Denník N

Dáta menia svet, i ten v zdravotníctve

Technologický progres a inovácie už odštartovali revolúciu v zdravotníctve. Inovácie Telehealth a telemedicína, analýza veľkých dát a prognostika a digitálne technológie v ovplyvnia všetkých, ktorí v zdravotníctve pôsobia.

Avšak je potrebné uvedené inovácie vnímať i selektívne; inovácia Telehealth a telemedicína ovplyvní lekárov špecialistov a sestry špecialistky vo všetkých odbornostiach. Analýza veľkých dát a prognostika sa dotkne všetkých manažérskych pozícií v zdravotníctve a digitálne technológie v zdravotníctve sa budú vzťahovať na všetkých lekárov, sestry a taktiež záchranárov.

Novým trendom pokroku v zdravotníctve sa budú musieť prispôsobiť úplne všetci, ktorí v zdravotníctve pracujú, no zmenám sa nevyhne ani samotný pacient. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim vysvetliť, ako jednotlivé inovácie zmenia výkon rôznych zamestnaní v sektore zdravotníctva.

Analýza veľkých dát, prognostika a nové povolania

Riadiaci pracovníci v zdravotníctve budú ovplyvnení zberom dát a ich následnou analýzou, ktorá im pomôže zozbierané dáta efektívne využiť pre ich strategické rozhodovanie. Ak napríklad riadiaci pracovník na základe dát vidí, že objem pacientov trpiacich na hypertenziu stúpa, môže mu to pomôcť pri rozhodovaní o kúpe vyššieho počtu digitálnych bezdrôtových tlakomerov pre svoju nemocnicu. Pomocou nich môže lekár na diaľku monitorovať zdravotný stav pacienta a v prípade akútne zvýšeného tlaku bude lekár môcť ihneď pacienta kontaktovať a konzultovať s ním jeho stav, prípadne mu rovno odporučiť hospitalizáciu.

Riadiaci pracovníci budú musieť porozumieť zozbieraným dátam a dokázať ich interpretovať v analýzach, ktoré budú k dispozícii. Je bežné, že v 21. storočí už nevykonávame profesie, na ktoré sme boli po stáročia zvyknutí. Niektoré povolania sú odsúdené na zánik, čo však neznamená, že tie zaniknuté nebudú nahradené novými. Novou profesiou v zdravotníctve bude aj medicínsky analytik, ktorého prácou bude okrem iného identifikácia a analýza zdrojov a spôsobov ich vyhodnocovania pri zbere údajov z poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Medicínsky analytik bude aj zhromažďovať údaje na analýzu a následné spracovanie dát a interpretáciu riešenia v dátovom modeli so zameraním na kvalitu a overenie údajov.

Na zmeny v zdravotníctve a na zavedenie nových technológií musí nutne reagovať i vzdelávací systém. Vzdelávacie inštitúcie na úrovni stredného i vysokého školstva zdravotníckeho zamerania reagujú na inovačné trendy vo vzdelávaní a implementujú ich, a to predovšetkým v závislosti od financií, ktoré môžu použiť na materiálno-technické vybavenie, ako aj personálne zabezpečenie.

Medzi nové povolania, ktoré budú súčasťou zdravotníctva, patrí aj pracovná pozícia hospitalistu. Vo väčšine prípadov bude hospitalista prijímajúcim lekárom, ktorý zastrešuje liečbu pacienta počas celej doby hospitalizácie, a optimálne bude pacienta z nemocnice aj prepúšťať. V rámci interdisciplinárnej starostlivosti o pacienta si môže podľa potreby prizývať na konzíliá špecialistov. Hospitalista bude teda svojím spôsobom manažérom pacienta, ktorý sa bude o neho v nemocnici starať od jeho prijatia až po prepustenie po vyliečení.

Zdravotníctvo vo všetkých krajinách EÚ a západného sveta trpí nedostatkom lekárov, o ktorých jednotlivé krajiny zvádzajú tuhý boj. Práve na tento fenomén reaguje aj pracovná pozícia asistenta lekára, ktorý dokáže doktorov odbremeniť od nemedicínskych úkonov. Asistent lekára bude teda zdravotníckym pracovníkom, ktorý má licenciu na vykonávanie určitých lekárskych úkonov pod vedením lekára. Asistent lekára bude pacientom vysvetľovať, aké liečebné postupy ich čakajú. Bude zároveň pacienta pripravovať na jednotlivé vyšetrenia a tiež ho oboznamovať s ich priebehom a dôvodmi, prečo musí tieto vyšetrenia či odbery absolvovať.

Nové povolania v zdravotníctve spolu s novými technológiami dokážu do istej miery eliminovať tlak v zdravotníctve na čoraz väčšiu potrebu zdravotnej starostlivosti.

Teraz najčítanejšie

foto

Michal Pišoja

Vyštudoval som medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2014 pracujem pre AGEL, najprv ako riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca. V súčasnosti som predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom AGEL SK a predsedom predstavenstva AGEL a.s. Zo svojej pozície dozerám na chod 27 nemocníc na Slovensku a v Českej republike. Mám dve dcérky, hovorím 4 jazykmi a veľmi rád športujem a čítam o biznise, histórii či psychológii.