Denník N

Paradox Starého Otca

Mojou veľkou záľubou je vesmír, astrofyzika a kvantová fyzika. Preto som sa rozhodol, síce trochu netradične, napísať článok o cestovaní do minulosti. Cestovanie časom do budúcnosti možné je, zhodli sa na tom viacerí poprední odborníci a teoretici, ako napríklad Albert Einstein, alebo Stephen Hawking a podložili to teoretickým výskumom. Ale čo cestovanie naspäť? Je to vôbec možné? Ako by sa to dalo uskutočniť? A aké riziká by to so sebou prinieslo?

Zdroj: Youtube.com

Cestovanie do budúcnosti

Prv než sa dostaneme k cestovaniu do minulosti je potrebné priblížiť si jeho protiklad, teda cestovanie časom do budúcnosti. Akokoľvek sa zdajú tieto predstavy skôr zo sveta Sci-fi, nie je tomu tak. Cestovanie časom do budúcnosti vo svojich teóriách načrtloviacero svetových mysliteľov ako napríklad Einstein, alebo Hawking. Pýtate sa ako je to teda možné cestovať do budúcnosti, či je na to treba nejaký stroj času, alebo pomoc nejakých zelených mužíčkov? Nie, stačí znalosť fyziky, techniky a Teórie Relativity.

Teória Relativity je myšlienkový konštrukt predstavený Albertom Einsteinom. Einstein sformuloval dve roviny teórie relativity: Všeobecná Teória RelativityŠpeciálna Teória Relativity. Nakoľko je Všeobecná teória relativity (VTR) pre bežného človeka ťažko pochopiteľná, pretože opisuje časové a gravitačné javy v merítku celého nášho pozorovateľného vesmíru, rozhodol som sa pre tento článok použiť Špeciálnu teóriu relativity (ŠTR), priamo skonštruovanú pre telesá s menšou hmotnosťou, teda bližšie k človeku so zanedbateľným pôsobením gravitácie.

ŠTR poukazuje na to, že ak sa akékoľvek teleso (človek, stroj, hmota) približuje svojou rýchlosťou ku rýchlosti svetla, čas sa pre neho z hľadiska ostatných pozorovateľov spomalí, teda dané teleso cestuje do budúcnosti. Len pre informáciu, rýchlosť svetla je 1 miliarda km/h. Pre lepšie pochopenie uvediem príklad Stephena Hawkinga. Predstavme si, že zostrojíme okolo planéty Zem okrúhlu dráhu, po ktorej by sa pohyboval vlak rýchlosťou blízkej rýchlosti svetla. Do tohto vlaku nastúpite jedine Vy. Vaša cesta cesta rýchlovlakom okolo Zeme bude trvať jeden týždeň. No, keď z vlaku po týždni vystúpite, zistíte, že na Zemi zatiaľ prešlo 100 rokov a Vy ste zostarli len o jeden, jediný týždeň. To znamená, že cestovanie do budúcnosti možné je. Samozrejme treba si uvedomiť, že táto cesta je len jednosmerná..

Cestovanie do minulosti a Paradox Starého Otca

Podľa mnohých odborníkov sa cestovať späť do minulosti nedá, nie je to možné. Ale ak by aj pripustili možnosť toho, že by sa človek do minulosti dostať mohol, argumentujú tým, že by táto cesta mohla priniesť viacero paradoxov, ktoré by mohli takpovediac narušiť kontinuitu vesmíru. Veď posúďte sami. Paradox Starého Otca:

Človek zostrojí stroj času a vráti sa späť do minulosti. Tam nájde svojho biologického starého otcazabije ho ešte pred tým, než starý otec stihne spoznať starú mamu. To by malo za následok, že človek, ktorý cestuje späť v čase by sa nikdy nemohol narodiť, pretože jeden z jeho rodičov by nebol splodený. To by znamenalo, že cestovateľ by nemohol vycestovať späť v čase, čo by viedlo k tomu, že starý otec by bol stále živý a postupom času by mohol byť splodený cestovateľ. Ten má znovu možnosť ísť späť do minulosti a zabiť svojho starého otca.
Každá z týchto možností dokazuje svoju negáciu a potvrdzuje logický paradox.

Zdroj: http://adam.cas.sk

Záver

Cestovanie do budúcnosti je možné preto, že sa cestovateľ neustále pohybuje len v jednej rovine času a priestoru. Bez porušenia reality sa presunie o stovky rokov dopredu, zatiaľ čo ľudia na Zemi budú o jeho cestovaní vedieť. Svojou prítomnosťou v budúcnosti nemôže náš cestovateľ nič zmeniť, alebo narušiť realitu, pretože z nej priamo pochádza. Na druhej strane cestovanie späť do minulosti nie je možné vtedy, ak sa cestovateľ pohybuje len v jednej rovine času a priestoru. Ak by sa náš cestovateľ pohyboval dozadu len v jednej rovine, len v jednej realite, mohla by jeho prítomnosť v minulosti spustiť sériu paradoxov, ktoré by zmenili realitu v budúcnosti, čím by utvorili úplne novú alternatívnu realitu. Môžeme teda vychádzať aj z toho predpokladu, že náš cestovateľ vycestoval späť do minulosti, zabil svojho starého otca a tým vytvoril novú realitu. No na druhej strane musíme pracovať s teóriou, že realita, ktorú na začiatku cestovateľ opustil zostala nezmenená, až na tú výnimku, že sa v nej cestovateľ už neobjavuje. A to všetko z jednoduchého dôvodu. Pretože v minulosti inej reality vytvára jej alternatívnu, i keď možno na inej strane prirodzenú budúcnosť. Aké prosté, no nie? :)

 

Teraz najčítanejšie

Igor Melicher

Podpredseda Mladých sociálnych demokratov (MSD). Politológ. Sociálny demokrat. Ľavičiar. Pokrokový. Školstvo. Veda, výskum a technológie. ;)