuje ju ľudsky a vecne.[18], [19], [20] Niekoľkokrát navštívila oddelenie detskej psychiatrie na Kramároch.[21], [22]

V tomto úsilí sa komunikačne pripojil bývalý predseda strany Spolu Juraj Hipš[23] a europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.[24], [25]

Politici používajú invektívy súvisiace s duševným zdravím voči svojim nepriateľom. Americký prezident Donald Trump nazval svojich kritikov slovami „blázon“, „psychopat“ a demokrati odmietli prezidenta ako „duševne nespôsobilého na výkon funkcie“.[26], [27]

Podobný scenár prežívame teraz na Slovensku v televíznych diskusiách a na sociálnych sieťach. Prezidentka Slovenskej komory psychológov Eva Klimová na to reagovala a požiadala poslancov NRSR, aby vážili slová a aby zostali v úrovni popisu konkrétneho správania bez nálepkovania ostatných diagnostickou nálepkou.[28] O dôležitosti rešpektujúceho a faktografického jazyka LzDZ usporiadala verejnú diskusiu.[29]

Politici naopak môžu začať dlhodobo upozorňovať na prečiny a prehrešky voči pozitívnemu vnímaniu problematiky duševného zdravia. Dôležité je vždy flexibilne a včas reagovať na aktuálne dianie, ktoré rezonuje v spoločnosti. Médiá, najmä tie bulvárne, sa ho zväčša zhosťujú nevhodným a znevažujúcim spôsobom. Mali by ako prví upozorňovať na akýkoľvek ofenzívny obsah, negatívne zobrazovanie v marketingových kampaniach a podobne. (Ako príklad uvediem: Juraj Hipš upozornil ako bulvárne média častokrát útočili na speváčku Katarínu Koščovú kvôli jej váhe a vzhľadu, čo malo za následok negatívny vplyv na jej zdravie.[30])

Rezorty

Štát nemá dlhodobo osvetovú kampaň. Kampane na popularizáciu dobrého duševného zdravia za neho vypĺňa občiansky sektor – LzDZ tvorí osvetové kampane[31], [32] a usporadúva verejné diskusie.[33] Je v štátnom a spoločenskom záujme, aby Ministerstvo kultúry a Národné osvetové centrum prevzali iniciatívu s cieľom zvyšovania gramotnosti, potreby starostlivosti mentálneho zdravia a podpory wellbeigu.

Na účinný boj o zníženie stigmy, ktorá obklopuje duševné zdravie v našej spoločnosti, je možné okrem celkového zvyšovania povedomia využiť mnohé overené prostriedky.

Nástrojom znižovania stigmy je aj podpora práv a zvyšovanie akceptácie ľudí s diagnózou duševnej choroby.  Dôraz by mal byť predovšetkým na pracovno-právne problémy, inklúziu v školskom prostredí, nárok na platenú terapeutickú starostlivosť, zvýšené životné náklady spojené s ťažkosťami a znevýhodnením.

Je nevyhnutné posilniť súčinnosť medzi inštitúciami v rezortoch zdravotníctva, práce a sociálnych vecí a školstva, ktorá je u nás napriek zriadeniu Rady vlády pre duševné zdravie stále chronicky nízka. Politici by mali byť garantom toho, že vo verejnom priestore sa vytvárajú podmienky a prostredie, ktoré facilitujú spoluprácu medzi partnermi štátu. Medzi jednotlivými zainteresovanými stranami môže vzniknúť napätie, preto je užitočné viesť dôkladný dialóg o pozadí, aby hlavné zainteresované strany niesli jednotný odkaz.

V rezorte zdravotníctva je možnosť vytvárať inovatívne stratégie s dôrazom na čo najviac adresnú podporu financovania starostlivosti. V oblasti duševného zdravia je motivácia a rozhodovanie samotného pacienta/klienta kľúčové pre účinnosť liečby.

Čo je teda úlohou politiky, ktorá chce robiť spoločnosť odolnejšou a lepšou pre duševné zdravie?

