Denník N

Prečo nehlasovať so Smerom

Opozícia nie je polícia. Jej úlohou nie je pomáhať a chrániť. Ak opozičné strany budúci týždeň dodajú Smeru hlasy, ktoré mu chýbajú na zmenu ústavy, nepomôžu Ficovi chrániť občanov Slovenska pred terorizmom. Pomôžu vládnucej strane ešte vylepšiť jej volebný výsledok a budú chrániť pofidérnu predvolebnú agendu Smeru.

Ficova vláda predložila do parlamentu tzv. protiteroristický balíček, ktorý pozostáva zo zmeny ústavy a z noviel 16 zákonov. Smer rokuje s opozíciou o podpore pre zmenu ústavy, pretože sám nedisponuje ústavnou väčšinou. Opoziční poslanci predložili niekoľko pozmeňujúcich návrhov k novele ústavy a vyzerá to, že v prípade ich akceptovania by mohli niektorí z nich novelu podporiť. Spomína sa najmä Most a KDH. Celá záležitosť má dve roviny. Vecnú a symbolickú.

Nepresvedčivo zdôvodnené predlžovanie

Z vecného (právneho) hľadiska Smer navrhuje v novele ústavy predĺžiť pri trestných činoch terorizmu dobu zadržania bez rozhodnutia súdu zo 48 hodín na 96 hodín a dobu rozhodovania súdu o väzbe zo 72 hodín na 144 hodín. Časť opozície (KDH, Most, Daniel Lipšic z NOVA) pripúšťa predĺženie doby zadržania, požaduje však vypustiť predĺženie rozhodovania súdu o väzbe. KDH okrem toho žiada doplniť do novely ústavy automatický zánik funkcie sudcu po dosiahnutí veku 67 rokov a Miroslav Beblavý (Sieť) navrhol dočasnú platnosť zmeny ústavy na dva roky.

Otázka, aký zásah do našich slobôd je prípustný v záujme ochrany našej bezpečnosti, je legitímna a v blízkej budúcnosti na ňu zrejme budeme musieť odpovedať častejšie ako doteraz. Na akékoľvek obmedzenie základných práv a slobôd by mal exitovať veľmi vážny dôvod. Ak ide o obmedzenie osobnej slobody, mal by ten dôvod byť mimoriadne vážny a úplne jasný. Keď si však prečítate dôvodovú správu k návrhu novely ústavy, nenájdete v nej žiadny vážny a jasný dôvod, iba všeobecné frázy o účinnejšom boji proti terorizmu. Je to presvedčivé asi tak ako návrh na zvýšenie daní odôvodnený tým, že štát potrebuje míňať viac.

Opozičné vylepšovanie

Opozíciou navrhované pozmeňujúce návrhy vládny návrh vylepšujú, lepšie povedané robia ho menej zlým. Otázkou ale ostáva, prečo by opozícia mala vláde pomáhať niečo zhoršiť, hoci menej, ako vláda pôvodne chcela, keď odmietnutím vládneho návrhu môže zmene k horšiemu zabrániť úplne.

Argumentovať tým, že opozícia uvažuje iba o podpore zmeny ústavy, nie zvyšku „protiteroristického balíčka“, nie je úplne namieste. Zmena ústavy je totiž to jediné, k čomu Smer opozíciu potrebuje. Zvyšok balíčka si Smer schváli aj sám. Opozícia má na znenie noviel obyčajných zákonov asi taký vplyv ako na to, čo povie Fico na tlačovej besede. Teda žiadny.

KDH si už spoločné hlasovanie so Smerom za novelu ústavy vyskúšalo v júni 2014, keď podporilo Smerom navrhované zmeny v oblasti súdnictva za zakotvenie definície manželstva do ústavy. Nech si už o definícii manželstva v ústave myslíme čokoľvek, aspoň z hľadiska KDH to vtedy malo nejakú logiku. Išlo totiž o dôležitú súčasť politickej agendy KDH. Ale automatický odchod sudcov do dôchodku v 67 rokoch vyznieva skôr ako zásterka, že hnutie nepodporilo smerácku novelu úplne zadarmo.

