Denník N

Skutočne liberalizmus zlyhal?

Prečo liberalizmus zlyhal ponúka presvedčivé náhľady na stratu života a príslušnosti ku komunite, ktorú pociťujú mnohí ľudia na Západe – problémy, ktoré liberálne demokracie ba vlastné riziko ignorujú.“ – bývalý americký prezident Barack Obama

 

Dennenova kniha je hodnotná, pretože sa zameriava na ústredný problém dneška. Dôleižét diskusie sa v súčasnosti nevedú o politike, sú o základných hodnotách a štruktúrach nášho spoločenského poriadku.“ – David Brooks, New York Times

Kniha Prečo liberalizmus zlyhal od autora Patricka Deneen ponúka užitočný pohľad na súčasný stav liberalizmu (nielen) v Amerike a jeho možné dôsledky pre spoločnosť. Deneen tvrdí, že liberalizmus, ktorý sa začal ako hnutie za oslobodenie jednotlivca od moci štátu a cirkví, sa stal ideológiou, ktorá podporuje centralizáciu moci a znižuje schopnosť jednotlivca byť suverénnym. Liberalizmus podľa politológa zničil tradičné komunity a ich hodnoty, čím oslabil spoločnosť ako celok.

Deneen argumentuje, že liberalizmus sa opiera o falošnú predstavu o človeku ako o bytosti, ktorá je najlepšia, keď je úplne nezávislá a nezávislá od iných. Táto predstava je mylná, pretože človek je bytosť, ktorá je vytvorená pre spoločenstvo a potrebuje iných ľudí na to, aby prežila a prosperovala. Môžeme o nej hovoriť dokonca ako o hypersociálnej bytosti.

Jedným z hlavných problémov s liberalizmom podľa Deneena je, že sa snaží vytvoriť spoločnosť, v ktorej sú všetci rovní, ale v skutočnosti len posilňuje nerovnosť a nevymožiteľnosť práva. Liberalizmus podporuje názor, že individuálne práva sú vyššie ako spoločenské záväzky a že jednotlivec má právo robiť čo chce, aj keď to škodí spoločnosti ako celku.

Pozri tiež:

TOP 10 najlepších kníh roka 2022

Ďalším problémom, ktorý Deneen spomína, je skutočnosť, že liberalizmus podporuje konzumný spôsob života, ktorý je neudržateľný a škodlivý pre planétu. Ľudia majú právo na neobmedzený prístup k zdrojom a životnému prostrediu, aj keď to má negatívne dôsledky pre budúce generácie.

Knihu by som odporúčil každému, kto sa zaujíma nielen o otázku samotného liberalizmu a jeho súčasného vývoja, ale aj záujemcom o politické ideológie a ich dôsledky na spoločnosť vrátane tých, ktorí sa kriticky zamýšľajú nad ideologickým bojom v USA aj Európe.  Kniha môže byť občas ťažko čitateľná pre laického čitateľa a jej argumentácia môže byť pre niektorých kontroverzná, ale celkovo ponúka zaujímavé a dôležité myšlienky na zamyslenie sa.

Knihu Prečo liberalizmus zlyhal si môžete zakúpiť tu

Teraz najčítanejšie

Albert Lučanský

Vyštudoval som históriu a slovenskú literatúru a literárnu vedu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde si v súčasnosti aj robím doktorát z literárnej vedy. Medzi moje záľuby patrí čítanie kníh o literatúre, histórii, filozofii, religionistike či psychológii. Moje knižné blogy na Denníku N sa obsahovo týkajú kníh, ktoré sa mi dostali do rúk (novšie aj staršie). Ak máte záujem o recenzovanie knihy či spoluprácu, kontaktujte ma a dohodneme sa :-)