Politici a političky nemusia presviedčať inštitúcie, pretože tretí sektor je motivovaný a pozná realitu. Politici a političky ich majú spájať a facilitovať spoluprácu. Dávať im peniaze. Prioritu a rozpočet tieto inštitúcie budú potrebovať.

Dôležité je preto nielen posilňovať a podporovať fungujúce inštitúcie, ktoré sú motivované sprostredkovať služby pre občana, ale rovnako dôležité je približovať zrozumiteľným spôsobom ich význam všetkým občanom.

 

[1] https://media.un.org/en/asset/k1r/k1rea5iao2 1st Meeting, 4th Session Forum on Human Rights, Democracy and Rule of Law Categories Meetings & Events / Human Rights Council / Forum on Human Rights, Democracy & the Rule of Law / 4th Session Production, Nov 24 2022

[2] https://dennikn.sk/blog/2850623/europska-unia-dava-mentalne-zdravie-na-prve-miesto/ May 16 2022

[3] https://www.mfsr.sk/files/archiv/9/Dusevne_zdravie_verejne_financie_UHP.pdf May 31 2020

[4] https://dennikn.sk/blog/2850623/europska-unia-dava-mentalne-zdravie-na-prve-miesto/ May 16 2022

[5] https://www.mhe-sme.org/soteu22-president-von-der-leyen-announces-a-long-awaited-initiative-on-mental-health/ Sep 14 2022

[6] https://www.mhe-sme.org/making-2023-europeanyearofmentalhealth/ Jul 11 2022

[7] https://mental-health-coalition.com/our-champions/2019-2024/

[8] https://www.huffingtonpost.co.uk/ed-pinkney/mental-health_b_16806682.html May 26 2017

[9] https://dennikn.sk/blog/2969758/stat-zriaduje-psychologicke-sluzby-v-regionoch-bezplatne/ Aug 15 2022

[10] https://strategie.hnonline.sk/news/marketing/96047712-petra-vlhova-hovori-otvorene-o-dusevnom-zdravi-celu-sezonu-som-pod-velkym-tlakom Oct 23 2022

[11] https://dusevnezdravie.sk/project/prieskumy-o-dusevnom-zdravi/ Aug 20 2021

[12] https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=494677#_Toc156604, str. 34, Apr 28 2021

[13] https://www.mfsr.sk/files/archiv/1/Plan_obnovy_a_odolnosti.pdf, str.431-473, May 27 2020

[14] https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/mental_health_report_final.pdf, str.11, 2016

[15] https://www.youtube.com/watch?v=_ax5LxRVVuQ, Michelle Obama Talks Mental Health First Aid, Mar 5 2015

[16] https://dennikn.sk/blog/2920782/britska-kralovska-rodina-a-dusevne-zdravie/ Jul 4 2022

[17] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/speech_22_5493 Sep 14 2022

[18] https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/643176-caputova-psychicke-problemy-nie-su-prejavom-slabosti/  Oct 10 2022

[19] https://www.startitup.sk/zuzana-caputova-pobada-slovakov-aby-sa-nebali-vyhladat-odbornu-pomoc-na-dusevne-zdravie-musime-dbat-viac/  Oct 10 2022

[20] https://dennikn.sk/2367343/dusevne-zdravie-nie-je-samozrejmost-je-potrebne-sa-on-starat/ Apr 21 2021

[21] https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/video-alarmujuca-situacia-prezidentka-caputova-zostala-navstevy-psychiatrie-zhrozena Jul 21 2022

[22] https://www.dobrenoviny.sk/c/205230/prezidentka-upozornuje-na-skrytu-pandemiu-deti-s-dusevnymi-problemami-pribuda-nie-je-hanbou-ziadat-o-pomoc May 6 2022

[23] https://m.facebook.com/HipsJuraj/videos/webin%C3%A1r-juraja-hip%C5%A1a-ma%C5%A5-chu%C5%A5-%C5%BEi%C5%A5/619658325774089/?_se_imp=2yAkYCinL4FTEr76B Feb 9 2022

