Denník N

Už aj deti budú vedieť, čo je to Zero Waste. Vieme to my?

Planéta Zem sa usmieva je prvou zo série kníh od Danky Moderdovskej o planéte Zem, ktorej ľudia ubližujú svojim správaním. Príbehy z tejto knižky pre deti sa opierajú o päť pilierov Zero Waste – života bez odpadu.

Knihu tejto autorky som objavila v r. 2019 na Festivale udržateľnosti POMALO. Ako o sebe autorka prezrádza na svojej vlastnej webstránke, jej rozhodnutie viesť bezodpadový život sa začalo poznaním, že už viac nechce byť súčasťou celosvetovej odpadovej katastrofy. Danka Moderdovská sa predstavila verejnosti ako spisovateľka knižným debutom Planéta Zem sa usmieva (2019). Moderdovská bloguje, prednáša pre firmy, školy aj škôlky, robí workshopy a webináre o živote bez zbytočného odpadu. Na sociálnych sieťach je autorka známa pod užívateľským menom Zerowasterka.

Autorka na svojej webstránke uvádza pozadie vzniku jej knižného debutu: Ako matka zistila, že sa jej deťom lepšie vysvetľujú environmentálne problémy dneška prostredníctvom príbehov. Rozprávačom jej knižných príbehov je planéta Zem. Ich myšlienka je jednoduchá: dosiahnuť, aby sa Zem usmievala a nebola smutná z ublížení, ktoré jej spôsobujú ľudia. Ide o príbehy s výchovno-vzdelávacou funkciou, ktorých cieľom je zmeniť naše doterajšie návyky, ktoré škodili životnému prostrediu. Planéta Zem detským čitateľom prezrádza, ako na to, a na pomoc si berie pozitívny príklad rodiny Zelenkovcov (mama, otec, Olívia, Filipko a najmenšia Ema). Toto nomen omen môže byť vnímané aj symbolicky: Kto z čitateľov by sa nechcel štylizovať do postáv „zelených záchrancov“ a správať sa tiež priateľsky k životnému prostrediu?

Celý príbeh je rozdelený do piatich kapitol, z ktorých každá sa tematicky opiera o jeden z pilierov života bez odpadu. Najskôr sa však deťom predstaví planéta Zem, ktorá im chce prezradiť, ako ju zachrániť. Táto dialogická forma – jej prihováranie sa na záver kapitol – je prítomná v celej knihe. V prvom príbehu Nákup deti upozornia mamu, keď zabudne vziať vrecká a tašku na nákup. Deti už vedia, že jednorazové tašky a obaly naše životné prostredie zaťažujú. V príbehu Slamka zase zabudne otec vypýtať malinovky bez slamiek, no deti ho na to upozornia. Po prečítaní kapitoly Hračky detskí čitatelia pochopia, že veľa hračiek ani nepotrebujú, a že sa o ne môžu podeliť. V kapitole Smeti sa čitatelia dozvedia, ako správne separovať odpadky, a v poslednej kapitole Dážďovky sa detskí hrdinovia naučia kompostovať.

V príbehoch je teda zakomponovaný trojuholník Zero Waste – „5 R“: 1. reuse (znova použi), 2. refuse (zamietni), 3. reduce (zredukuj), 4. recycle (zrecykluj), 5. rot (skompostuj). Na konci niektorých kapitol je návod, ako si zhotoviť tašku z trička či domček pre hračky zo škatule, alebo si čitatelia môžu vystrihnúť obrázkové kartičky a hravou formou sa naučiť, ktoré odpadky patria do ktorého koša, čo patrí a nepatrí do kompostu, alebo si do knižky dokresľovať. Takýto tvorivý prídavok približuje knihu k pracovnému zošitu či časopisu, v ktorých sú obdobné úlohy zastúpené vo väčšej miere.

Kniha je primárne určená pre deti predškolského veku, no ako naznačuje jej podtitul, cieli aj k rodičovi, ktorý si má osvojiť správne návyky bezodpadového života spolu s dieťaťom. Kniha nielenže vzdeláva a vychováva, ale aj motivuje. Napokon, tak by to aj malo byť – vychovávať generáciu „záchranárov našej planéty“, ale medzičasom tiež naviesť dospelých na rovnakú cestu. Je to jediná možná cesta, bez zdolania ktorej nebude mať ľudstvo na tejto planéte budúcnosť. To by si mali čitatelia tejto knihy uvedomiť. Hovorí im to miestami nápadne, miestami kreatívne – a tým sa stáva takéto učenie príťažlivejším.

Kniha s mäkkou väzbou je vytlačená na 100 % recyklovanom papieri, ako už avizuje obálka. O prípadnom certifikáte papiera nie je zmienka. Kniha vyšla v českom preklade v r. 2022. V týchto dňoch vychádza k sérii kníh aj spoločenská hra pre deti (a dospelých). Texty Moderdovskej sprevádzajú ilustrácie Sofie Sivákovej. Sú krásne, jemné a nemenej podstatné ako texty. V kresbách planéty Zem je aj kúsok psychológie – jej nebíčkovomodré mierumilovné oči a smutný výraz vysielajú k dieťaťu nemú, zato naliehavú prosbu. Určite tieto kresby zaujmú deti ešte predtým, než sa dozvedia, prečo je Zem smutná. Vďaka takýmto knihám však existuje nádej, že sa planéta Zem môže usmievať a my ľudia na nej môžeme naďalej žiť.

Teraz najčítanejšie