Filozoficky najzaujímavejší je Beblavého návrh, aby zmena ústavy platila len dva roky, po ktorých by parlament znovu posúdil, či bezpečnostná hrozba naďalej trvá. A ak by sa potom nenašla ústavná väčšina na predĺženie novej úpravy, automaticky by sa ústava vrátila do pôvodného stavu. Takýto princíp by sa mohol a mal uplatňovať častejšie. Akékoľvek zvýšenie dane, zavedenie novej regulácie alebo trebárs aj vytvorenie nového úradu by mali byť časovo obmedzené. A keď sa po vymedzenom čase preukáže opodstatnenosť schváleného opatrenia, bude môcť parlament jeho fungovanie predĺžiť. Ak nepredĺži, automaticky zanikne. Nie som však presvedčený, že je najlepší nápad začať s tým práve pri ústave. Ústava nie je trhací kalendár, hoci to často tak vyzerá. Ústava je príliš vážny dokument na to, aby sme do nej vkladali veci len tak na skúšku, že veď uvidíme, ako to bude fungovať.

Pomáhať a chrániť?

Bez ohľadu na vyššie uvedené vecné aspekty navrhovanej novely ústavy by za ňu opozícia nemala hlasovať už z len čisto symbolických (politických) dôvodov. Aj keby boli opoziční poslanci sami úprimne presvedčení, že v záujme bezpečnosti je potrebné obmedziť osobné slobody, aj keby Smer akceptoval všetky ich pozmeňujúce návrhy, bolo by hlasovanie za smerácku novelu v tomto čase a v tomto politickom kontexte chybou. A to prinajmenšom z dvoch dôvodov.

  1. Hlasovať za vládou navrhnutú novelu ústavy tri mesiace pred parlamentnými voľbami nemôže byť vnímané inak ako signál, že opozičná strana je ochotná vládnej strane pomôcť, keď to bude potrebovať. A keď po voľbách bude Smer potrebovať partnera, tak je dotyčná opozičná strana k dispozícii tiež. Nemám v úmysle nikomu vstupovať do svedomia, ani žiadnu z opozičných strán vyzývať, aby sa zaviazala, že po voľbách v žiadnom prípade nepôjde so Smerom. To je zodpovednosť každej strany samotnej a dôsledky za svoje rozhodnutie bude niesť takáto strana. Ale už len z čisto pragmatického hľadiska – je rozumné takto očividne naznačovať ochotu spolčiť sa so Smerom? Zvýši to dôveru strany u jej vlastných voličov? A zvýši to cenu strany pri prípadných povolebných vyjednávaniach, keď Smeru už pred voľbami potvrdí, že stačí žmurknúť a môže byť ruka v rukáve?
  2. Hlasovať za „protiteroristickú“ novelu ústavy znamená legitimizovať hranie xenofóbnou protiutečeneckou kartou, ktorú si Smer zvolil ako hlavnú tému svojej volebnej kampane. Naozaj si niekto môže neuvedomovať, že schválenie takejto novely ústavy v čase, keď je krajina oblepená bilboardami so sloganom „Chránime Slovensko“, by bolo len príspevkom opozície do už aj tak úspešne naštartovanej volebnej kampane Smeru? Všetky ostatné kroky slúžiace na strašenie utečencami, vyvolávanie nenávisti a vášní v spoločnosti môže Smer realizovať aj bez pomoci opozície. Sedem opozičných hlasov potrebuje len na túto jednu jedinú vec – zmenu ústavy. Zvlášť smutné by bolo, keby pomocnú ruku v takejto záležitosti podal Smeru Most, ktorý inak v utečeneckej téme dokázal zachovať triezvy tón a vyjadrovať aj postoje odporujúce väčšinovým náladám v spoločnosti.

Tieto riadky nepíšem s penou pri ústach. Nemám potrebu nikoho obviňovať z kolaborácie, ani používať iné silné slová. Dokonca viacerí z predkladateľov vyššie spomínaných pozmeňujúcich návrhov patria medzi politikov, ktorých najviac rešpektujem a mám ich aj ľudsky rád. Myslím to teda ako úprimnú priateľskú radu. Neskáčte, prosím, Smeru na lep.

———————————————————————————————–

Prečítajte si tiež: Johnnie Pellegrini Walker

Peter Pellegrini je iný frajer. Jazdí na traktore, aj na stíhačke. A natáča akčné videá. Žiadny suchársky filozof typu Pavol Paška…

———————————————————————————————–

Teraz najčítanejšie