[24] https://www.noviny.sk/slovaci_v_eu/717088-europoslankyna-miriam-lexmann-aj-pocit-osamelosti-sa-moze-podpisat-pod-radikalizaciou Nov 11 2022

[25] https://www.youtube.com/watch?v=jqybYgOQwAw, Prežijú mladí ľudia v 21. storočí? | Vizionári Oct 24 2022

[26] https://www.washingtonexaminer.com/policy/healthcare/politicians-admit-mental-health-struggles Kimberly Leonard, Senior Healthcare Writer, June 13 2019

[27] https://www.nytimes.com/interactive/2021/01/19/upshot/trump-complete-insult-list.html The Complete List of Trump’s Twitter Insults (2015-2021), Kevin Quealy, Jan 19 2021

[28] Celé znenie citátu na sociálnej sieti Facebook: „Vážený poslanec, z pozície prezidentky Slovenskej komory psychológov si Vás dovoľujem požiadať, rovnako ako všetkých poslancov NRSR, aby ste vážili slová, keď sa vyjadrujete o iných osobách (o komkoľvek) a nepripisovali im diagnózy vo vzťahu ku psychickému zdraviu. Takéto správanie je vysoko neetické a vo vzťahu ku roli poslanca i neprofesionálne. V prípade, že chcete popisovať niečo, čo sa Vám nepáči, odporúčam zostať v úrovni popisu konkrétneho správania bez nálepkovania ostatných (opát kohokoľvek) diagnostickou nálepkou”, Sep 28 2022

[29] https://www.youtube.com/watch?v=hDs4VpVq0D4 Duševné zdravie a rola médií na Slovensku, Nov 24 2022

[30] Juraj Hipš na sociálnej sieti Facebook: „Bulvárne média častokrát útočili na speváčku Katarínu Koščovú kvôli jej váhe a vzhľadu. Katka kvôli tomu roky strácala sebaúctu, snažila sa držať nezmyselné diéty aj zápasila s psychickými problémami vrátane panických atakov. Hlboko sa to dotýkalo aj jej manažéra a zároveň manžela. ,Keď o Katke médiá písali v súvislosti s hmotnosťou a obliekaním, ako manažér som sa to snažil nebrať osobne. Lenže to nejde, lebo stále som bol aj chlapom, ktorý veľmi ľúbi svoju ženu. Pre mňa je nádherná, krásna a múdra, takže keď niekto hulvátsky píše, že všetko je inak, mám chuť sa za ňu postaviť aj ako chlap, muž, ʼ hovorí Michal Pivovar. Katka sa rozhodla vyhľadať odbornú pomoc, vďaka čomu u nej prišlo k obratu. Dnes otvorene hovorí o svojich psychických problémoch, vyhľadaní pomoci aj ceste uzdravenia, aby tak pomohla druhým.

[31] https://dusevnezdravie.sk/project/destigmatizacne-kampane/

[32] https://www.youtube.com/watch?v=itsL7jhWqkc&list=PLduv00ExFS0RCqNbZlovfvITkFXZywwel Podcast Ako sa máš?

[33] https://www.youtube.com/@dusevnezdravie/videos

Teraz najčítanejšie

Pavlína Valovičová

Univerzite vo Florencii vďačím za to, že mi dala príležitosť a priestor zamilovať sa do štúdia humanitných vied. Pred rokmi som tam ukončila moje štúdium a spoznala asi všetky zákutia tejto inštitúcie a azda každú knižnicu vo Florencii.

Posledné roky som našla veľký záujem v oblasti duševného zdravia. Spolupracujem s viacerými poprednými organizáciami. Odmala som cítila veľký záujem o veci verejné a filozofiu. Myslím si, že občianska česť je cnosť a buduje sa cez skúsenosti verejných dobrovoľných prác či aktivizmu.